Likviditetsstyring

Første skritt på veien til sunn likviditet er full oversikt over pengestrømmen i bedriften. Vi har kompetansen og løsningene som hjelper deg å få oversikt.

Også sunne bedrifter kan få likviditetsutfordringer

Det må minst like mange penger inn i kassen som det skal ut igjen. Hvis du ikke er likvid når regningene må betales, er du insolvent. Herfra er veien kort til konkurs. Dette regnestykket, hvor enkelt det enn lyder, er hovedårsaken til at over halvparten av alle nystartede bedrifter er forsvunnet igjen etter fem år.

Likviditetsstyring er nemlig vanskelig, og globaliseringen og de senere års internasjonale kriser har gjort det enda vanskeligere for små og store bedrifter å holde styr på kontantstrømmen. Heldigvis er det gode råd og hjelp å få.

 

Tett kontroll med økonomien

Likviditetsmangel kan ramme en ellers sunn bedrift i vekst hvis du ikke har kontroll på økonomien. Første skritt på veien til sunn likviditet er full oversikt over pengestrømmene i bedriften. Det krever ikke bare et solid budsjett, men også et grundig og konservativt likviditetsbudsjett med slingringsmonn til uforutsette hendelser, et budsjett som viser om du måned for måned har likviditet til å betale utgiftene. Du kan lese mer om likviditetsbudsjettet og laste ned en mal hos det offentliges næringsportal på nettet, altinn.no

Bruk teknologien og banken aktivt

Moderne regnskapsprogrammer og online-tjenester fra banken tilbyr i dag full oversikt over din økonomi og på dine konti. Hold ikke bare fokus på bokførte utgifter og inntekter, men i like høy grad på de faktiske pengestrømmene. Når mottar du penger, og når må du betale? Ved bruk av likviditetsmodulen i Business Online  får du løpende oversikt over din bedrifts likviditet i sanntid. Du får samtidig likviditeten på alle konti i forskjellige valutaer og på tvers av landegrensene samlet ett sted, slik at du alltid vet hva som er til rådighet.

Les om likviditetsstyring
 

Optimer de likvide midlene

Renteutgiftene er den prisen du betaler for pengene.For å minimalisere denne utgiften er det fornuftig å benytte seg av den likviditeten bedriften har tilgjengelig før man benytter seg av eventuelle kreditter. Med en likviditetsstyringsløsning fra banken har du alltid oversikt over alle forpliktelser, likvide midler og kredittavtaler for hele bedriften.

Få kreditt på plass i god tid

Det skjer ting som ligger utenfor bedriftens kontroll, uansett hvor godt du sikrer deg. Etterspørselen i markedet kan ebbe ut raskere enn du kan omstille driften eller senke kostnadene. Partnere og kunder få betalingsproblemer. Det kan oppstå et plutselig behov for ekstra likviditet. Den eneste måten å gardere deg på, er å sikre deg tilgang til frisk likviditet før behovet oppstår. Sørg for å ha en tilstrekkelig stor kassekreditt til rådighet. Avtal med banken at det løpende utveksles opplysninger om likviditetsbehovet nå og fremover, slik at dere sammen kan få lagt en plan og handle tidlig.

Leverandører og kunder

Løpende analyse og reforhandling av kreditt- og betalingsbetingelser med leverandører og kunder kan utgjøre en stor forskjell for likviditeten i din bedrift. En nyetablert virksomhet vil sjelden ha de beste forhandlingskort på hånden. Leverandørene er tilbakeholdne med kreditter og betingelser fordi du er ny og uprøvd i bransjen. Samtidig gjør behovet for å skape omsetning i den tidlige fasen at du kan bil mindre streng overfor kundene enn du kanskje burde være. Resultatet er at du betaler for tidlig og mottar penger for sent. Det skader likviditeten.

Ha fokus på kostnader

Virkeligheten kan velte selv det beste budsjett. Hvis du vil unngå en alvorlig likviditetskrise, er det viktigste verktøyet å holde de faste kostnadene på et minimum, slik at du er fleksibel til å handle hvis omsetningen daler eller innbetalingene uteblir. Husk løpende å evaluere alle kostnader for å identifisere overflødig fett, også når bedriften vokser, og likviditeten er bedre. Vurder eventuelt om det er faste kostnader som kan konverteres til variable kostnader, eksempelvis ved å leie eller lease i stedet for å kjøpe, eller ved å innføre prestasjonsavhengig lønn som følger omsetningen. På den måten kan du skalere kostnadene hvis det blir nødvendig.

Bruk eksterne partnere aktivt

Det kan være en naturlig reaksjon å lukke øynene for likviditetsutfordringer for å unngå å blottlegge deg selv og din bedrift. Hvis du vil unngå å bli et trist nummer i statistikken over stengte bedrifter, er det viktig å bruke eksterne rådgivere og ressurser aktivt og tidlig. Din revisor og advokat kan hjelpe med å legge likviditetsbudsjetter og planer mens bankrådgiveren kan hjelpe deg med å holde likviditeten under streng kontroll og sikre tilgang til tilstrekkelig kapital når behovet oppstår.

Forskjellige måter å styre likviditeten på

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.