Heidi Aven er CEO og grunnlegger for SHE Community. Hun håper dager som She Conference bidrar til å gjøre en forskjell når det kommer til likestilling i bedrifter. 

CEO SHE Community

Heidi Aven
CEO SHE Community
— Jeg håper mange vil bli inspirert til å faktisk gjøre en forskjell, samt være en del av endringen til å gjøre forskjellene mellom kjønnene mindre og sikre likestilling.
Danske Bank er med som partner på konferansen for å støtte opp om mangfold og likestilling og for å lære av andre bedrifter som har gjort tiltak som har fungert.

- Vi er her for å lære og bli inspirert. Det er så mange interessante tema og rollemodeller til stede - både kvinner og menn - som inspirer oss til ulike ting vi kan gjøre når vi kommer tilbake på kontoret. Både små ting og større initiativ for å sette fokus på likestilling i næringslivet, sier digitalsjef i Danske Bank, Johanna Herbst. 

Herbst mener det er mange muligheter for kvinner innen finans og næringslivet for øvrig. Det handler bare om å være nysgjerrig nok til å se etter de og gripe de når de kommer. - En av de tingene jeg tar med meg er at en måte å påvirke er gjennom å investere, sier hun.
6adf1b3a-00090252-a97656cd

EY var en annen partner på konferansen og lanserte She Index, en halvårlig rapport som skal samle fakta og motivere bedrifter til å jobbe med å forbedre den lave andelen kvinner i lederstillinger. Målet med rapporten er å finne ut hvor langt norske bedrifter har kommet på likestillingsområdet og forhåpentligvis inspirere mange til å fremskynde prosessen til en mer rettferdig kjønnsbalanse. She Index tror og håper rapporten også vil være en oppskrift for hvordan å bli mer velfungerende og lønnsomme bedrifter.

Rapporten viser blant annet at ledergruppene i norske bedrifter har økt kvinneandelen med ti prosent, mens antallet kvinnelige ledere har nærmest stått stille i de siste ti år. 

Una Silva Friis er Country Manager for The Hub i Norge, en plattform for oppstartsbedrifter hvor de kan få hjelp til rekruttering og investering. Gjennom deres deltagelse ønsket de å fremme tematikken i oppstartsmiljøene da det i dag er flest mannlige grundere.

- Mangfold er viktig for oppstartsbedriftene, ikke bare for samfunnsmessige grunner men også fordi det er bra for bedriften, sier Friis.