– Cash management er viktig for alle, sier seniorrådgiver Kristine Solberg Hjermann i Danske Bank.

For tiden er Danske Bank i ferd med å flytte mer enn 350.000 nordiske bedriftsbrukere over på den nyutviklede bedriftsplattformen District. Det betyr blant annet helt nye muligheter for bedriftene til å benytte seg av bankens cash management-løsninger.

Hver enkelt bedrift, liten som stor, kan tilpasse plattformen etter sine behov. Hver enkelt medarbeider i bedriften kan også sette sammen sin egen oversikt tilpasset sin rolle i organisasjonen.

– Dette er kanskje litt typisk for Danske Bank, for vi kommer jo fra et Lego-land. Legobrikkene er faste, men du kan bygge utrolig mye med dem. Du kan bygge det du selv har behov for, sier Hjermann om den nye plattformen.

Det er ikke bare bankens egne legobrikker kundene kan bygge med. District er bygget slik at det er mulig å integrere tjenester utviklet av andre leverandører i løsningen.

– Det er bare fantasien som setter begrensninger fremover, sier Geir H. Skaar, som er leder for Cash Management i Danske Bank.

Dette er Cash Management 

Cash management handler om å håndtere pengestrømmene inn og ut av en bedrift på best mulig måte. Litt forenklet omtales cash management gjerne slik:

«Ta betalt så raskt som mulig, behold pengene så lenge som mulig og forvalte dem så bra som mulig».

Selv for mindre bedrifter kan det være en komplisert øvelse å til enhver tid ha full kontroll over innkommende og utgående betalinger. For store virksomheter, som gjerne har datterselskaper i mange land og handel enda flere steder i verden, sier det seg nesten selv at optimal håndtering av likvider og kreditt på tvers av konsernenheter og landegrenser kan være utfordrende.

Danske Banks cash management-løsninger hjelper bedrifter med å optimere disse pengestrømmene. I bunn ligger det et solid, høyteknologisk IT-system som håndterer informasjon og transaksjoner i realtid.

Cash management-løsningene har en rekke tilpasningsmuligheter som gjør at håndteringen av pengestrømmene - også på tvers av landegrensene - kan effektiviseres og automatiseres.

Likviditetsstyring i realtid

Optimal styring av bedriftens likvide midler handler i stor grad om å ta vare på penger man har i overskudd eller minimere behovet for kreditt i den løpende driften. Man må rett og slett ha oversikt over likviditetssituasjonen, når likvidene skal brukes og hvordan man skal bruke dem.

Dersom en driver virksomhet i andre land – eller handler med andre land – må man til enhver tid ha oversikt over hvilke valutaer man har overskudd av og hvilke valutaer det er behov å gjøre betalinger med.

– For å kunne gjøre dette på best mulig måte er du nødt til å ha et IT-system som er høyteknologisk og som leverer informasjon og transaksjoner i realtid. Det har Danske Bank på tvers av landegrensene. Det er ikke noen forskjell om du sitter i Norge, Tyskland eller Sverige, det er ett system, sier Skaar.

– Det er her vi ligger et hestehode foran. Den posisjonen har vi hatt i noen år, legger han til.

Til forskjell fra mange andre nordiske banker, har Danske Bank gjort det andre banker drømmer om – etablert en felles IT-plattform på tvers av landegrenser. Kundene og banken bruker det samme systemet. Det gir mange muligheter, blant annet optimalisering av valutaposisjoner i realtid døgnet rundt.

– Dette fortrinnet blir større desto mer internasjonal bedriften er, sier Skaar.

Cash Management i praksis

Med Danske Banks solide it-system i bunn, kan man sette opp konsernkontosystem på tvers av land og valutasorter, også i andre land enn der Danske Bank selv er til stede. Dette kan suppleres med løsninger som automatisk optimerer valutabeholdninger basert på bestemte regler.

Det illustreres for eksempel ved at bedriften har store innbetalinger i lokal valuta hos et datterselskap i utlandet og samtidig har utgående beløp i samme valuta. Dermed kan bedriften sette et intervall for saldo på kontoen. Denne reguleres da automatisk slik at hvis saldo er høyere enn øvre grense satt på konto, sendes det overskytende tilbake til morselskapet, og tilsvarende blir det overført penger fra morselskapet til datterselskapet dersom beholdningen er under minimumsnivået.

Systemet sørger samtidig for at overføringene blir gjort i henhold til avtale og gjerne i basert på valutaanalyser og -prognoser.

– Ved bruk av vår In-house bank løsning, kan morselskapet fungere som internbank i konsernet. Dette gjøres ved at døtrene kun har en konto i sin lokale valuta, mens morselskapet holder en kontostruktur i den og andre aktuelle valutaer. Dermed gjøres vekslingen internt i konsernet når datter skal utføre betalinger i annen enn sin lokale valuta. På denne måten kan behovet for antall konti i virksomheten reduseres betydelig – og dermed også kostnadene, sier Hjermann.

Landets beste

Solide IT-systemer – med mulighet for automatisering og skreddersøm – er alene ikke nok for å sikre effektive cash management-rutiner. Bedriftene trenger også gode råd på veien.

  

– Vi kan ikke bare levere det IT-tekniske. Systemene gir kundene noen muligheter, men for å utnytte disse må de vite hva de skal gjøre. Kombinasjonen av IT, rådgivning og analyse gjør at dette faller på plass, sier Skaar.

Danske Bank har toppet den årlige Prospera-undersøkelsen for cash management-løsninger i Norden seks år på rad. De to siste årene har banken også inntatt førsteplassen i undersøkelsen i Norge.

Skaar mener bakgrunnen for de gode resultatene handler om at banken er svært bevisst på å holde høy kvalitet i alle ledd, fra implementering av løsninger hos kundene til rådgivning og support.
– Vårt mål er at kvaliteten er så høy, at kundene ikke ønsker å utsette seg for lavere kvalitet ved å gå til noen andre, sier Skaar.

 

Prospera