Kort

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om kort. Bla nedover siden eller klikk på en av lenkene for å komme til den kategorien du ønsker.

Bestilling og sperring av kort Misbruk av kort og reklamasjon
PIN-kode Beløpsgrenser Bruk av kort i utlandet
Netthandel Kontaktløs betaling
Kontanttjenester i butikk Reiseforsikring

Bestilling og sperring  av kort

 • Hvordan får jeg kort og konto som ny kunde?
  Er du ny kunde og ønsker kort, får du dette ved å bestille et kundeprogram. Du kan velge mellom flere forskjellige løsninger. Har du allerede konto hos oss som du ønsker kort på, kan du sende oss en henvendelse i nettbanken. Klikk på «kontakt og hjelp» - «ny post».
 • Husk at du må aktivere kortet før bruk!
  Før du kan bruke kortet til betaling i apper og netthandel, må du aktivere det. Du kan enkelt aktivere kortet på én av følgende måter:
  • Bruk PIN og chip i bankterminal eller minibank første gang du bruker kortet.
  • I mobilbanken under menypunktet Kort
  • I nettbanken under Kort & valuta, velg Kortoversikt.
  • Ringe banken for å få hjelp.

 • Hvordan bestiller jeg nytt kort på en konto jeg ikke har kort på fra før?

  Du kan bestille kort både i mobil- og nettbank ved å sende oss en melding.

  I mobilbanken: Klikk på ‘Meldinger’ nederst på skjermen og deretter symbolet øverst i høyre hjørne og velg kategorien "Kort".

  I nettbanken:  Gå til "Kontakt og hjelp" og "Ny post".

 • Jeg har mistet kortet/kortet fungerer ikke, hvordan får jeg nytt?

  Du kan bestille kort i både mobil- og nettbank. For å beholde din gamle PIN-kode må du bestille nytt kort før du sperrer det gamle. Du trenger ikke gjøre noe om kortet ditt begynner å nærme seg utløpsdato. Vi sender deg nytt kort måneden før utløpsdato.

  I mobilbanken klikker du på menyvalget 'Kort' og deretter velger du det kortet du ønsker å bestille. Klikk 'Bestill kort' og velg årsak til at nytt kort skal bestilles.

  I nettbanken bestiller du kort under fanen «Kort & valuta» og videre til «Kortoversikt». Klikk på pilen ved siden av kortet du vil bestille på nytt. Velg «Rebestill kort»

  Du vil motta nytt kort i løpet av 5-7 virkedager og det gamle kortet ditt vil bli sperret 30 dager etter at du har tatt i bruk det nye.

 • Hvordan bestiller jeg et ekstra kort på eksisterende konto? 

  Det er ikke mulig å ha to kort på én konto under samme navn. For å bestille ekstra kort på eksisterende konto, må du legge inn fullmakt til vedkommende som skal ha tilgang til kontoen. 

  Slik legger du til fullmakt:

  1. Klikk på pilen til høyre for den aktuelle kontoen under kontooversikten i din nettbank.
  2. Velg "Ny kontofullmakt" i menyen som dukker opp.
  3. Når du kommer til neste side må du på nytt trykke "Ny kontofullmakt" for å legge inn detaljer. 
  4. Skriv inn fødselsnummer og navnet til personen du ønsker skal få tilgang til kontoen. 

  Personen du gir tilgang til kontoen må være legitimert i Danske Bank. 
  Dersom personen som skal ha tilgang til kontoen ikke er registrert som kunde i Danske Bank, kan h*n legitimere seg med bankID via https://danskebank.no/bankID slik at du får lagt inn fullmakten.

  Når konto er opprettet og fullmakt er lagt inn kan du gi oss en tilbakemelding via nettbanken under ‘Kontakt og hjelp’ og ‘Ny post’ slik at vi får bestilt kort. Det tar normalt 5-7 dager før man mottar det nye kortet. Har man aktivt kort fra før av i Danske Bank vil det bli samme pin-kode som på annet kort. Hvis ikke kommer pin-kode 2-3 dager etter at kortet er mottatt.

 • Kan jeg sperre kortet selv?

  Ja, du kan sperre kortet både i mobil-og nettbank.

  I mobilbanken klikker du på menyvalget 'Kort' deretter velger du det kortet du ønsker å sperre. Dra ‘slider’ til høyre for å sperre kortet

  I nettbanken velger du fanen «Kort og valuta» og «Kortoversikt». Klikk på pilen ved siden av kortet du ønsker å sperre og trykk «Sperr kort».

 • Kan jeg fjerne sperring på kort?

  Om du kan fjerne sperringen på kortet avhenger av hvilken årsak du oppga da du sperret det. En sperre som kan fjernes kan du fjerne i nett-og mobilbank:

  Mobilbank:
  Klikk på menyvalget 'Kort' deretter velger du det kortet du ønsker å åpne sperre på. Dra ‘slider’ til ventre for å åpne.

  Nettbank:
  Klikk på menyvalget «Kort & valuta» og «Kortoversikt». Klikk på pilen ved siden av kortet du ønsker å åpne og velg ‘Opphev sperring’.

  Dersom du ikke får åpnet sperre, må du bestille nytt kort.

Misbruk av kort og reklamasjon

Hvis banken oppdager at det kan være misbruk på kortet ditt, kan vi midlertidig sperre kortet. Vi sender deg da en sms som informerer om dette, og ber deg om å ringe oss tilbake på et telefonnummer som står oppgitt i sms’en. 

 • Hva gjør jeg når kortet mitt er misbrukt?

  Hvis kortet ditt har blitt misbrukt, eller du har mistanker om det, skal du sperre kortet så fort som mulig. Dette gjør du fra nettbank, mobilbank eller ved å ringe oss på 987 08540.

  Hvis det er belastet penger på kontoen som du ikke kjenner til, kan du sende oss en reklamasjon. Hvis transaksjonen kommer fra en butikk som du har handlet i, skal du først ta saken opp med butikken.

  Har du mistanke om, eller er bekymret for ID-tyveri, kan du som eier av kundeprogrammet GOLD og PLATINUM få assistanse fra vårt team innen Hjelp ved ID-tyveri. Ring oss på 987 08540 for å få kontakt med våre eksperter.

 • Hvordan reklamerer jeg på et misbruk?

  Dersom betalingen er til en forretning eller et nettsted du kjenner til og har handlet med, skal du selv forsøke å løse problemer med forretningen/nettstedet før du reklamerer på transaksjonen. Dersom du ikke finner en løsning med forretningen/nettstedet innen 2-4 uker skal du straks reklamere.

  Du sender reklamasjonsskjema i nettbanken under «Kort & valuta» og «Kortoversikt». Klikk på pilen ved siden av kortet det gjelder. Velg ‘Kortreklamasjon’. Vår misbruksavdeling vil se på saken og ta kontakt med deg så fort de har fått undersøkt nærmere.


PIN-kode

 • Jeg har glemt PIN-koden min, hvor finner jeg den?

  Har du glemt PIN-koden til kortet, kan du raskt og enkelt finne den igjen i mobilbanken.

  • Velg "kort" i menyen, og trykk på kortet du trenger PIN-koden til.
  • Velg "Se PIN-koden" og tast din servicekode eller velg biometrisk scan (ansikt/fingeravtrykk).
  • Trykk og hold inne knappen for å se din PIN-kode.

  Du kan også bestille koden på nytt i nettbanken. Klikk på «Kort & valuta» og videre til «Kortoversikt». Trykk på pilen ved siden av kortet du vil bestille PIN-koden til Velg «Rebestill PIN». PIN-koden er nå bestilt og du vil motta denne etter 2-3 dager.

 • Kortet mitt er sperret på grunn av feil PIN-kode, hva gjør jeg?
  Debetkort sperres midlertidig hvis du har tastet feil PIN-kode fire ganger. Du må vente minst 24 timer før du forsøker på nytt. Dersom du har fått ditt kredittkort midlertidig sperret grunnet feil PIN må du kontakte oss.
 • Kan jeg endre PIN-kode til selvvalgt kode?
  Nei, det er dessverre ikke mulig å endre på kortet ditt selv.
 • Beholder jeg PIN-koden når jeg erstatter kortet mitt?
  Ja, når du erstatter kortet vil PIN-koden følge det nye kortet.

Beløpsgrenser

Beløpsgrensen er maksbeløpet du kan bruke når du benytter kortet ditt. Det kan være beløpsgrenser for en transaksjon, for et visst antall dager og det kan være forskjell på varekjøp og minibankuttak.

 • Hvor kan jeg se beløpsgrenser på kortet?

  Du kan se beløpsgrenser på dine kort i mobil- og nettbank.

  I mobilbanken klikk på menyvalget 'Kort'. Deretter velger du ønsket kort og ‘Beløpsgrenser’. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i nettbanken.

  I nettbanken velger du fanen «Kort & valuta» og «Kortoversikt». Klikk på pilen ved siden av kortet du vil se på, og velg «Detaljer». Under «Beløpsgrenser» ser du hvilke beløpsgrenser som gjelder for kortet. Hvis det ikke er angitt noen grense, for eksempel for varekjøp, er det disponibelt beløp på kontoen som er grensen.


 • Kan jeg endre beløpsgrense på mine kort?

  Du kan endre beløpsgrensen på dine kort i mobilbanken. Klikk på menyvalget 'Kort' og velg ønsket kort. Klikk på 'Beløpsgrenser' og på feltet der beløpet står for å endre beløpsgrensen. Dersom du ikke får endret til ønsket beløp er årsaken at maks beløpsgrense er nådd.

  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i nettbanken.

 • Hvordan øker jeg kredittgrensen på kredittkortet?

  Du kan øke kredittgrensen ved å sende oss en melding fra mobil- og/ nettbank. Skriv hvilket kort det gjelder (hvis du har flere kredittkort), og ønsket kredittgrense. Vi vil så kontakte deg for å få ytterligere opplysninger fra deg slik at vi kan behandle kredittkortsøknaden.

  Kredittgrensen du er innvilget kan du se av kredittkortavtalen, og i nettbank. Kredittgrensen forteller deg hvor mye kreditt du maks kan benytte.

Bruk av kort i utlandet

 • Hvordan kan jeg sjekke om kortet er åpent for bruk i landet jeg skal reise til?

  Det kan du sjekke både i mobil-og nettbank.

  I mobilbanken klikk på menyvalget 'Kort' deretter velg ønsket kort. Nederst på siden kan du selv administrere hvor kortet kan brukes.

  I nettbanken klikk på ‘Kort og valuta’ og deretter ‘Kortoversikt’. Trykk deretter på pilen foran ønsket kort og velg "Geosperre".

 • Hvilken valuta bør jeg betale med i utlandet?
  Vi vil anbefale deg å benytte lokal valuta ved bruk av kort i utlandet. Mastercard omregner valutabeløpet til norske kroner etter dagsaktuell kurs tillagt 2 %. Brukerstedet bestemmer selv hvilke omregningskurs de skal benytte for norske kroner, og er som oftest dyrere enn banken.
 • Bør jeg ta med flere kort på reise?

  Vi anbefaler at du har med flere kort når du skal på reise, og oppbevar de separat. Hvis et av kortene går i stykker eller du mister det, har du alltid et kort i reserve.

  I enkelte land kan det være få brukersteder som aksepterer MasterCard, for eksempel i Cuba og Bulgaria. Ta i så fall kontakt med oss, så bestiller vi et Visa-kort til deg, før du skal reise.


Netthandel

 • Kan jeg åpne eller sperre kort for bruk på nett?

  Ja, det kan du gjøre både i mobil-og nettbank.

  I mobilbanken klikk på menyvalget 'Kort' deretter velg ønsket kort.

  I nettbanken endrer du under fanen ‘Kort og valuta’ og deretter ‘Kortoversikt’. Trykk på pilen foran ønsket kort og velg "Geosperre".

 • Hvorfor må jeg bruke BankID eller SMS ved netthandel?
  Når du handler på Internett vil du i mange tilfeller handle på et nettsted som bruker Mastercard SecureCode for å øke sikkerheten og minimere risikoen for kortmisbruk. Ved legitimering med BankID eller SMS vil handelen være tryggere.

Kontaktløs betaling

Bankkort (debetkort) som du får i Danske Bank, gir deg muligheten til å betale kontaktløst. Kontaktløs betaling er raskt, enkelt og sikkert - og det fungerer både i Norge og i utlandet.

 • Hvordan aktiverer jeg kontaktløs funksjon i kortet?

  Første gang du benytter et kontaktløst kort, må du sette det inn i betalingsterminalen og taste PIN-koden. Dette må gjøres for å aktivere den kontaktløse funksjonen.

 • Hvordan bruker jeg kontaktløs funksjon på kortet?

  Du må se etter kontaktløs-symbolet på betalingsterminalen til butikken du handler hos. Legg kortet mot betalingsterminalen og når betalingen er akseptert, vil du få en bekreftelse på betalingsterminalen.

 • Hva er beløpsgrensen ved bruk av kontaktløs funksjon?

  Hvis beløpet er over 400 kr må du alltid taste PIN-koden. Med jevne mellomrom blir du bedt om å taste PIN-koden for å bekrefte at du er riktig eier av kortet - selv om beløpet ikke overstiger 400 kr.

 • Er det trygt å bruke kontaktløs funksjon?

  Kontaktløs betaling er like sikker som å sette kortet i betalingsterminalen. Kontaktløse betalinger følger internasjonale standarder og strenge sikkerhetskrav. Dersom kortet ditt blir stjålet eller mistet, og uvedkommende bruker kortet til kontaktløse transaksjoner, vil banken erstatte beløpet. Vi forutsetter at du som kunde sørger for at kortet blir sperret så fort som mulig om du oppdager at kortet er på avveie. 

Kontanttjenester i butikk

Med Kontanttjenester i butikk kan du ta ut og sette inn penger i butikker i hele Norge, kun ved å tæppe eller sette inn ditt BankAxept-kort i terminalen og taste din PIN-kode. Vi anbefaler å følge Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger når det gjelder håndtering av kontanter under dagens korona-situasjon. 

Reiseforsikring

Har du kundeprogram Gold, Platinum eller Akademikerne har du reiserforsikring inkludert dersom du betaler minimum 50 % av transportutgiftene med et kort eller konto i ditt kundeprogram.

Se all informasjon om reiseforsikring