1 – Enklere for kundene å investere i bærekraftig utvikling  

I mars i år trådte en ny EU-lovgivning om bærekraft i kraft. De nye reglene skal skape mer transparens rundt hvordan investeringsprodukter påvirker arbeidet med å skape et mer bærekraftig samfunn. Med utgangspunkt i reguleringen har Danske Bank satt en rekke nye mål, som forplikter oss til å utvikle vårt tilbud innen ansvarlige investeringsprodukter. 

2 – Støtter bærekraftig utvikling gjennom aktivt eierskap  

Danske Bank utøver aktivt eierskap for å påvirke selskaper vi har investert i til å gå i en mer bærekraftig retning. Det skjer både gjennom direkte dialog og ved å stemme på generalforsamlinger. I 2020 har særlig klima vært på dagsorden når vi har snakket med selskapene vi har investert i.

Utover det har Covid-19 medført at vi i større grad har diskutert f.eks. medarbeideres helse og sikkerhet.  

Vi stemte ved 5.200 generalforsamlinger i 2020 sammenlignet med 406 i 2019. Det kan du lese mer om i denne rapporten om aktivt eierskap.
 

 3 – Flere investeringsrestriksjoner understøtter bærekraftige standarder  

I løpet av 2020 har antallet virksomheter, som vi av hensyn til bærekraft ikke investerer i, steget fra 326 til 786. Vi ekskluderer selskaper som er involvert i aktiviteter som har vesentlig negativ påvirkning på ulike bærekraftsfaktorer, en utilstrekkelig bærekraftpolicy eller minimale sikkerhetsforanstaltninger.

Banken har ekskludert blant annet 18 virksomheter involvert i avskogning og disse har primært vært knyttet til rydding av tropisk regnskog i Brasil, Malaysia, Indonesia og Borneo. Banken har ekskludert selskaper som har vært direkte involvert i avskoging gjennom egne aktiviteter eller gjennom verdikjeden. 

Vil du lese mer om Danske Banks arbeid med ansvarlige investeringer?  

Les ”Our Responsible Investment Journey 2021” her.