Sjekk IBAN

Hva er IBAN?
IBAN star for International banking account number og brukes for å identifisere land, bank og kontonummer ved transaksjoner på tvers av landegrenser.

Bedriftens eget IBAN
I forbindelse med fakturering til til utlandet skal bedriften opplyse sitt eget IBAN. Du finner din bedrifts IBAN i Business Online.

Sjekk kreditors IBAN
Nedenfor kan du sjekke om det IBAN du har mottatt er korrekt.
Kontrollen kan ikke bekrefte om en bankkonto eksisterer, men kun verifisere om formatet er i henhold til reglene i det aktuelle landet.

Kontroller IBAN