Hvorfor stiller vi spørsmål

Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Det er nødvendig at vi har god kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester.

Det innebærer at både nye og eksisterende kunder vil få spørsmål om bedriftens virksomhet, eiere, transaksjoner samt bruk av bankens produkter og tjenester.

Vi kan ikke opprette et nytt, eller videreføre eksisterende, samarbeid med deg uten å ha fullført vår forpliktelse ovenfor myndighetene. Spørsmålene kan oppleves som uvanlige, men vi synes dette er et viktig samfunnsansvar og håper at du har forståelse for vår oppgave.

Før du starter

Vi stiller spørsmål om din virksomhet og anbefaler å ha følgende dokumenter og informasjon tilgjengelig:

 • Nøkkelinformasjon
 • Aksjonæroversikt
 • Firmaattest

Dette må du gjøre

Nedenfor får du informasjon om hva du må gjøre for å kunne bruke bankens produkter og tjenester.

 

1. Besvare lovpålagte spørsmål

Både nye og eksisterende kunder må gjennom spørsmålene på ulike tidspunkt. Spørsmålene vil være om din bedrift og tilknyttede personer.

 

For nye kunder

Send inn bedriftsinformasjon

Alle nye kunder må også signere på FATCA/CRS-skjema. Vi sender ut skjemaet til deg når du oppretter kundeforholdet.

For eksisterende kunder

Oppdater bedriftsinformasjon

Vi må med jevne mellomrom oppdatere informasjonen som vi har vedrørende din bedrift. Dette er noe vi gjør for alle kunder i banken

2. Legitimering

 • Hvem må legitimere seg?

  Følgende personer må legitimere seg:

  • Aksjonærer som eier/kontrollerer mer enn 25% av bedriften (Reell rettighetshaver)
  • Bedriftens representanter (Personer med signaturrett for bedriften)
  • Tiltenkte brukere av nettbank og kontoprodukter
 • Med BankID - bosatt i Norge
  Du som har bankID og er bosatt i Norge kan legitimere deg digitalt.
  Vi ønsker at du legitimerer deg med en bankID som er utstedt fra en annen institusjon enn Danske Bank.
 • Med BankID - bosatt i utlandet
  Har du bankID, men er bosatt i utlandet kan du legitimere deg med bankID, men du må også sende oss en adressebekreftelse. Du finner mer info om adressebekreftelse under "ofte stilte spørsmål".

  NB! Dette fungerer kun om du har registrert adresse i Norsk folkeregister.
 • Uten BankID - bosatt i Norge

  Har du ikke bankID men er bosatt i Norge så er det enkleste å møte opp i en av våre filialer med pass.

  Om du ikke har mulighet til å møte opp i en av våre filialer med pass må du sende oss attestert ID enten via post eller elektronisk. Vi krever 1 stk ID som må være enten pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort.

  Attestert ID dokument sendes elektronisk eller via post til adresse:

  Postboks 4700, Torgarden
  7466 Trondheim

  Les hvordan du sender ID elektronisk under "ofte stilte spørsmål".

 • Uten BankID - bosatt i utlandet

  Om du ikke har mulighet til å møte opp i en av våre filialer med pass må du sende oss attestert ID enten via post eller elektronisk. Vi krever 1 stk ID som må være enten pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort.

  Attestert ID dokument sendes elektronisk eller via post til adresse:

   

  Postboks 4700, Torgarden
  7466 Trondheim

  I tillegg må du sende oss en adressebekreftelse. Les mer om adressebekreftelse under "ofte stilte spørsmål".

3. Eventuelle oppklaringer i forbindelse med de lovpålagte spørsmålene

Vi tar kontakt ved behov for avklaringer eller ytterligere spørsmål om det skulle være behov.

 

4. Vi gjentar prosessen

Vi vil ta kontakt med deg på et senere tidspunkt for å oppdatere bedriftsinformasjon.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva skjer hvis jeg ikke svarer?

  Dersom du ikke svarer vil konsekvensen være at dine produkter blir sperret for videre bruk, inntil du har besvart våre spørsmål. Er du ny kunde vil ikke banken opprette produkter før du har besvart våre spørsmål.

 • Kan banken fylle ut denne informasjonen for meg?

  Nei. Vi kan ikke svare på disse spørsmålene for dere.

 • Hvorfor blir jeg spurt om dette når jeg har vært kunde i flere år?

  Vi må med jevne mellomrom oppdatere informasjonen som vi har vedrørende din bedrift. Dette er noe vi gjør for alle kunder i banken. Vi må opprettholde våre forpliktelser både for nye kunder og eksisterende kunder.

  Dersom du har gjennomgått en lignende prosess i banken tidligere, er det naturlig at dette vil gå raskere neste gang vi henvender oss til deg


 • Hva er en reell rettighetshaver?

  En person som eier, eller kontrollerer, mer enn 25% av eierandelene i et selskap.

 • Hvem kan representere en bedrift som skal opprette nytt kundeforhold eller nye produkter og avtaler?

  Hvem kan signere på vegne av selskapet? Styret kan alltid representere selskapet og signere i fellesskap. Ettersom det kan være upraktisk å signere i fellesskap kan styret gi enkelte styremedlemmer, daglig leder eller andre navngitte ansatte rett til å signere for selskapet. Slik signaturrett fremgår av firmaattesten og registreres i foretaksregisteret, og kan også fremgå av vedtektene. Daglig leder representerer selskapet utad i alle saker som inngår i den "daglige ledelse".

 • Hva skal informasjonen brukes til?

  Vi er pålagt til å hente inn denne type informasjon av myndighetene. Innhenting av informasjonen gjør oss i stand til å bekjempe økonomisk kriminalitet, terrorfinansiering, hvitvasking og skatteundragelse.

 • Hvordan skal ID bekreftes?

  Hvem kan bekrefte ID ?

  Den som attesterer må ha opphav i EU/EØS. Personer i følgende roller kan attestere:

  • Domstoler
  • Politi
  • NAV
  • Helsepersonell (der kunden er innlagt på sykehus)
  • Banker
  • Finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond
  • Ambassader
  • Autoriserte revisorer
  • Autoriserte regnskapsførere
  • Advokater
  • Notarer

  Hvordan?
  Det skal fremkomme tydelig...

  • Hvem som attesterer ( navn i blokkbokstaver og signatur)
  • Stilling/etat (ved hvilken myndighet personen har attestert)
  • Kontaktinformasjon (tlf eller epost)
  • Når (dato for attestering)

  Generelt: en attestering skal være utført på en slik måte at Danske Bank skal kunne verifisere at attesteringen har funnet sted.

 • Hva er adressebekreftelse?

  Dersom du er bosatt i utlandet har banken behov for å kunne bekrefte din adresse.
  En slik bekreftelse kan være kopi av post, tilsendt din bostedsadresse som viser:

  • Lønnsslipp
  • Bekreftelse på utbetaling av trygd, stønad, studielån, eller andre offentlige ytelser
  • Kontoutskrift fra konto i personens navn hos bank eller kredittforetak etablert i EU/EØS
 • Hvordan skal banken motta ID og adressebekreftelse?

  Vi anbefaler deg å møte opp i en av våre filialer med pass når du skal legitimere deg. Da trenger du ikke å bekrefte din ID før oppmøte.

  Dersom et slikt oppmøte ikke lar seg gjøre, kan vi motta dine dokumenter via fysisk post eller elektronisk. Vi kan kun motta dine dokumenter elektronisk dersom den som bekrefter kopiene bruker vår kanal for sikker opplasting.

 • Hva er FATCA/CRS?

  Norge har inngått avtale med både USA (ved Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA) og OECD medlemsstatene (ved Common Reporting Standard — CRS). Formålet er å innhente informasjon for å avdekke om våre kunder er amerikanske statsborgere og/eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge.

  Mer om FATCA/CRS