Bedriftskonto

Er en enkelt bedriftskonto tilstrekkelig, eller er det behov for flere for å holde oversikt over bedriftens økonomi?

Ulike Kontoer:

 • Driftskonto

  En bedrift har behov for en konto til inn- og utbetalinger. Det skjer normalt på en driftskonto. En del bedrifter har i tillegg behov for å ha en kassekreditt tilknyttet kontoen, slik at de kan håndtere midlertidige variasjoner i likviditeten uten problemer.
 • Sparekonto

  Danske Nettspar Bedrift 

  Med Danske Nettspar Bedrift har du samme rente uansett saldo på konto.

  Det er ingen begrensninger i antall uttak. Dersom det gjøres uttak fra kontoen, så blir det i uttaksmåneden beregnet rente lik den laveste rentesats på bankens foliokontoprodukt. Som uttak regnes også overføring mellom egne konti

  Ingen maksimums- eller minimumsbeløp.

  Kontoen betjenes via nettbanken District.

  Særvilkårs konto:

  Vi tilbyr også Særvilkårskonto.

  Ring 987 06030 for å få mer informasjon om dette.

 • Skattetrekkskonto

  Bedrifter som driver virksomhet i Norge må ha skattetrekkskonto. Ifølge skattebetalingsloven § 5-12 skal alle arbeidsgivere ha skattetrekkskonto i norsk bank eller i norsk avdeling av utenlandsk bank, eller det må stilles bankgaranti for skattetrekk.

  Det er viktig å vite at penger som er satt inn på skattetrekkskonto kun kan overføres til Kemnerkontoret eller til en annen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Kemnerkontoret om å få de tilbake.

  For mer informasjon om skattetrekkskonto se skatteetaten.no
 • Valutakonto

  Hvis bedriften din handler jevnlig med utlandet, er det relevant å ha en valutakonto hos oss eller en konto i utlandet. Det kan gjøre det enklere og billigere å motta og foreta betalinger. Vi kan hjelpe til med både valutakonto og konto i utlandet.  
 • Depositumskonto

  Ved leie av bolig krever ofte utleier et depositum. Et depositum er en økonomisk sikkerhet som leietaker gir utleieren, ved å sette et pengebeløp på en konto som ingen fritt kan disponere.

  Mer om depositumskonto

Ønsker du å opprette en konto i Danske Bank? Du kan via vår digitale kjøpsløsning velge den eller de kontoene som passer bedriftens behov eller ring oss på 987 06030 for å få hjelp til å velge.  

Bli kunde

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.