Artikkel

Lease eller kjøpe utstyr for bedriften?

Det er ikke sikkert det er best å kjøpe utstyret du trenger til bedriften – selv om du har god likviditet. I visse tilfeller lønner det seg faktisk å leie. Her forklarer vi nærmere hva slags fordeler leasing kan gi.

Det er ikke sikkert det er best å kjøpe utstyret du trenger til bedriften – selv om du har god likviditet. I visse tilfeller lønner det seg faktisk å leie. Her forklarer vi nærmere hva slags fordeler leasing kan gi.

Leasing er en vanlig finansieringsform i mange bransjer.

Tommelfingerregelen for hvorvidt noe kan leases er at utstyret må kunne flyttes ved behov og være mulig å selge i et annenhåndsmarked. Leaser du, er det leasingselskapet som eier utstyret. Du betaler for retten til å bruke det. Dette er det motsatte av kjøp med bruk av lånefinansiering, hvor du selv eier utstyret, men nedbetaler lånet i perioden du eier utstyret.

Operasjonell og finansiell leasing

Finansiell leasing vs operasjonell leasing

Finansielle leasingavtaler er det vanligste. De innebærer at du betaler ned hele investeringen over avtalens løpetid. Alternativet er operasjonell leasing, hvor du betaler ned til en avtalt restverdi. Sistnevnte er for eksempel vanligst ved leasing av firmabiler.

Når leasingperioden så er over har du tre alternativer:

  1. Levere tilbake utstyret i sin helhet
  2. Kjøpe ut utstyret
  3. Leie utstyret videre for 1/12 årsleie pr. år (gjelder finansiell leasing)

Kontakt oss om leasing

Fordeler med leasing for bedrifter

Ved å lease utstyret slipper du å finansiere hele kjøpesummen på én gang, og dermed slipper du også å forskuttere momsen av det totale beløpet.

Et eksempel:

Kjøper du en maskin til 500 000 kr eks mva, må du selv finansiere 125 000 kr (tilsvarer mva) inntil pengene refunderes fra skattemyndighetene. Dersom maskinen leasingfinansieres blir merverdiavgiften splittet opp Finansielle leasingavtaler er det vanligste. De innebærer at du betaler ned hele investeringen over avtalens løpetid. Alternativet er en operasjonell avtale, hvor du betaler ned til en avtalt restverdi. Sistnevnte er for eksempel vanligst ved leasing av firmabiler.

Leasingleie er også skattemessig fradragsberettiget og du får full skattemessig effekt i leasingperioden.

Under ser du en sammenligning av finansiell leasing og kjøp av maskin til 500.000,- eks mva. og hvordan dette utgiftsføres forskjellig. Leasingavtalen løper over 5 år og er fordelt over hele leasingperioden. Ved fem års leasing blir dette cirka 25 000 kr per år.

Avskrivninger ved finansiell leasing Avskrivinger ved ordinært kjøp av utstyr

Når bedriften leaser, betaler du en fast månedlig leasingavgift. Det bidrar til budsjettsikkerhet og gjør det enklere for deg å planlegge, ettersom du kjenner til omkostningene langt frem i tid.

Dersom du leaser istedenfor å kjøpe, binder du heller ikke opp kapital i utstyret du leaser. Da kan du bruke de frigjorte midlene til enten å styrke egenkapitalen, eller til å investere i tiltak som bidrar til vekst og økt konkurranseevne. 

Ta gjerne kontakt med oss når du vurderer å investere i nytt utstyr. Vi i banken er behjelpelige med å finne den beste finansieringsløsningen til din bedrift.

Kontakt oss om leasing

Leasing trinn for trinn

1. Du finner det utstyret du vil lease.

2. Du kontakter oss og inngår en leasingavtale.

3. Banken kjøper utstyret du har valgt av leverandøren.

4. Utstyret leveres til deg.

5. Leverandøren sender fakturaen til banken.

6. Du bruker utstyret og betaler leasingleie til avtalt tid.

7. Ved utløp av avtalen har du tre alternativer:
- Anmode om utkjøp av utstyret.
- Forlenge avtalen til sterkt redusert pris.
- Levere tilbake utstyret.

Les mer om leasing

Andre har også sett


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.