Mottar du betalinger fra utenlandske kunder, kan det være en fordel å tilby dem å betale til en konto i deres eget land. Det er billigere for kunden, og betalingen kommer raskere inn på din bedrifts konto. På samme måte kan det være en fordel for deg å betale dine utenlandske leverandører fra en lokal valutakonto i de landene du importerer fra.

Vi kan hjelpe deg med å få en konto i utlandet, uansett om vi er til stede i det gjeldende landet eller ikke. I begge tilfeller kan du få adgang til kontoen gjennom District.

Dette produktet tilbys kun virksomheter som bruker Danske Bank som hovedbankforbindelse og som har et nordisk fotfeste.

Land hvor vi er til stede
Vi rådgir gjerne rundt muligheten for å åpne en lokal konto til deg. Og siden vi har felles IT-system, kan du se posteringer og saldoer i sanntid. Du kan enkelt overføre beløp mellom kontoene dine i Norge og i utlandet via District.

Øvrige land
Vi formidler kontakt til Danske Banks samarbeidsbanker og gir deg råd om nødvendig dokumentasjon. Når kontoen er opprettet, får du tilgang til den via District.

Alternativt kan du opprette en valutakonto her i Norge. 

Skreddersydd rådgivning
Vi kan hjelpe deg med mer enn bare en konto. Hvis du har aktiviteter i et av landene hvor Danske Bank er til stede, kan du få rådgivning av en av våre utenlandske rådgivere, som er spesialister på å hjelpe norske bedrifter med å få suksess på markedet deres.

Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med konto i utlandet, er du velkommen til å kontakte oss på 06030@danskebank.no eller 987 06030.