Sjekk IBAN

Hva er IBAN?
IBAN star for International banking account number og brukes for å identifisere land, bank og kontonummer ved transaksjoner på tvers av landegrenser.

Bedriftens eget IBAN
I forbindelse med fakturering til til utlandet skal bedriften opplyse sitt eget IBAN. Du finner din bedrifts IBAN i District.

Sjekk kreditors IBAN
Nedenfor kan du sjekke om det IBAN du har mottatt er korrekt.
Kontrollen kan ikke bekrefte om en bankkonto eksisterer, men kun verifisere om formatet er i henhold til reglene i det aktuelle landet.

Kontroller IBAN