Revisorforespørsler:
Bestill og motta dokumenter digitalt.

Send din forespørsel om revisjonsoppgave til oss digitalt. Slik kan du raskt få det du har bruk for uten å kontakte banken – og du slipper fysiske dokumenter.

Når du skal sende forespørsel om revisjonsoppgave til oss, er det flere enkle måter å gjøre dette på; via vår Revisorportal, via sikker e-post, District eller Brevio.

English?

Audit letter can be received and requested digitally from Danske Bank via several different solutions. The options you have are via:

Click on the respective link of the solution you wish to use in the list above.

Revisorportalen

UK Flag View this form in English

På Revisorportalen kan du raskt motta din revisjonsoppgave og få tilgang til dokumentene. Dette er en sikker løsning, hvor du kan se dokumentene i en samlet oversikt.

Slik mottar du revisjonsoppgave via Revisorportalen

  • Klikk på «Motta via Revisorportal» nedenfor
  • Fyll ut opplysningene og last opp fullmakter

Slik får du tilgang til dokumenter på Revisorportalen

  • Klikk på «Se dokumenter på Revisorportal» nedenfor
  • Logg på med din personlig BankID
  • Dokumentene er tilgjengelig på Revisorportalen i 3 måneder.

Sikker e-post

UK Flag View this form in English

Du kan også motta din revisjonsoppgave via sikker e-post

Slik gjør du:

  • Klikk på «Motta via Sikker opplasting» nedenfor
  • Fyll ut opplysningene og last opp fullmakter
  • Husk og angi ditt mobilnummer og din e-postadresse – slik at vi kan sende dokumentene til deg.
  • Du mottar så en SMS med en pinkode, som du skal bruke for å åpne meldingen du har mottatt via sikker e-post.
  • Dokumentene er tilgjengelig i 14 dager

District

District-brukere med tilgangen "konfidensiell informasjon" kan bestille revisjonsoppgave via District under "Andre tjenester" i Dashbordet. Revisjonsoppgaven mottas da i "eArkiv" i District.

Brevio

Danske Bank har et integrert samarbeid med Brevio som skal forenkle revisjonen både for revisor og kunde. Her lastes revisorforespørselen opp i Brevio og dere vil kjapt og enkelt motta revisjonsoppgaven tilbake i Brevio digitalt – her vil vi også kommentere direkte på forespørselen ved eventuelle feil eller mangler.

Gå til Brevio

Se revisjonsoppgave   Motta via Revisorportal
Motta via Sikker opplasting

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.