En variant er en selvbetjeningsløsning der din bedrift leverer nattsafeposer i nattsafe. Et annet alternativ er å  få nattsafeposene hentet og og eventuelt skillemynt levert av en verditransportør. Disse løsningene kan kombineres.

For mindre beløp kan også kontanttjeneste i butikk benyttes. Tjenesten er tilgjengelig i de fleste butikkene i Norgesgruppen. Det er tydelig merket om tjenesten tilbys. Du kan sette inn inntil 20 000 kr per gang, og gitt at det er penger på konto, ta ut inntil 10 000 kr per gang. Tjenesten er tilgjenglig i butikkens åpningstider og gjelder når du bruker ditt bankkort (ikke kredittkort). Si fra i kassen at du ønsker å benytte tjenesten, tæpp eller sett inn kortet ditt, tast din PIN-kode og kontroller med kvittering at avtalt sum stemmer.

Se prisliste for kostnader ved de ulike tjenestene.

Bedriftens behov og lokalisering har betydning for hva som er beste løsning. Om du kontakter oss på telefon 987 06030 kan vi hjelpe deg å vurdere dette.