Låneportefølje som fremmer overgangen til klimasmarte økonomier

Pengene fra de grønne obligasjonslånene vil bli brukt til å finansiere en låneportefølje som fremmer overgangen til bærekraftige, klimasmarte økonomier med lave co2-utslipp - for eksempel grønne eiendommer og fornybar energi i form av nordiske vannkraftverk eller vindkraftparker på land og offshore. Samu Slotte, global leder for bærekraftig finansiering, forklarer hvorfor Danske Bank nå utsteder sien egne grønne obligasjoner:

 

Samu Slotte

Samu Slotte
Head of Sustainable Finance
- I likhet med vårt grønne rammeverk, støtter denne emisjonen Danske Banks forpliktelse til videre satsing på å videreutvikle grønne obligasjonsmarkeder og leder kapital til kundeprosjekter som er fordelaktige for miljøet.

Attraktiv prising basert på sterk etterspørsel

Grunnet sterk etterspørsel har Danske Bank utstedt et 5-årig obligasjonslån på 500 millioner euro med en verdi på 3,3 milliarder kroner. Danske Banks første grønne obligasjoner ble også godt mottatt av investorer.

Lars Mac Key, leder av Sustainable Bonds i Danske Bank, sier at en forutsetning for å utstede grønne obligasjoner er at etterspørselen blant institusjonelle investorer er stor:

- I år har vi sett sterk vekst i markedet for grønne obligasjoner, og den positive mottakelsen av obligasjonene viser klart at interessen for grønne investeringer øker.

Lars Mac Key

Lars Mac Key 
Head of DCM Sustainable Bonds 

- Vi ser et økende antall lanseringer av grønne fond og ESG-fond, noe som jeg tror vil føre til en fortsatt økende interesse for grønne obligasjoner. I Danske Bank er vi stolte over å være blant de bankene som fører denne veksten globalt, og som muliggjør overgangen til en grønnere økonomi, sier Mac Key.

Om Danske Banks ramme for grønne obligasjoner

Rammen for grønne obligasjoner definerer lån eller investeringer som kvalifiseres til å bli finansiert med penger fra grønne obligasjoner utstedt av Danske Bank AS og datterselskapet Realkredit Danmark AS, Danske Hypotek AB (publ) og Danske Mortgage Bank Plc. Den beskriver også prosessen som brukes til å identifisere, velge ut og rapportere om kvalifiserte lån og hvordan pengene fra de grønne obligasjonene håndteres.

Fakta

Danske Bank har nylig klatret på rangeringen og er for tiden nummer ni (2019) i Bloombergs Global Green Bond League Table. Dermed er Danske Bank den høyest rangerte nordiske banken for grønne obligasjoner.

Rangeringen er et resultat av forrige ukes nyhet om at Danske Bank hjalp DNB Boligkreditt med å øke sin grønne sikkerhetsstillte obligasjon på 3 milliarder SEK med ytterligere 5,5 milliarder SEK til totalt 8,5 milliarder SEK - noe som gjør det til det største grønne obligasjonslånet i svenske kroner.

Du kan lese mer om Danske Banks arbeid med bærekraftig finansiering på vår nettside.