Hvis din bedrift har overskuddslikviditet i lengre perioder kan det være en god ide å overveie å plassere i rentemarkedet. Dette kan være mer attraktivt enn at de står på en bankkonto, spesielt i perioder hvor det generelle rentenivået er lavt.

Vi kan tilby løsninger som gjør det enkelt og oversiktlig å plassere overskuddslikviditet, uansett om du ønsker å styre investeringene selv, eller om du velger å benytte Danske Bank og Danske Invest Asset Management sin kompetanse innen direkte plasseringer i rentemarkedet eller i ulike rentefond.

Strategisk rådgivning
Det er mye å forholde seg til når man skal plassere overskuddslikviditet. Vi kan hjelpe til med å etablere strategi for plasseringene som passer bedriftens ønsker og behov.

Når vi gir råd om plassering av overskuddslikviditet tar vi alltid utgangspunkt i tidhorisont, avkastningskrav og risikovillighet. På den måten kan vi anbefale løsninger som er tilpasset bedriften. 

Generell informasjon

Vi kan gi bedriften informasjon av generell karakter uten å kjenne til investeringsprofilen din. Generell informasjon kan f.eks. være:

  • analyser
  • opplysninger om investeringsprodukter
  • informasjon om markedsforhold
  • forslag til en overordnet fordeling mellom aksjer og obligasjoner.
Personlig anbefaling

En personlig anbefaling er et investeringsforslag som bygger på bedriftens investeringsprofil og dermed ditt økonomiske forhold. Det vil si at vi må ha opplysninger om din erfaring med, og kjennskap til, forskjellige verdipapirtyper, din økonomiske situasjon og formålet med investeringen, blant annet risikovillighet og tidshorisont.

Digitale verktøy
Vi har brukervennlige digitale løsninger som gjør det enkelt  å ha oversikt og administrere bedriftens plasseringer, uansett om man er på kontoret eller på farten. 

Les mer om District.
Visning av gevinst og tap ikke tilgjengelig for enkelte aksjer

Logg inn hos Verdipapirsentralen

Her kan du logge inn og bruke Verdipapirsentralens investortjenester.

Kontakt oss eller les mer
Kontakt oss på 06030@danskebank.no eller 987 06030 
hvis du vil høre mer om muligheter innen plassering av overskuddslikviditet. Les videre for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe bedrift med plasseringer.


Vi tilbyr tre alternative muligheter for å plassering, alt etter i hvilken grad man selv ønsker å håndtere og være involvert deg i plasseringene: verdipapirhandel, plassering i verdipapirfond og avtale om aktiv forvaltning.