Hvorfor stiller vi spørsmål?

Norge, USA og OECD landene har inngått en avtale, som betyr at norske finansielle virksomheter skal gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Avtalen betyr også, at virksomhetene, herunder Danske Bank, er forpliktet til å undersøke, om det er indikasjoner på om deres kunder er skattepliktige til andre land. 
 
Ifølge avtalene skal vi opplyse de norske skattemyndigheter (Skatteetaten) om en kundes inntekter og formue, hvis kunden kan være skattepliktig til USA eller OECD landene. Skatteetaten videresender opplysningene til de aktuelle myndigheter.

Nye kunder

Vi kommer til å stille deg spørsmål om deg og din bedrift slik at vi kan gi deg råd som er tilpasset dine behov og gjør deg i stand til å nå dine mål. Når vi kjenner deg og din bedrift vil vi være i stand til å gi deg helhetlig rådgivning og tilby løsninger som passer din bedrift.

Noen av spørsmålene stiller vi fordi vi som bank har et stort samfunnsansvar der vi arbeider for å bekjempe ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. Dette er vi pålagt av myndighetene å gjøre.

Oppdater bedriftsinformasjon

Eksisterende kunder

Som bank er vi forpliktet av myndighetene til å ha oppdaterte opplysninger om våre kunder. I tillegg er det noen ganger behov for å innhente ny legitimasjon.

Spørsmålene sikrer at våre opplysninger om deg er korrekte og oppdatert. Spørsmålene vi stiller handler i hovedsak om bedriftens transaksjoner, reelle eiere og bedriftens virksomhet. Disse spørsmålene stiller vi med jevnlige mellomrom til alle våre kunder i løpet av kundeforholdet.

Spørsmål og svar

 • Kan banken fylle ut denne informasjonen for meg?

  Kan banken fylle ut denne informasjonen for meg?

  Vi ønsker at du selv svarer på den informasjonen vi etterspør.

 • Hvorfor blir jeg spurt om dette når jeg har vært kunde i flere år?

  Hvorfor blir jeg spurt om dette når jeg har vært kunde i flere år?

  I likhet med alle andre banker er vi forpliktet til å oppdatere våre opplysninger løpende gjennom hele kundeforholdet.

 • Hva er Kjenn-din-kunde?

  Hva er Kjenn-din-kunde?

  Banken benytter Kjenn-din-kunde prinsippet når ber deg oppdatere informasjon om bedriften.

  Dette innebærer at vi blant annet ønsker å kjenne; hvem som eier bedriften, hvem som skal handle på vegne av bedriften (se hvem kan signere på vegne av selskapet), hvilke produkter selskapet ønsker å benytte og til hvilket formål.

 • Hva skjer hvis jeg ikke svarer?

  Hva skjer hvis jeg ikke svarer?

  Dersom du ikke svarer vil konsekvensen være at dine produkter blir sperret for videre bruk, inntil du har besvart våre spørsmål.

 • Hva er en reell rettighetshaver?

  Hva er en reell rettighetshaver?

  En person som eier, eller kontrollerer, mer enn 25% av eierandelene i et selskap.

  Hvem kan signere på vegne av selskapet? Styret kan alltid representere selskapet og signere i fellesskap. Ettersom det kan være upraktisk å signere i fellesskap kan styret gi enkelte styremedlemmer, daglig leder eller andre navngitte ansatte rett til å signere for selskapet. Slik signaturrett fremgår av firmaattesten og registreres i foretaksregisteret, og kan også fremgå av vedtektene. Daglig leder representerer selskapet utad i alle saker som inngår i den "daglige ledelse".

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.