Kvinner i Finans Charter ble lansert i Norge i 2021. Inspirasjonen bak initiativet er hentet fra det britiske «Women in Finance Charter», som ble startet av finansdepartementet i 2016. Danske Bank signerte det norske initiativet i november 2021. Signeringen er et av tiltakene banken gjør for å bedre kjønnsbalansen i organisasjonen.

-Vi har en vei å gå, og det er viktig at oppmerksomheten og kompetansen innenfor området økes. Diversitet og inkludering handler også om kultur, bevissthet og adferd, og det er viktig at dette er en integrert del av måten vi arbeider på, sier Kristin Hallandvik, Head of Country Management & Strategy Office, og ansvarlig for mangfoldsarbeidet i banken.

 


Kristin Hallandvik, Head of Country Management og Strategy Office

Ved å signere Kvinner i Finans Charter, forplikter selskaper seg til å sette opp og følge mål for å øke andelen kvinner i lederroller og å rapportere om utviklingen er i tråd med målene.

"Kvinner i Finans Charter er et godt tiltak som vi håper gir en positiv effekt i økt andel kvinner både i ledende stillinger og innenfor bankens forretningsområder generelt. Det må jobbes målrettet og systematisk med dette arbeidet over tid. Vi håper det på sikt vil skape gode rollemodeller som kan inspirere og motivere både til utdanning og yrkesretting innen finanssektoren"

- Kristin Hallandvik, Head of Country Management

Hva er våre forpliktelser?

Som deltaker i Kvinner i Finans Charter forplikter Dansk Bank seg til fire prinsipper som skal støtte opp under målsettingen å øke kvinneandelen på ledernivå:

  1. Ha et medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.
  2. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og spesialistfunksjoner.
  3. Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til lederteamet.
  4. Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside.

Initiativet støttes av Finansdepartementet og eies av bransjen selv gjennom Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening, i tillegg til initiativtakerne Alexandra Morris og Turid Elisabeth Solvang. Prosjektet driftes av FutureBoards.

Les mer om hvordan Danske Bank jobber med mangfold