ca74e7ff-0af8-437f-978c-12f5b73a080b


- Hovedårsaken til at bærekraft er et utfordrende område for mange bedrifter er ofte mangel på kompetanse og ressurser og usikkerhet rundt hvor man bør starte, sier Torjus Sletten i Danske Bank.

- Bedrifter som tar bærekraft på alvor oppnår en sterkere miljøprofil, økt konkurransekraft, og man tiltrekker seg de mest attraktive ansatte.


Torjus Sletten
Bærekraftsambassadør
Danske Bank

Han jobber til daglig som senior kundeansvarlig på Vestlandet med kunder innenfor sjømat, industri, eiendom og transport. Med over ti års erfaring fra bank og finans i Bergen, har Sletten diskutert bærekraft med mange kunder i regionen, og sett med egne øyne hvordan bedriftene blir mer og mer opptatt av å være bærekraftige.

Hva er egentlig bærekraft?

Det finnes ulike definisjoner på begrepet bærekraft. FN definerer bærekraft som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (fn.no).

Et sentralt ord i denne setningen er utvikling. For å ha en helhetlig tilnærming til bærekraft snakker vi ofte om ESG kriterier som er tre områder som det bør jobbes med:

1. Klima og miljø
2. Sosiale forhold
3. Ansvarlig og etisk forretningsstyring

Mange fordeler
Flere og flere bedrifter forstår nå at det ligger store fordeler i å jobbe aktivt med bærekraft, og at dette på sikt kommer til å bli en hygienefaktor for alle selskaper.

- Man oppnår en sterkere miljøprofil, økt konkurransekraft, og man tiltrekker seg de mest attraktive ansatte, ramser Torjus Sletten opp.

Bærekraftsambassadøren har fem konkrete tips for selskaper som ønsker å bli mer bærekraftige.

Fem tips til å få bærekraft på agendaen

 • Arbeidet med bærekraft må starte i styrerommet/ toppledelsen. Uten solid forankring på topp kommer man ikke langt. Bærekraft må være en del av selskapets strategi (Bedrifter som lykkes med arbeidet med bærekraft har forankret dette som en del av sin forretningsstrategi<
 • Tenk over hvor selskapet har størst potensial for reell påvirkning på bærekraftig utvikling og hva som er viktig selskapet og interessenter. Konsentrer dere om de områder hvor dere har størst mulighet til å gjøre en forskjell.
 • Jobbe aktivt internt i bedriften – Skape eierskap til bærekraft i hele bedriften. De bedriftene som lykkes med sitt bærekrafts arbeid har klart å implementere dette i hele organisasjonen. Det er ikke bare toppledelsen som jobber med bærekraft. For å lykkes med dette så man alle i organisasjonen ha kunnskap og forstå hvorfor jobbe med bærekraft er viktig slik at valget om å ta bærekraftige løsninger er viktig og enkelt.   
 • Sette opp KPI-er og mål – og rapportere på dette

  Definere mål og fokusområder for å vite hvor man er og hva man må jobbe med videre. Flere selskaper på Vestlandet bruker FN sine bærekraftsmål som utgangspunkt.

  Klimaregnskap, vurderer selskapets klimaavtrykk

  Vurdere egne bærekraftsmål, f.eks. materialgjenvinning, utstyr, bygg, transport/ logistikk.

 • Jobbe aktivt mot bedriftens verdikjede

Dersom din bedrift følger alle disse rådene, kommer det til å bli lettere å dra bedriften i en grønnere retning.
 
- Det er flere selskaper vi samarbeider med som er engasjerte og dyktig i sitt arbeid med bærekraft. Fellesnevneren for hvorfor de velger å gjøre dette er disse:

 • Være konkurransedyktige i sitt marked
 • Tiltrekke attraktiv arbeidskraft.
 • Økende krav fra myndigheter
 • Tilgang til finansiering

Konsekvensen for bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor kan være det motsatte av alle disse fellesnevnerne. Ta kontakt med Torjus Sletten her for å høre mer om hvordan din bedrift kan bli enda bedre på arbeidet med bærekraft.

Vi kan bistå med finansiell sparring til din grønne omstilling

Sammen støtter vi deg i å ta bærekraftige valg gjennom kunnskap, dialog og tilgang til finansiering. Diskuter din strategi med oss og få sparring på dine ideer om hvordan å ta bedriften i en grønnere retning.

Les mer om hvordan vi kan bistå i din grønne omstilling her