De aller fleste nye bedriftene som stiftes i Norge i dag er enten enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Det er noen viktige forskjeller på de to selskapsformene, og hva som er det beste alternativet for deg avhenger av formål, bransje og forventninger om vekst for selskapet.

Enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak står eier personlig ansvarlig for selskapet med hele sin formue. Eier bestemmer alt og driver for egen regning og risiko, som også innebærer fullt økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser.

Enkeltpersonforetak skatter sammen med eieren personlig. Dette betyr at overskuddet er skattepliktig (eller underskudd fradragsberettiget) sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønn.

Siden eieren og enkeltpersonforetak skattlegges under ett, vil du løpende måtte betale skatt på hele overskuddet i bedriften.

Les mer om ENK og hvordan du oppretter dette her.

AS – aksjeselskap

I et aksjeselskap er forpliktelsene dine som aksjonær i utgangspunktet kun begrenset til aksjekapitalen du går inn med. Det betyr at eieren utsetter seg for mindre personlig risiko enn ved et enkeltpersonforetak.

Hvis virksomheten begynner å dra på seg store forpliktelser, som leverandørfakturaer, lån, garantier eller annet ansvar, vil et aksjeselskap være et bedre valg enn et enkeltpersonforetak. Selskapet betraktes som en selvstendig (juridisk) enhet, og må betale skatt av eventuelt overskudd.

Det er de siste årene innført flere viktige forenklinger for aksjeselskap. Blant annet er du på lik linje med et enkeltpersonforetak, ikke lenger revisjonspliktig så lenge du oppfyller følgende kriterier:

  • Driftsinntekter under 7 millioner kroner
  • Balansen viser eiendeler under 27 millioner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Krav til aksjekapital for å starte et aksjeselskap er redusert til 30 000 kroner. Denne summen kan også dekke stiftelseskostnadene. Styret kan også bestå av bare én person, uten krav til varamedlem, selv om det kan være lurt å ha flere personer i styret.

Les mer om AS og hvordan du oppretter dette her.

Hvorfor velge AS?

- En av våre kunder gikk fra mange år som ansatt til å bli partner i et større arkitektfirma, for deretter å starte for seg selv. Han valgte å starte et AS og ikke ENK - hovedgrunnen var sikkerhet, sier leder for småbedriftsegmentet i Danske Bank, Lars Erik Sandbakken. Han forteller at de har flere kunder som velger å starte et aksjeselskap og ikke enkeltpersonforetak.

- Hvis du har et ENK, og noe går galt, så er din økonomiske situasjon ganske utsatt med tanke på at du som eier av selskapet står ansvarlig med hele ditt økonomiske fundament.

"Hvis du har et ENK, og noe går galt, så er din økonomiske situasjon ganske utsatt med tanke på at du som eier av selskapet står ansvarlig med hele ditt økonomiske fundament."

Lars Erik Sandbakken

Leder småbedriftsegmentet
Danske Bank Norge

Din personlige risiko er lavere om du har et AS og ikke ENK, da du i verste fall kun potensielt vil tape de 30 000 kronene du gikk inn med i aksjekapital hvis det ikke fungerer, fortsetter han.

Hva passer best for deg?

Det er også andre ting enn sikkerhet å ta stilling til ved valg av selskapsform. ENK er en raskere og enklere prosess å starte, færre utgifter ved etablering og du kan gjøre regnskapet selv. Kunden vurderte i denne situasjonen alle disse faktorene før han tok sitt valg.

Man må gjøre vurderinger om hva man tror passer best for seg selv. Mange kunder har stor nytte av å ha en regnskapsfører som utfordrer, gir veiledning, og engasjerer seg i økonomien i selskapet, og at alt blir riktig etter lover og regler.

I tillegg til å stifte aksjeselskap velger også noen å ha et holdingselskap ved siden av. Dette er et ekstra aksjeselskap som kan skattemessige fordeler, da du har muligheten til å utsette skatt ved å flytte utbytte fra driftsselskapet til holdingselskapet. 

Les mer om skattefordelene med et holdingselskap

Holdingselskapet kan benyttes som en «skattefri» sparebøsse inntil utbyttet tas ut fra holdingselskapet til aksjonærens private hånd, eller bruke til å investere i andre ting som ikke involverer driftselskapet.