Betalingstjenestedirektivet PSD2 (Revised Payment Services Directive) ble innført i EU i 2018, mens bare deler av direktivet er blitt innført i Norge. I løpet av høsten 2019 vil kundene allerede kunne få tilgang til de nye tjenestene som de nye reglene gir mulighet for. 

Målet med PSD2 er å øke konkurransen i markedet for betalingstjenester, styrke sikkerheten knyttet til netthandel og tilgang til konto, i tillegg til å bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører – for eksempel tredjepartsaktører som bankene samarbeider med og som tilbyr kundene nye tjenester. 

Flere endringer underveis

Selv om PSD2 ikke har trådt i kraft i Norge for fullt ennå, vil det påvirke alle bankkunder allerede nå. Tiden du kan være inaktiv i digitale kanaler, som nettbank og mobilbank, har blitt redusert fra tretti til fem minutter før du blir logget ut. Dette er for å bedre sikkerheten for deg som kunde.

Flere endringer er også underveis. Fra 6. november må du selv aktivere bankkortet som du får i posten. Tidligere har banken gjort dette for deg. Dette gjelder ikke bankkort som allerede er aktiverte, kun de som blir sendt ut etter 6. november.

Ett av de viktigste formålene med PSD2, er å øke sikkerheten for kundene våre og redusere muligheten for å bli utsatt for svindel.

- Vil komme en rekke nye tjenester

Johanna Herbst, digitaliseringssjef i Danske Bank, sier at PSD2 vil gi deg som kunde mer makt over egne data på noen områder.

- Du kan selv bestemme hvem du, i tillegg til banken du er kunde i, vil gi tilgang til din kontoinformasjon og hvem som kan gjennomføre betalinger på dine vegne, sier hun, og fortsetter:

- Du kan for eksempel velge å ha konto og kort i flere ulike banker, men bare bruke en nett- eller mobilbank eller en annen aktørs kundegrensesnitt for å få full oversikt over din finansielle situasjon.

Danske Bank var tidlig ute med å tilby oversikt over kontoer fra andre banker for privatpersoner via vår mobilløsning, og lignende tjenester som denne kommer til å bli lansert utover høsten også til våre bedriftskunder. 

Herbst tror at det vil komme en rekke nye finanstjenester og kundegrensesnitt når PSD2 trer i kraft for fullt i Norge.

- Innføringen av PSD2 innebærer at bankene må åpne opp sin infrastruktur og data gjennom API (et grensesnitt for tekniske integrasjoner). Det gjør det mulig for både banker og tredjepartsleverandører å utvikle nye tjenester på toppen av eksisterende data og infrastruktur.

På den måten legger direktivet også til rette for mer konkurranse og innovasjon innenfor det som tradisjonelt har vært bankenes område, forklarer digitaliseringssjefen.

Resterende del av direktivet vil komme i ny finansavtalelov, men ikrafttredelse av denne er foreløpig ikke kjent, men mest sannsynlig vil dette skje i løpet av 2020. 

Les mer om PSD2 på Finans Norges nettsider