Å åpne opp banken er en viktig del av vårt langsiktige samarbeid med Fintech-aktører på tvers av Norden. Målet er å støtte utviklingen av nye løsninger og fremme innovasjon innenfor bank og finans.

14. september introduserte Danske bank nye API-er innenfor rammene av PSD2-direktivet.

Dette har satt fart på utviklingen og muliggjort nye løsninger innenfor Open Banking. Målet er at kundene i fremtiden enkelt kan velge fra tredjepartsløsninger som svarer til kundenes daglige behov, uten å måtte forlate bankens flater. Et eksempel på dette er Distrikt. PSD2 forenkler også digital deling av finansiell informasjon, som er sikker og foregår helt på kundens vilkår.

Digitalsjef i Danske Bank, Johanna Herbst.

Innovasjon gjennom partnerskap

Nå lanseres Developer Playground. Målet er å styrke bankens engasjementet i det nordiske Fintech-økosystemet og fortsette reisen mot fremtidens bank. Developer Playground gir Fintech-samfunnet både verktøy og data som trengs for å akselerere utviklingen av applikasjoner og funksjonaliteter. 

 Developer Playground lar utviklere teste ideene sine, utvikle prototyper og konsepter i et virtuelt bankmiljø med tilgang til data uten kompliserte autorisasjons- og autentiseringsstrømmer.

Danske Bank kommer også til å utnytte denne plattformen for å samle ideer for APIer som vi i samarbeid med Fintech-miljøer kan utforske og videreutvikle.

– Vi i Danske Bank har stor tro på å drive innovasjon gjennom partnerskap. Ved å tilby en API-løsning med utvidede funksjoner og et tilgangspunkt til all nordisk kundedata, er jeg overbevist om at vi kan styrke det nordiske Fintech-markedet og samtidig styrke vår digitale transformasjon, sier Johanna Herbst, digitaliseringssjef i Danske Bank.

Lanseringen av den nye og forbedrede API-løsningen er en del av Danske Banks bidrag til finansbransjens teknologiske økosystem. Vi kommer til å følge opp med andre aktiviteter og øke fotavtrykket vårt innenfor Fintech-økosystemet ytterligere.