Sterkere amerikansk dollar, fallende markedsrenter, store kursfall for aksjer med eksponering mot Kina og trøbbel for vekstmarkedsaksjer generelt reflekterer en skjør markedsstemning. Bekymringene som en uforløst og potensielt eskalerende handelskrig mellom verdens største økonomier påfører bedrifter, husholdninger og markedsaktører bør ikke undervurderes. I en periode hvor verdensøkonomien var i ferd med å få opp dampen igjen, risikerer vi nå at løftet i makrotallene og selskapsinntjeningen utsettes. Vi ser likevel ikke for oss at dette skal utløse en global krise og forventer fire til syv prosent avkastning for globale aksjer de neste tolv månedene, målt i lokal valuta. I stedet for en lang skolestil, presenterer jeg i dag diverse småplukk om Brexit, Trumps internasjonale korstog og om handelskrigens tapere og vinnere. God lesning!

Slutt for May i Mai

Brexit har igjen blitt et hett tema ettersom samtalene mellom de konservative og Labour har brutt sammen, regjeringen gikk på en knusende nederlag i lokalvalget og forventes å gjøre det samme i EU-parlamentsvalget. En hardt presset Theresa May valgte til slutt å gå av etter massivt press. En ny statsminister vil trolig ikke rokke ved parlaments-matematikken eller gi noen umiddelbar løsning, og selv med et statsministerskifte tror vi en ytterligere utsettelse av Brexit er mest sannsynlig (25%), med aksept for Brexit-avtalen og ny folkeavstemning som neste på listen (20% sannsynlighet for begge). Vi har økt sannsynligheten fra ti til femten prosent for at det ender med en no-deal Brexit.

Trump til teknologiangrep på Kina

USA har innført begrensninger på flere kinesiske teknologiselskaper sine muligheter til å selge sine produkter og tjenester til USA, samt amerikanske selskapers anledning til å selge til kineserne. Det mest kjente selskapet er Huawei, som USA mener er en trussel mot rikets sikkerhet på grunn av spionasje. Huawei, som er største teknologiselskap i Kina og nest størst i verden på nettverkstjenester og mobiltelefoner, er avhengig av amerikanske komponenter. Google har signalisert restriksjoner relatert til Android-software, som Huawei benytter på sine mobiltelefoner, og flere andre internasjonale selskaper vil ikke lenger handle med Huawei for å tilpasse seg amerikanske sanksjoner. Tiltakene gjør forholdet mellom USA og Kina mer betent, kan forsinke en handelsavtale og øker spekulasjonene om Trumps egentlige ambisjon er å forhindre Kina fra å bli en verdensledende teknologiaktør. 

Mer utfordrende for utlendinger å drive virksomhet i Kina

En lobbygruppe som representerer amerikanske bedrifter med virksomhet i Kina, sier over halvparten av disse at de er rammet av forretningsbegrensende tiltak fra kinesiske myndigheter. Eksempler er tregere tollbehandling, flere inspeksjoner og forsinkelser på godkjenninger og lisenser. En tredjedel oppgir at de har kansellert eller satt nye investeringer på vent, mens førti prosent har planer om å flytte virksomhet ut av Kina.

Tilsvarende utvikling også for europeiske selskaper i Kina, der 53% sier vilkårene for virksomhet har blitt dårligere det siste året, og hvor tjue prosent føler de er forpliktet til å overlevere sensitiv informasjon til myndighetene, en økning fra ti prosent for to år siden. 

Handelskrigens store vinner: Vietnam

Ettersom kinesiske eksportvarer til USA har blitt dyrere for amerikanere som følge av tariffene, har dette blitt en gavepakke for vietnamesiske konkurrenter. Landets handelsoverskudd mot USA steg 45 prosent i årets første kvartal, med størst økning i varer som er rammet av tariffer på kinesisk side. Interessen for Vietnam har økt kraftig både fra kinesisk og vestlig hold, med en økning på 81 prosent i omfanget av kjøp av eierandeler i landets bedrifter samt generelle utenlandske investeringer i årets fire første måneder år/år.

Proteksjonisme i USA og Kina lite gunstig for Emerging Markets

Selv om land som Sør-Korea, Taiwan og Vietnam har fått positive impulser som følge av flytting av globale verdikjeder som følge av handelskonflikten, er situasjonen mindre gunstig for mange andre vekstmarkedsøkonomier. Svakere vekst i Kina hvor myndighetene dreier økonomien mer mot innenlandsk forbruk enn investeringer, tynger etterspørselen etter blant annet råvarer. Som en del av sin «år 2025-ambisjon» ønsker Kina at førti prosent av komponentene til landets produksjon skal være kinesiske i 2020, og sytti prosent innen 2025. Det Internasjonale Pengefondet (IMF) spår 4,4 prosent BNP-vekst for Emerging Markets samlet sett i år – det laveste nivået siden 2015, og 6,3 prosent vekst for asiatiske vekstmarkedsøkonomier – svakeste siden 2001. 

Har bilindustrien sine beste år bak seg?

Det siste året har bilsalget vært fallende både i USA, Europa og Kina. Svakere global vekst, handelskrig, problemer i Tyskland og strukturell overgang fra produksjon av biler drevet av diesel og bensin til elektrisitet. De siste seks månedene har globale produsenter varslet at i overkant av 38.000 jobber vil fjernes, samtidig som fokuset er på kostnadsreduksjoner og produksjonstilpasninger. Ford Motor sa nylig at 7.000 arbeidsplasser ville fjernes mens en bransjeorganisasjon for bilindustrien mener handelskrigen setter 700.000 jobber i fare.

Bilsalget globalt falt 0,5 prosent i 2018 og antas falle videre i 2019. Særlig bilsalget i Kina har overrasket negativt med fall i elleve måneder på rad til en årsvekst på minus sytten prosent. Salget av elektriske biler var derimot opp 25 prosent i samme periode.Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.