Dessverre har utviklingen i større grad vært drevet av håp, tro og kjærlighet enn av lysere økonomiske framtidsutsikter. Det Internasjonale Pengefondet (IMF) nedjusterte denne uken sine vekstanslag for verdensøkonomien for andre gang på tre måneder, og påpekte at prognosene kan bli skrudd videre ned.  Selv om vi tror 2019 til slutt ender med positiv aksjeavkastning, risikerer stemningen i finansmarkedene å bli verre før den gradvis blir bedre igjen. Inntil videre mangler nemlig tre avgjørende ingredienser for en vellykket børsfest. 

Ingen festkake uten egg, mel og sukker

I dagens skribleri forklarer jeg hvorfor den nåværende markedssituasjonen mangler tre viktige ingredienser for å bli starten på en robust og vedvarende opptur i aksjemarkedet: 1) stabilisering i den makroøkonomiske utviklingen, 2) stabilisering i inntjeningsforventningene og 3) konkrete signaler om fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina.

  1. Globale økonomiske nøkkeltall, sett opp mot analytikernes forventninger, har vært på den negative siden april i fjor – den lengste sammenhengende perioden med skuffelser siden finanskrisen. Den siste tiden har vi blant annet sett det største månedlige fallet i ISM-indeksen siden finanskrisen, det største årlige fallet i tysk industriproduksjon siden 2009 og i kinesisk eksportvekst siden 2016. Store fall i eksportveksten også i Sør-Korea og Japan indikerer at dette ikke bare er en konsekvens av handelskrig, men også av svakere global etterspørsel. Med unntak av for Kina indikerer vekstindikatorer for industrisektoren globalt, i USA og for Eurosonen fortsatt økonomisk ekspansjon, men momentet har vært avtagende og uten tegn til stabilisering, eksempelvis i delindeksene for nye ordre og nye eksportordre. Utviklingen i Kina vil trolig, som i begynnelsen på 2016, bli avgjørende ettersom landet i øyeblikket opplever en kraftig oppbremsing i aktiviteten, som trolig større enn de offisielle BNP-tallene reflekterer. Myndighetenes stimulanser blir stadig mer omfattende og vi tror disse vil få en synlig effekt fra og med andre kvartal. Fordi myndighetene likevel fortsatt holder en fot på gasspedalen, i form av stimulanser, men også en fot på bremsen, i form av tiltak som begrenser finansielle ubalanser, vil stimulansene denne gangen i størst grad komme kinesisk økonomi til gode, og i mindre grad gi «gratis lunsjer» til andre økonomier. Kombinert med vår forventning om en stabilisering i amerikansk industriaktivitet, tror vi likevel dette vil bidra til en økonomisk stabilisering utover i 2019. 
  2. Så sent som i oktober 2018 forventet analytikerne en inntjeningsvekst for globale aksjer på over ti prosent i 2019. Forventningene har siden den gang falt kraftig og i dag er forventningen på 6,5 prosent. Med utgangspunkt i svekkede utsikter for økonomisk vekst, og dermed omsetningsvekst for de børsnoterte selskapene, vil dette tallet trolig nedjusteres ytterligere. En pekepinn på retningen får vi fra forholdet mellom antall oppjusteringer og nedjusteringer av EPS-estimater (inntjening per aksje) hos analytikerne. I følge tall fra Bank of America Merrill Lynch falt dette forholdstallet fra 1,41 i januar til 0,48 i desember – det største elleve-måneders fallet siden statistikken ble opprettet i 1988. Også i januar er trenden negativ og vi forventer en endelig EPS-vekst på mellom tre og fem prosent i 2019, ned fra det som antas å bli 15 prosent vekst i 2018. Avtagende inntjeningsvekst behøver ikke bety negativ aksjeavkastning, men siden økonomien er i en sen-syklisk fase og resesjonsfrykten er stigende, vil en stabilisering i inntjeningsutsiktene denne gangen kunne bli av større betydning for retningen i aksjemarkedet. Videre nedjustering av EPS-estimatene betyr også at dagens aksjeverdsettelse (P/E-forholdet) i realiteten viser et for lavt nivå og at aksjene i realiteten er litt dyrere enn de ser ut. 
  3. Vi tror det er 75 prosent sannsynlighet for en avtale mellom USA og Kina som fjerner tariffene innført av Trump, samt bidrar til at Kina åpner opp sine markeder ytterligere. Selv om det ble rapportert om en positiv tone i forhandlingene tidligere denne måneden, har det kommet lite konkret om hva en eventuell progresjon består av. Diskusjonene rundt beskyttelse av immaterielle eiendeler skal være et av temaene med begrenset progresjon. I lys av flere andre betente temaer som kinesiske Huawei (selskapets finansdirektør holdes fengslet i Canada), behovet for strukturelle reformer i kinesisk økonomi, amerikanske innsigelser mot den kinesiske «år 2025»-ambisjonen, spionasjebeskyldninger og amerikansk militær tilstedeværelse i SørKina-havet, er det potensial for flere fartsdumper på vei på en avtale. Vi tror likevel en avtale er sannsynlig i løpet av første halvår, og at dette vil gi en positiv impuls til verdensøkonomien og finansmarkedene. 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.