Hvorfor stiller vi spørsmål

Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Det er nødvendig at vi har god kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester.

Det innebærer at både nye og eksisterende kunder vil få spørsmål om bedriftens virksomhet, eiere, transaksjoner samt bruk av bankens produkter og tjenester.

Vi kan ikke opprette et nytt, eller videreføre eksisterende, samarbeid med deg uten å ha fullført vår forpliktelse ovenfor myndighetene. Spørsmålene kan oppleves som uvanlige, men vi synes dette er et viktig samfunnsansvar og håper at du har forståelse for vår oppgave.

Før du starter

Vi stiller spørsmål om din virksomhet og anbefaler å ha følgende dokumenter og informasjon tilgjengelig:

  • Nøkkelinformasjon
  • Aksjonæroversikt
  • Firmaattest

Dette må du gjøre

Nedenfor får du informasjon om hva du må gjøre for å kunne bruke bankens produkter og tjenester.

 

1. Besvare lovpålagte spørsmål

Både nye og eksisterende kunder må gjennom spørsmålene på ulike tidspunkt. Spørsmålene vil være om din bedrift og tilknyttede personer.

 

For nye kunder

Send inn bedriftsinformasjon

Alle nye kunder må også signere på FATCA/CRS-skjema. Vi sender ut skjemaet til deg når du oppretter kundeforholdet.

For eksisterende kunder

Oppdater bedriftsinformasjon

Vi må med jevne mellomrom oppdatere informasjonen som vi har vedrørende din bedrift. Dette er noe vi gjør for alle kunder i banken

2. Legitimering

3. Eventuelle oppklaringer i forbindelse med de lovpålagte spørsmålene

Vi tar kontakt ved behov for avklaringer eller ytterligere spørsmål om det skulle være behov.

 

4. Vi gjentar prosessen

Vi vil ta kontakt med deg på et senere tidspunkt for å oppdatere bedriftsinformasjon.

Ofte stilte spørsmål

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading