IBAN

Finn informasjonen du trenger om IBAN.

Hva er IBAN?

IBAN står for International banking account number og brukes for å identifisere land, bank og kontonummer ved transaksjoner på tvers av landegrenser.

Generer IBAN

Skriv inn kontonummeret
Kontroller IBAN

Skriv inn et IBAN.


Kontrollen kan ikke bekrefte om en bankkonto eksisterer, men kun verifisere om formatet er i henhold til reglene.

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading