Bedriftslån

Når bedrifter foretar større investeringer så finansieres de som regel med et bedriftslån.

Det er viktig at finansieringen passer til bedriftens planer på både kort og lang sikt. Derfor setter vi oss godt inn i bedriftens økonomi før vi anbefaler en løsning som passer til dine behov.

Søk om bedriftslån

Fordeler med bedriftslån

Forutsigbarhet: Lånet utbetales i én sum

Velg mellom ulike renteforslag 

Nedbetaling tilpasset forventet levetid

Hvem kan få bedriftslån?

Om din bedrift skal gjøre langsiktige investeringer er bedriftslån et godt alternativ. Investeringer kan være:

  • Eiendom
  • Utstyr og maskiner
  • Produksjonsanlegg

Bedriften din tilbakebetaler bedriftslånet over en periode som tilsvarer investeringens levetid. Hvis du låner til en maskin med en forventet levetid på fem år, betales lånet også tilbake på over fem år med månedlig eller kvartalsvis avdrag. Objekter med en flerårig verdi finansieres og avskrives vanligvis over 3–10 år.

Søknadsprosessen for bedriftslån

  • Kontakt oss via kontaktskjema
  • Vi kontakter deg, og etterspør eventuell tilleggsinformasjon for å behandle søknaden
  • Svar på søknaden

Vi ønsker å oppdatere oss på den finansielle situasjonen i selskapet, og for å gjøre det trenger vi følgende:

  • Budsjett
  • Regnskap, inkludert siste oppdaterte periodetall

Legg ved informasjon til din søknad her

Søk om bedriftslån

Kontakt rådgiver om bedriftslån

Send oss din forespørsel, så kontakter vi deg innen 24 timer.

Grønne lån

Med grønt lån fra Danske Bank kan du få finansiering til prosjekter som har en tydelig positiv miljøpåvirkning.

Et grønt lån anerkjenner prosjektets miljøpåvirkning og gir enkel tilgang til det grønne finansmarkedet gjennom rammeverket til Danske Bank.

Les mer om grønn finansiering


Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.