Gjør deg klar til eierskifte!


Vi har fortsatt ledige plasser til Next Generation Academy, bankens eget eierskiftekurs som ruster deltakerne til eierskap, drift og videreføring av familiebedrifter.

Om Next Generation Academy

Next Generation Academy er rettet mot neste generasjons bedriftseiere. I løpet av tre skreddersydde etapper i Stockholm, København og New York får deltagerne innsikt i mange aspekter av et generasjonsskifte slik at de blir bedre forberedt til å ta over ansvaret.

Vi samler en rekke interne og eksterne foredragsholdere, deriblant Family Business Sweden og INSEAD, som berører disse relevante temaer. I tredje etappe arrangeres en studietur til New York, der entreprenørskap og nytenkning står i sentrum. I tillegg til det faglige får deltagerne et spennende nettverk fra de andre som deltar.

«Det å møte og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon som meg selv var svært matnyttig. Veldig lærerikt med foredragsholdere som har erfaring fra familiebedrifter og som kan gi konkrete eksempler fra virkeligheten.»
                  - Tidligere deltager fra Next Generation Academy

Faglig påfyll og nettverking

Gjennom Next Generation Academy knytter deltakerne nettverk på tvers av bransjer, får faglig påfyll og ikke minst motivasjon til å finne sin rolle i familiebedriften – enten den er operativ eller de blir involvert i et investeringsselskap.

«Med Next Generation Academy har vi skapt et forum, der deltakerne tilegner seg nyttig kunnskap, samtidig som de får treffe andre i samme situasjon, som kanskje har verdifull erfaring å dele», sier Janicke Løvaas, leder for Private Banking i Trondheim.

Rådgivning rundt skatt og juridiske avtaler står sentralt.  

«Vi bidrar med faglig innspill på skatteoptimale eierstrukturer og planlegging av fremtidige eier- og generasjonsskifter. Ikke minst legger vi vekt på å formidle viktigheten av å ha det legale sikkerhetsnettet på plass med blant annet aksjonæravtaler, testament og fremtidsfullmakt. Vi opplever at Next Generation Academy er en vekker for mange!», sier Toril Jørgensen, leder for skatteadvokatene i Danske Bank.

Lærer av vellykkede familiebedrifter

Bedriftsbesøk er en viktig del av Next Generation Academy. Her får deltakerne mulighet til å lære av familieeide bedrifter som har lykkes med å videreføre bedriften i nye generasjoner.

«Å videreføre verdier medfører et stort ansvar. Det å forberede seg for et generasjonsskifte er i mange tilfeller den viktigste oppgaven for å ivareta formuene som er skapt. Gjennom vårt program forbereder vi neste generasjon til å overta ansvaret, mens vi samtidig bevisstgjør resten av familien på det forestående generasjonsskifte. Erfaringen vår er at det reduserer potensielle komplikasjoner og bevarer verdiene på en bedre måte», sier Paal Karstensen, leder for Private Banking i Norge.

Next Generation Academy

Stockholm, København og New York

Del 1 – Stockholm, 6.–7. november 2019
Del 2 – København, 29.–30. januar 2020
Del 3 – New York, 24.–26. mars 2020

Klikk her for program og påmelding

Det er mulig å dele opp deltakelsen og plukke ut den mest aktuelle delen av programmet.