Plassering av overskuddslikviditet

Det er mye å forholde seg til når man skal plassere overskuddslikviditet. Vi kan hjelpe til med å etablere strategi for plasseringene som passer bedriftens ønsker og behov.

Bli kontaktet

Hvis din bedrift har overskuddslikviditet i lengre perioder kan det være en god ide å overveie å plassere i rentemarkedet. Dette kan være mer attraktivt enn at de står på en bankkonto, spesielt i perioder hvor det generelle rentenivået er lavt.

Vi kan tilby løsninger som gjør det enkelt og oversiktlig å plassere overskuddslikviditet, uansett om du ønsker å styre investeringene selv, eller om du velger å benytte Danske Bank og Danske Invest Asset Management sin kompetanse innen direkte plasseringer i rentemarkedet eller i ulike rentefond.

Strategisk rådgivning

Det er mye å forholde seg til når man skal plassere overskuddslikviditet. Vi kan hjelpe til med å etablere strategi for plasseringene som passer bedriftens ønsker og behov.

Når vi gir råd om plassering av overskuddslikviditet tar vi alltid utgangspunkt i tidhorisont, avkastningskrav og risikovillighet. På den måten kan vi anbefale løsninger som er tilpasset bedriften.

Generell informasjon

Vi kan gi bedriften informasjon av generell karakter uten å kjenne til investeringsprofilen din. Generell informasjon kan f.eks. være:

 • analyser
 • opplysninger om investeringsprodukter
 • informasjon om markedsforhold
 • forslag til en overordnet fordeling mellom aksjer og obligasjoner.

Personlig anbefaling

En personlig anbefaling er et investeringsforslag som bygger på bedriftens investeringsprofil og dermed ditt økonomiske forhold. Det vil si at vi må ha opplysninger om din erfaring med, og kjennskap til, forskjellige verdipapirtyper, din økonomiske situasjon og formålet med investeringen, blant annet risikovillighet og tidshorisont.

 

Logg inn hos Verdipapirsentralen

Her kan du logge inn og bruke Verdipapirsentralens investortjenester.

Plassering av overskuddslikviditet - tre alternative løsninger

 • Verdipapirfond

  Hvis man plasserer penger i en verdipapirfond, behøver man ikke å være ekspert på aksjer eller obligasjoner. Fondets investeringer styres av porteføljeforvaltere som plasserer fondets midler med mål om å oppnå god avkastning.

  I et verdipapirfond plasseres midlene typisk i et bredt utvalg av forskjellige verdipapirer (f.eks. aksjer, obligasjoner – ofte også i forskjellige valutaer), og dette er med på å redusere risikoen i plasseringen i motsetning til hvis om man investerer i et begrenset antall verdipapirer.

  Ring 987 06030 for å få vite mer om hvordan man kan investere i verdipapirfond via Danske Bank. Du kan også lese mer om verdipapirfond her.


 • Avtale om aktiv forvaltning

  Aktiv forvaltning er en løsning for større bedrifter og institusjonelle investorer med betydelige plasseringsbehov. Man skal typisk plassere 50 millioner kroner eller mer for at avtale om aktiv forvaltning er relevant.
 • Verdipapirhandel

  Dersom man har innsikt i finansmarkedene og tiden som skal til, kan man selv plassere bedriftens midler i verdipapirer. Det gjøres ved å opprette et depot for verdipapirer i Danske Nettbank bedrift eller District. Her kan man kjøpe og selge aksjer, obligasjoner og valuta, og man får tilgang til  de nyeste markedsanalysene fra våre analytikere.

  Før du plasserer er det en god idé å få avklart bedriftens investeringsprofil, risikovillighet og tidshorisont, slik at man får en løsning som passer bedriftens behov. Ring oss på 987 06030 for å høre mer om mulighetene man har.

Handel med finansielle instrumenter

For å styrke kundenes interesser, innførte EU fra 1. november 2007 nye regler for handel med verdipapirer og andre finansielle instrumenter. Reglene kalles MiFID (Markets in financial instruments directive). Reglene er også innført i Norge som følge av EØS-avtalen.

MiFID er et direktiv, eller et sett regler, for regulering av markedene for såkalte finansielle instrumenter, som kort fortalt er en samlebetegnelse for omsettelige verdipapirer – som aksjer og obligasjoner, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater.

Et av lovens formål er å bedre ivareta deg som kunde ved handel av finansielle instrumenter. 

Ønsker du å vite mer kan du lese dokumentene nedenfor.

Avtalevilkår og informasjon om finansielle instrumenter

Kontakt oss eller les mer
Kontakt oss på 06030@danskebank.no eller 987 06030 hvis du vil høre mer om muligheter innen plassering av overskuddslikviditet. Les videre for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe bedrift med plasseringer.

Vi tilbyr tre alternative muligheter for å plassering, alt etter i hvilken grad man selv ønsker å håndtere og være involvert deg i plasseringene: verdipapirhandel, plassering i verdipapirfond og avtale om aktiv forvaltning.

Bli kontaktet

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.