Finansielle markeder

Danske Bank er en ledende tilbyder av tjenester i de nordiske finansielle markedene. Som kunde hos Danske Bank får du tilrettelagte løsninger av spesialister innen aksjer, obligasjoner, valuta og derivater. Våre analyser og publiseringer gir innsikt i relevante finansielle markeder og økonomiske trender. 

 

Produktområder

 • Aksjer
  Rådgivning til profesjonelle kunder om aksje- og derivathandel, løsninger for verdipapirfinansiering og verdipapirlån
 • Obligasjoner
  Vi tilbyr våre kunder å delta i utstedelser av nye obligasjonslån og handel av obligasjoner i annenhåndsmarkedet.
 • Rentederivater
  Foretak som ønsker å styre sin renterisiko, kan gjennom våre spesialister motta skreddersydd rådgivning og effektive løsninger til sine behov.
 • Valuta
  Vi tilbyr rådgivning om håndtering av valutarisiko med løsninger og spesialister som gir oss markedets mest fornøyde kunder.

 

Risikostyring

Våre spesialister i Client Advisory tilbyr rådgivning knyttet til risikostyring, kapitalstruktur, finansiering, regulering og likviditetsforvaltning.

Kapitalmarkedsfinansiering

Finansiering via kapitalmarkedene er ett alternativ til tradisjonell bankfinansiering. Kundene våre tilbys rådgivning og hjelp gjennom hele prosessen:

Produktområder

 • Kontaktinformasjon

  Back Office / Oppgjør

  Vårt back office for verdipapirer og derivater er lokalisert i København og Vilnius, og er delt inn i avdelinger som håndterer ulike produkter. Finn kontaktinformasjon (PDF)

   

   Middle office  +47 85 40 55 00

   

   Meglerbord

   Aksjer:+47 22 86 13 85
   Obligasjoner:+47 22 86 13 06 
   Rentederivater:+47 23 13 91 99
   Valuta:+47 23 13 91 88
 • Aksjer

  Danske Bank Equities tilbyr ulike tjenester til profesjonelle kunder (ihht. MiFID) som ønsker eksponering mot det norske og internasjonale aksje- og derivatmarkeder.

  Danske Bank Research tilbyr inngående analyser på et stort antall børsnoterte selskaper i Norden, i en suksessfull miks av lokal kunnskap, markedserfaring og fundamental ekspertise.

  Våre meglere og analytikere har høy kompetanse på de nordiske markedene i forhold til sektorer, selskaper og kunder – og kan identifisere dine behov for å gi deg skreddersydd rådgivning.

  For ikke-profesjonelle kunder, anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver for å høre om våre løsninger for e-handel. Kundesenter bedrift: +47 987 06030. Kundesenter privat: +47 987 08540.

   

  Produkter

  Til profesjonelle kunder tilbyr vi handel i aksjer og aksjederivater, samt løsninger for verdipapirfinansiering og verdipapirlån.

  Ta kontakt med din meglerforbindelse for å høre mer om disse produktene.

   

 • Client Advisory

  Client Advisory tilbyr skreddersydd rådgivning knyttet til risikostyring, kapitalstruktur, finansiering, regulering og likviditetsforvaltning. Rådgivning knyttet til risikostyring har særlig vekt på valuta- og renterisiko.

  Vi kartlegger virksomhetens kapitalstruktur, kredittprofil og finansielle risikoer, og illustrerer på en enkel og holistisk måte hvordan disse kan påvirke fremtidige resultater og langsiktige finansielle mål.

  Gjennom å kombinere analyse og matematiske modeller med inngående kompetanse knyttet til regulering og finansielle markeder, kan vi tilby fleksible og kostnadseffektive løsninger for å håndtere finansiell risikoer, finansering og forvaltning. Våre analyser er enkle å forstå, og målsetningen er at ledelsen skal kunne ta de riktige beslutningene for å understøtte strategiske og finansielle målsetninger. Foreslåtte løsninger er enkle å implementere for virksomheten.

  Vårt team består av erfarne analytikere i Norden med bakgrunn som både matematikere og økonomer, samt eksperter med dyp forståelse for risikohåndtering, bruk av finansielle instrumenter, kapitalmarkeder og regulering.

 • Obligasjoner

  Danske Bank tilbyr kunder handel i annenhåndsmarkedet for statsobligasjoner og kredittobligasjoner, samt delta i nye obligasjonsemisjoner som vi tilrettelegger.

  Kunder som vil investere i kredittobligasjoner, tilbys investeringer i obligasjoner med høyere kredittrating (investment grade) og lavere kredittrating (high yield).

  Danske Bank Research tilbyr skreddersydde analyser av utstedere, temabaserte håndbøker og oppdaterte selskapsanalyser.

  Våre meglere og analytikere har høy kompetanse på de nordiske markedene i forhold til sektorer, selskaper og kunder – og kan identifisere dine behov for å gi deg skreddersydd rådgivning.

 • Rentederivater

  Vi tilbyr rådgivning om håndtering av renterisiko til foretak både med eksponering mot Norge og markeder utenfor Norge. Foretak som benytter rentesikring kan sørge for mer forutsigbare kontantstrømmer og redusere sine rente- og finansieringskostnader. Våre spesialister hjelper deg med å analysere effektene av rentebevegelsers påvirkning på resultat, balanse og kontantstrømmer. Med utgangspunkt i det enkelte foretak tilbyr vi våre kunder tilpassede strategier for sin eksponering.

  Det finnes ulike måter å styre renterisiko på. Svingninger i rentemarkedet kan lede til uforutsette tap, for eksempel om et foretaks budsjett baseres på en mer fordelaktig rente enn hva den faktiske renten ender opp med å være. En form for sikring for å motvirke disse svingningene ville være et alternativ. En annen mulighet vil være å tilpasse lånestrukturen til forventninger om renteutviklingen.

  Les om ulike derivatprodukter under Finansielle Instrumenter, eller ta kontakt med din meglerforbindelse.


  I den årlige uavhengige kundetilfredshetsundersøkelsen utført av Prospera har Danske Bank vunnet prisen for beste leverandør avInterest Rate Derivatives i Norge 2023.

 • Valuta

  Vi tilbyr rådgivning om håndtering av valutarisiko til foretak med eksponering mot markeder utenfor Norge. Våre spesialister hjelper våre kunder med å analysere effektene av valutabevegelsers påvirkning på resultat, balanse og kontantstrømmer. Med utgangspunkt i det enkelte selskap tilbyr vi våre kunder tilpassede strategier for sin eksponering.

  Det finnes ulike måter å handle valuta på. Foruten å veksle for umiddelbare betalinger og overføringer, kan selskap sikre valuta for å beskytte seg mot fremtidige valutakurssvingninger. Svingninger i valutakursen kan lede til uforutsette tap, for eksempel om et foretaks budsjett baseres på en mer fordelaktig kurs enn hva den faktiske kursen blir. Ved å sikre valuta låses valutakursen fast for den fremtidige valutastrømmen.

  Les om ulike valutaprodukter under Finansielle instrumenter, eller ta kontakt med din meglerforbindelse.

  I den årlige uavhengige kundetilfredshetsundersøkelsen utført av Prospera har Danske Bank vunnet prisen for beste leverandør av Foreign Exchange i Norge 2023.

  Les mer om Norges beste valutateam


Danske Bank Research

Våre markedsanalytikere publiserer rapporter på et bredt spektrum av markeder og økonomier med fokus på makroøkonomi, valuta, aksjer, kreditt- og rentemarkeder som du får tilgang på.

Merk at aksjeanalyser kun er tilgjengelig for aksjekunder som handler via meglerbordet i Danske Bank.

Les mer her

Vilkår og informasjon om finansielle instrumenter

LEI-kode

Din bedrift, forening eller stiftelse trenger en LEI-kode (Legal Entity Identifier) hvis du i foretakets navn skal handle med verdipapirer eller derivater som kan handles på børser eller finansielle handelsplasser i Europa.

Mer om LEI-koder

MIFID

MiFID II er en forkortelse for «Markets in Financial Instruments Directive II». Direktivet og den tilhørende forordningen består av et stort antall regler for investeringsområdet, og gjelder i hele EU. Hensikten med lovgivningen er å styrke investorbeskyttelsen, samt sikre stabilitet og transparens i markedene.

Alt du trenger å vite om MIFID

EMIR

Forordningen om den europeiske markedsinfrastrukturen, EMIR, trådde i kraft i 2012. Gjennom forordning innføres stegvise varierende krav for alle foretak og institusjoner som inngår derivattransaksjoner, med tanke på å øke transparensen og redusere risiko som forbindes med derivatmarkedet.

Kapitalmarkedsfinansiering

 • Corporate Finance

  Danske Bank Corporate Finance er en av Nordens ledende aktører innen finansielle rådgivningstjenester som egenkapitaltransaksjoner, oppkjøp og fusjoner, verdsettelser, samt finansielle restruktureringer.

  Vi bistår våre kunder med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av både offentlige og private transaksjoner samt børsnoteringer. Nært samarbeid med våre høyt rangerte analytikere, meglere og andre medarbeidere i Danske Bank har vi etablert oss som en tier 1 investeringsbank innen både ECM og M&A i Norden.

  Gjennom vår lokale tilstedeværelse i Norden, solide og brede produktspekter samt erfaring fra et stort antall gjennomførte transaksjoner og rådgivningsoppdrag er vi i en unik posisjon til å levere verdiskapende finansielle tjenester til våre kunder. Vi søker alltid å skape langsiktige kunderelasjoner ved å overgå kundens forventninger gjennom innovative løsninger, solide råd og pålitelig og effektiv gjennomføring og oppfølging av transaksjoner.

  Mer om Corporate finance

 • Utstedelse av obligasjonslån

  Vi tilbyr foretak i alle størrelser å utstede obligasjoner som et alternativ til tradisjonell bankfinansiering. Kunden får hjelp gjennom hele prosessen; fra en grunnleggende behovsanalyse til markedsføring og utførelse. Vårt primære kundefokus er selskaper fra industriell, finansiell og offentlig sektor, og vi jobber tett med kundeansvarlige og andre relevante avdelinger i Danske Bank.

  Danske Bank har en unik plasseringsevne og dekning av investorer i det nordiske markedet. Vi dekker også investorer i Nord- og Sentral-Europa, i tillegg til sentralbanker og AAA-investorer i hele verden.

  Danske Bank har stort fokus på bærekraftig finans. Finn ut hvordan du kan utstede grønne obligasjoner gjennom oss.

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.