Artikkel

Hvordan bygge kapital i selskapet?

Bedrifter i ulike livsfaser har et ulikt behov for kapital. Felles er at alle har et behov for å sørge for at de har tilstrekkelig med kapital.

bygge kapital selskap

Bedrifter i ulike livsfaser har et ulikt behov for kapital. Felles er at alle har et behov for å sørge for at de har tilstrekkelig med kapital.

 

Vi skiller ofte mellom to former for kapital; realkapital og finanskapital. Realkapital er det du har av mindre omsettelige eiendeler. Eksempelvis verktøy, bygninger og maskiner. Finanskapital er lett omsettelig som kontanter, bankinnskudd, aksjer og obligasjoner.

Bør du kjøpe eller lease utstyr? Les mer her

Når det kommer til verdsettelse av realkapitalen, må dette dokumenteres av revisor.

Hvorfor er det viktig å bygge kapital?

Bedrifter i forskjellige bransjer og livsfaser vil ha et ulikt behov for kapital.

Det trengs i dag kun kr 30 000,- for å starte et aksjeselskap. Dette er i de fleste tilfeller ikke tilstrekkelig for å holde hjulene i gang. Omtrent 20 prosent av oppstartskapitalen vil gå med på etableringen.

I en oppstartsfase, enten ved nytt selskap eller ny avdeling, er det viktig at selskapet har kapitalreserver for å finansiere løpende drift frem til virksomheten er selvgående.

Likviditet er i dag kanskje den største årsaken til konkurs, og derfor vil det være viktig med en likviditetsreserve man kan hente frem dersom det er behov for det. Samtidig vil det å ha god kapital skape en større tillit hos leverandører og kunder, i tillegg til at den er med på å finansiere vekst og gir deg en bedre kredittverdighet.

Les mer om likviditetsstyring

Hvordan bygge kapital?

Det er fem hovedkilder til kapital:
  • Tilførsel fra eier eller investor
  • Ansvarlige lån
  • Tilskudd og støtteordninger*
  • Finansiering over drift
  • Ekstern finansiering
*Støtteordninger: Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, ENOVA, fylkeskommuner og EU. Du finner en oversikt over ulike støtteordninger tilpasset din bedrift hos Altinn.


Det er viktig å sørge til en hver tid for at man har nok kapital, men det spesifikke kapitalbehovet kan være vanskelig å planlegge i detalj. Allikevel anbefales det at man lager et likviditetsbudsjett, hvor man ser for seg ulike scenarioer samt reviderer budsjettet underveis.

  • Sørg for å tilføre selskapet nok kapital
  • Forhandle betingelser med leverandører
  • Unngå å ta ut alt overskuddet i selskapet

På Altinn.no finner du flere gode maler for regnskap og revisjon, herunder også mal for likviditetsbudsjett.

Bedriftens kapitalbehov kan være vanskelig å planlegge, og vet du at du kommer til å trenge tilførsel om ett år bør du starte å sondere markedet allerede nå.

 

Få hjelp med dine kapitalbehov

Er du usikker på hvordan du skal bygge kapital og dine kapitalbehov for å ta bedriften til neste nivå?
Rådgiverne i Danske Bank står klare til å hjelpe deg med å finne riktig løsning for din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat i dag.

Kontakt oss om kapitalbehov

Andre har også lest:


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.