Betalingsløsninger for bedrift

Få kontroll på inn- og utbetalinger med våre betalingsløsninger for bedrift. Vi har en rekke løsninger som kan hjelpe deg å optimalisere hvordan du mottar og betaler penger.

På grunnleggende nivå vil oversikten under gi deg et innblikk i våre betalingsløsninger. Disse vil gjøre det enkelt for deg å styre kontantstrømmen og likviditeten.

Oversikt over betalingsløsninger

 • AutoGiro

  AutoGiro er en betalingstjeneste for direkte belastning av betalers konto. Beløpene belastes direkte på forfallsdato, og betalingsmottaker slipper manuelt arbeid med utsendelse av papirfakturaer.

  Tjenesten kan kun benyttes for betalinger fra bedrift til bedrift. For direkte belastning i privatmarkedet er Avtalegiro et alternativ.

  Fordeler for betalingsmottaker

  • Slipper manuelt arbeid med utsendelse av papirfakturaer
  • Sikrer at kundene betaler til rett tid
  • Færre purringer
  • Benyttes til faste betalinger

  Tjenesten er basert på en avtale mellom betaler og betalingsmottaker og betalingsmottakers bank. Betalingsmottaker innhenter en fullmakt for trekk av et fast beløp (kan være variabelt) på betalers konto.

  AutoGiro er en enkel og effektiv måte å få hentet penger for bedrifter som har en fast kundekrets.

  For å unngå flest mulig purringer kan betalingsmottaker velge at transaksjonen skal repetere fra 1-3 dager ved manglende dekning.

 • Avtalegiro

  AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Når bedriften velger AvtaleGiro sørger banken for at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato.

  Hvilke bedrifter passer AvtaleGiro for?
  Avtalegiro er spesielt godt egnet til bedrifter med en fast kundemasse og som mottar betalinger regelmessig, har stort transaksjonsvolum, har mange kunder og/eller høy innbetalingsfrekvens. AvtaleGiro kan i utgangspunktet tilbys av alle bedrifter.

  Fordeler for din bedrift
  Vi vil være støttespiller i etableringsfasen. Etablering og tilrettelegging i regnskapssystemet avklares med bedriftens egen programvareleverandør for økonomi og regnskapsprogram. For å sikre god kvalitet på tjenesten, testes og kvalitetssikres all funksjonalitet, før bedriften tilbyr AvtaleGiro til sine kunder.

  • En større andel av kundene betaler sine regninger til forfall
  • Automatisk innkrevning, regningen betales automatisk fra betalers konto
  • Reduserer andelen purringer og sparer kostnader
  • Reduserer tap på utestående fordringer
  • Forbedret likviditetsstyring ved at fordringene kommer raskere og mer forutsigbart inn på konto
  • KID følger alltid med på transaksjonen, bedriften får raskere oppdatert sin kunderestkonto

  Fordeler for dine kunder

  • Slipper å tenke på forfallsdatoer. Banken sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato
  • Regningene betales alltid i tide og du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling
  • Du blir varslet minst syv dager før regningen forfaller, og får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften eller via nettbanken
  • Du har full oversikt og kontroll med din konto via kontofon, nettbank og kontoutskrift
 • Betalinger til utlandet

  Ofte vil den letteste og billigste løsningen være å opprette en kontooverføring i nettbanken eller District. Hvis du vil gjøre det, trenger du:

  • beløp
  • valuta
  • betalingsdato
  • den utenlandske bankens SWIFT/BIC-kode. Det er ikke behov for BIC ved overføringen innen EU/EØS.
  • kontonummeret i IBAN-format til mottaker.
  • navn og adresse til den utenlandske mottakeren

  Hvis du har mange betalinger til et enkelt land, kan det være en fordel å opprette en lokal konto. Du kan lese mer om konto i utlandet eller kontakte oss og få rådgivning om hva som er den beste løsningen for deg.

  Hvis du har District og sender en betaling til utlandet som en ekspressbetaling, kan du ved hjelp av track and trace-funksjonen vår følge betalingen hele veien frem til mottakeren. Funksjonen gjør deg i stand til å se status for betalingen og selv kontrollere at den er nådd frem. 

 • Collection Service

  Med Collection Service fakturerer du kundene via oss. Dermed samler du innkrevingsaktivitetene på ett sted og har dem som en integrert del av den økonomiske oversikten.

  Du kan tilpasse løsningen til det din bedrift har behov for. Du kan selv styre faktureringen via vårt system, eller du kan sette ut utestående betalingskrav til oss. På den måten kan du fokusere på kjernevirksomheten og unngå å bruke unødvendige interne ressurser på fakturering og utestående betalingskrav. 

  Oversikt og kontroll
  Collection Service gir deg adgang til et samlet system der du har oversikt over alle faktureringer og betalingskrav. Det gir deg en god oversikt over din likviditet. Og løsningen kan både brukes til å sende fakturaer og kreve inn penger i Danmark og i utlandet. 

  Hvis du velger Collection Service, får du det som en tilleggsmodul i District. Dermed blir det en del av den samlede økonomiske oversikten, og du kan enkelt legge inn automatiske, digitale og manuelle betalingskrav. Med andre ord blir det enkelt for deg å drive denne delen av forretningen på en effektiv måte.
 • eFaktura og digitale dokumenter

  Med våre løsninger har bedriften mulighet til å utveksle elektroniske fakturaer og andre digitale dokumenter med både kunder og leverandører.

  Løsningene effektiviserer fakturahåndteringen og og ordreprosessen, og gir betydelige kostnadsreduksjoner sammenlignet med tradisjonell papirbasert dokumenthåndtering.

  eFaktura Bedrift
  Som utsteder av elektronisk faktura får bedriften:

  • En forenklet faktureringsprosess
  • Reduserte porto- og papirkostnader
  • Bedre kontroll og oversikt
  • Færre manuelle innbetalinger
  • Alltid korrekt faktura og betalingsinformasjon
  • Miljøvennlig - Mindre papir

  Som mottaker av elektronisk faktura får bedriften:

  • Færre feil ved innlesning av fakturadata i økonomisystem
  • Mer effektive arbeidsprosesser
  • Betaling til rett tid gir færre purringer
  • Bedre kontroll på fakturaflyten.


  Vi tilbyr løsninger for både små og store bedrifter, og støtter fullt ut myndighetskrav om fakturering i EHF-formatet.

  Digitale dokumenter

  Vi tilbyr også løsninger for å sende og motta katalog, ordre, ordrebekreftelse samt andre relevante dokumenter i EHF-formatet.

  eFaktura Privat
  eFaktura er bankenes løsning for elektronisk formidling og presentasjon av regninger direkte i privatkunders nettbanker. eFaktura gjør det mulig for bedriften å sende regninger elektronisk direkte til kundens nettbank, uavhengig av hvilken bankforbindelse kunden har.

  Nettbankkundene kan på sin side få en ferdig utfylt regning rett i nettbanken. Alt kundene trenger å gjøre er å godkjenne betalingen.


 • E-Giro

  Med E-Giro innbetaling får bedriften alle innbetalinger filbasert og rapporteringen gjøres elektronisk. Det vil si ingen papirlister i posten.

  Tjenesten gir automatisk kontering mot åpne poster i reskontro også for andre typer innbetalinger enn OCR giro (KID). Oppfølging og avstemming av konto blir dermed raskere og enklere.

  • Raskere oppdatering av kundereskontroen
  • Automatisk avstemming av kundereskontro
  • Minsker risikoen for feil
  • Vesentlig færre poster må behandles manuelt
  • Reduserte administrative kostnader
  • Bedre informasjon om betalingene og betaler
  • Bedre purrerutiner (Bedre oppfølging av sene betalere)
  • Ingen papirmeldinger i posten


 • IBAN & SWIFT/BIC

  IBAN er ditt internasjonale kontonummer og står for International Bank Account Number. SWIFT-adressen (også kalt BIC) angir hvilken bank pengene skal overføres til. Ønsker du å motta en betaling fra utlandet skal du oppgi ditt IBAN nummer og Danske Banks SWIFT-adresse.  

  IBAN i Danske Bank er på 15 tegn og består av:

  landekode (NO)
  kontrollsiffer (2 siffer)
  kontonummer (11 siffer)

  Danske Banks SWIFT-adresse til alle konti i Danske Bank Norge er DABANO22

  Slik gjør du - kort fortalt 

  Tilgang til kontoinformasjonsmodulen, samt fullmakt til kontoen er en forutsetning for å bruke District til dette formålet. 
  Gå til 'Kontooversikt' via 'Konti' i toppmenyen. 
  Klikk på kontoen du ønsker å finne IBAN-nummeret på. 
  IBAN-nummeret finnes under kontoopplysninger.

 • Krav til bedriftens fakturaer

  Når du skal sende en faktura til en kunde, skal den ifølge lover og regler inneholde en del fast informasjon. Vi har laget en sjekkliste, slik at du raskt kan kontrollere om fakturaen overholder retningslinjene.

  Fakturaen skal alltid opplyse om

  • bedriftens navn og adresse (kreditor) og organisasjonsnummer samt evt. telefonnummer, nettadresse og e-post
  • kundens navn og adresse (debitor)
  • fakturanummer og fakturadato
  • leveringsdato, hvis forskjellig fra fakturadato
  • mengde og type levert vare
  • beløp
  • momsgrunnlag, momssats(er) og momsbeløp
  • valuta (ISO-kode)
  • IBAN nr. hvis det faktureres til utlandet

  Det kan dessuten forekomme bransjespesifikke tilleggskrav.

  Andre nyttige faktureringsopplysninger
  Ønsker du å effektivisere innbetalingsprosedyren og likviditetsstyringen, er det dessuten en fordel å ta med følgende opplysninger på fakturaen, selv om dette er ikke et lovkrav:

  • Betalingsbetingelser
  • Forfallsdato
  • Eventuelt purregebyr
  • Morarentesats

  Hvis du velger å føre på opplysninger om betalingsbetingelser og purregebyr, er det viktig at du faktisk følger den beskrevne prosedyren og krever inn det varslede gebyret ved for sen eller uteblitt betaling.


 • Motta betaling via kort

  Vi kan hjelpe deg med en løsning slik at du kan motta betaling via kort, enten i en fysisk butikk eller på nettet. Kontakt oss på tlf. 987 06030 for å få vite mer. 
 • Motta kontanter

  Hvis din bedrift mottar penger i form av mynter og sedler, kan vi hjelpe deg med en effektiv og trygg kontanthåndtering.
 • Nattsafe

  Bruk og bestilling av nattsafe

  Med en avtale om nattsafe i Danske Bank har du mulighet til å levere bedriftens kontantoppgjør i en avtalt nattsafe når som helst på døgnet. Pengene blir godskrevet kontoen din og kvittering for kreditert oppgjør sendes elektronisk eller i posten.

  Bestill nattsafe her

  Bestilling av rekvisita til nattsafe - poser og bilag

  Rekvisita  bestilles i kundeportalen til Loomis.  For  å få tilgang til kundeportalen må du få brukernavn og passord fra Loomis. Du får tilsendt dette  ved å fylle ut registreringsskjema som sendes til webshop@no.loomis.com. Logg deg inn på kundeportalen til Loomis

  Veiledning til bruk av kundeportalen finner du her.

 • Fakturering med KID (OCR)

  Mange av oss er fra før godt kjent med fakturaer med KID-nummer i privat sammenheng, men hvordan dette fungerer i praksis kan være noe ukjent.  KID er et unikt nummer som genereres av regnskapssystemet når en faktura lages. Man kan selv bestemme hvor langt et slikt nummer skal være (Mellom 3-25 siffer), men typisk består et KID-nummer av kundenummer, fakturadato og et kontrollsiffer.

  Ved å benytte KID på dine fakturaer, vil kunden måtte betale med dette nummeret i sin nettbank og regnskapssystemet vil da identifisere betalingene ved innbetaling. Man kan selv velge hvorvidt en betaling skal avvises uten gyldig KID når kunden betaler. Når betalingen gjennomføres, vil betalingen gå som normalt og bokføres din konto, men KID-nummeret vil fanges opp og legges i en datafil som ditt regnskapssystem kan lese. Denne leveres i et intervall du selv bestemmer. Alt fra fire ganger om dagen til en gang i måneden. Regnskapssystemet vil da matche alle innbetalingene automatisk kun ved få tastetrykk. Siden hver faktura har et eget KID, er det heller ingen tvil om hva betalingen gjelder.

  Om det gjøres flere betalinger til deg på samme dag, vil disse betalingene samles i en såkalt sumpost. Dette gjør at din kontoutskrift blir enklere, men man er helt avhengig av å hente ut filen man får tilsendt for å identifisere betalingen, da dette ikke fremgår på selve kontoutskriften når KID blir aktivert.  Ønsker du ikke at betalingen skal samles i sumposter, vil f.eks eGiro være en bedre løsning for deg. 

  Fordeler med KID

  • Rask og sikker oppdatering av reskontro
  • Redusert manuell registrering av innbetalinger. I følge undersøkelser vil en bedrift som benytter OCR, motta i snitt 85 % av innbetalingene med KID referanse
  • Bedre kontroll over utestående fordringer
  • Forenklet bankavstemming
  • Bedre purrerutiner

  Hvilke bedrifter passer tjenesten for?

  • OCR-giro passer alle bedrifter uansett størrelse og kundestruktur, og kan benyttes ved fakturering av både faste og tilfeldige regninger.
  • Vi anbefaler alle kunder med mer enn 25 innbetalinger i måneden og benytte KID. 
 • SEPA Direct Debit

  Hvis bedriften din har gjentatte, faste betalinger i euro, kan SEPA Direct Debit være en enkel og billig måte å håndtere dem på.  SEPA er et EU-initiativ som gjør det enklere og billigere å sende og motta euro i 35 europeiske land.

  SEPA Direct Debit er en løsning som gjør det mulig for bedriften din å samle alle betalinger og betalingskrav i euro på en og samme konto. Der kan du legge inn automatiske betalinger og betalingskrav i euro – med rask avstemming og uten verditap. På den måten kan løsningen være med på å optimalisere betalingsprosessene og forbedre kontantstrømmen for din bedrift.

  Fakta om SEPA

  • SEPA står for Single Euro Payments Area
  • Løsningen er opprettet for å gjøre det praktisk og enkelt å håndtere euro-betalinger
  • Medlemmene er de 28 EU-landene samt Island, Norge, Sveits, Liechtenstein, Andorra, Monaco og San Marino

  SEPA Direct Debit har to ordninger:

  • SEPA Core Direct Debit - er beregnet for oppkreving av både person- og bedriftskunder.
  • SEPA B2B Direct Debit - er kun beregnet for oppkreving av bedriftskunder.

  Hvis du vil vite mer, kan du ringe oss på 987 06030.

 • Vipps for bedrift

  Gjør som 2.7 million nordmenn, og ta i bruk Vipps. Vipps tilbyr enkle, raske og billige løsninger tilpasset alt fra store bedrifter til små lag og foreninger. Her er løsningene Vipps tilbyr til små og store bedrifter:

  • Vipps Netthandel
  • Vipps Checkout
  • Vipps Faste betalinger
  • Vippsnummer
  • Vipps Logg inn
  • Vipps i resturanter
  • Vipps rett i kassa
  • Selvbetjente løsninger med Vipps

  Les mer om Vipps til din bedrift

Vipps for bedrift

Gjør som 2.7 million nordmenn, og ta i bruk Vipps. Vipps tilbyr enkle, raske og billige løsninger tilpasset alt fra store bedrifter til små lag og foreninger.

Les mer om Vipps løsningene

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.