- Hovedårsaken til at bærekraft er et utfordrende område for mange bedrifter er ofte mangel på kompetanse og ressurser og usikkerhet rundt hvor man bør starte, sier Lasse Renå i Danske Bank.

- Bedrifter som tar bærekraft på alvor oppnår en sterkere miljøprofil, økt konkurransekraft, og man tiltrekker seg de mest attraktive ansatte.

                            

Lassa Renå
Ambassadør for bærekraft
Danske Bank

Han jobber til daglig som kundeansvarlig i Trondheim med sirkulær-, energi-  og industrikunder. Med over 23 års erfaring fra Danske Bank i Trondheim har Renå diskutert bærekraft og omstilling med mange kunder i regionen. Han opplever at bedriftene blir mer og mer opptatt av å være bærekraftige.

Hva er egentlig bærekraft?

Det finnes ulike definisjoner på begrepet bærekraft. FN definerer bærekraft som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (fn.no).

Et sentralt ord i denne setningen er utvikling. For å ha en helhetlig tilnærming til bærekraft snakker vi ofte om ESG kriterier som er tre områder som det bør jobbes med:

1. Klima og miljø
2. Sosiale forhold
3. Ansvarlig og etisk forretningsstyring

Mange fordeler
Flere og flere bedrifter forstår nå at det ligger store fordeler i å jobbe aktivt med bærekraft, og at dette på sikt kommer til å bli en hygienefaktor for alle selskaper.

- Man oppnår en sterkere miljøprofil, økt konkurransekraft, og man tiltrekker seg de mest attraktive ansatte, ramser Lasse Renå opp.

Bærekraftsambassadøren har fem konkrete tips for selskaper som ønsker å bli mer bærekraftige:

Fem tips til å få bærekraft på agendaen

 • Arbeidet med bærekraft må starte i styrerommet/ toppledelsen. Uten solid forankring på topp kommer man ikke langt. Bærekraft må være en del av selskapets strategi. Bedrifter som lykkes med arbeidet med bærekraft har forankret dette som en del av sin forretningsstrategi.
 • Tenk over hvor selskapet har størst potensial for reell påvirkning på bærekraftig utvikling og hva som er viktig for selskapet og dets interessenter. Konsentrer dere om de områder hvor dere har størst mulighet til å gjøre en forskjell.
 • Jobbe aktivt internt i bedriften – Skape eierskap til bærekraft i hele bedriften. De bedriftene som lykkes med sitt bærekraftsarbeid har klart å implementere dette i hele organisasjonen. Det er ikke bare toppledelsen som jobber med bærekraft. For å lykkes med dette så må alle i organisasjonen ha kunnskap og forstå hvorfor det å jobbe med bærekraft er viktig, slik at det å velge bærekraftige løsninger oppleves som riktig og enkelt.
 • Sette opp KPI-er og mål – og rapportere på dette

  Det å definere fokusområder og sette seg konkrete mål for bærekraftsarbeidet er viktig. Flere av bankens kunder bruker FN sine bærekraftsmål som utgangspunkt. Et konkret mål kan f.eks. være knyttet til reduksjon i utslipp av CO2. Dette krever at man etablerer et klimaregnskap og måler utviklingen i selskapets klimaavtrykk over tid.

 • Jobbe aktivt mot bedriftens verdikjede

  Når man har satt seg egne bærekraftsmål og arbeider aktivt mot disse kan man også begynne å stille krav til sine leverandører. For svært mange bedrifter er f.eks. utslipps- og miljøbelastningen i deres verdi-/logistikk-kjede et mye større problem enn det bedriften selv står for.

Dersom din bedrift følger alle disse rådene, kommer det til å bli lettere å dra bedriften i en grønnere retning.
 
- Det er flere selskaper vi samarbeider med som er engasjerte og dyktig i sitt arbeid med bærekraft. Fellesnevneren for hvorfor de velger å gjøre dette er disse:

 • Være konkurransedyktige i sitt marked
 • Tiltrekke attraktiv arbeidskraft
 • Økende krav fra myndigheter
 • Tilgang til finansiering

Konsekvensen for bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor kan være det motsatte av alle disse fellesnevnerne. Ta kontakt med Lasse Renå for å høre mer om hvordan din bedrift kan bli bedre på arbeidet med bærekraft.

Snakk med oss

Vi kan bistå med finansiell sparring til din grønne omstilling

Sammen støtter vi deg i å ta bærekraftige valg gjennom kunnskap, dialog og tilgang til finansiering. Diskuter din strategi med oss og få sparring på dine ideer om hvordan å ta bedriften i en grønnere retning.

Les mer om hvordan vi kan bistå i din grønne omstilling her