Ingebjørg Tollnes, Kommunikasjonsdirektør i Komplett Group

Ordene tilhører Ingebjørg Tollnes som er kommunikasjonsdirektør i Komplett Group. Fra Sandefjord har konsernet i løpet av de seneste 20 årene blitt Nordens største netthandelskonsern. Et konsern som nå teller 800 ansatte, hvorav 450 av dem jobber i Sandefjord. Konsernet har jevnlig stillinger ute og prioriterer høyt sitt ansettelsesarbeid.

 

Hva er årsaken til at dere ansetter nye medarbeidere?

- Det er mange årsaker til at vi ansetter nye medarbeidere. Først og fremst fordi vi er et selskap i vekst, og derfor trenger flere folk for å øke kapasiteten, men også at vi har behov for ny kompetanse, eller stillinger skal erstattes.


Hvilke forberedelser gjør dere i forkant?

- Vi er nøye med å identifisere hvilke egenskaper vi ser etter i personen som skal fylle en stilling. Selv om vi bruker eksterne rekrutteringsbyråer som hjelper oss med prosessen er det avgjørende at vi gjør et grundig forarbeid.

 

Hva har dere gjort riktig for å lykkes med rekrutteringer?

- Det er viktig å identifisere tydelig hvilken kompetanse vi er ute etter, og hvilken profil som skal fylle stillingen. Vi ønsker medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier presisjon, enkelhet og entusiasme. Det er selve fundamentet i vår kultur og skal sitte i ryggraden på alle som jobber her. Vi tester alle kandidater vi går videre med for å ha best mulig beslutningsgrunnlag.

 

Kan du gi noen eksempler på at dere følger verdiene?

- Å jobbe med kultur er et kontinuerlig arbeid. Vi sender i snitt ut ett produkt hvert 5. sekund 24 timer i døgnet året rundt. For å klare rask leveranse må vi være ekstremt presise i alle ledd. Enkelthet er den viktigste årsaken til at folk handler på nettet og kunden må vi ha med oss i alt vi gjør. Entusiasme er smittsomt, og bidrar til at vi gleder oss til å gå på jobb hver dag. Jeg tror ikke folk med en negativ innstilling vil passe inn eller trives hos oss over tid.

 

Er det ting dere tidligere ikke hadde tenkt på?

- Vi har utviklet gode rutiner når nye medarbeidere starter hos oss. Vi bruker intranettet til å presentere de nyansatte og nærmeste leder har ansvar for at introduksjonen og opplæringen blir best mulig. Vi gjennomfører jevnlig en introduksjonsdag for alle nyansatte, hvor alle i konsernledergruppen presenterer sine områder. Vi jobber for en inkluderende kultur, og er opptatt av å ta godt imot alle som kommer til oss. Hos oss skal det være «varme i veggene».

 

Er det noe dere har gjort feil eller kunne blitt gjort annerledes?

- Rekruttering er forbundet med risiko, og når ansettelsen ikke blir riktig, er det leit for begge parter. Det forsøker vi å unngå. En gjennomarbeidet og tydelig kravspesifikasjon gjør jobben med å finne rett kandidat til jobben mye enklere og minimerer risikoen for å bomme.

 

Hva er ditt beste råd til mindre selskap som kanskje ikke har midler til å samarbeide med et rekrutteringsbyrå?

- En sterk kultur og et godt omdømme bidrar til å gjøre det enklere å få tak på de beste kandidatene. Det gjelder uansett størrelse på bedriften. Gjør et godt forarbeid og lag en grundig kravspesifikasjon på hvilken kompetanse og profil du ønsker. Bruk tid på intervjuprosessen, sjekk referanser og sørg for å bli godt kjent med kandidaten. Da bør det meste ligge til rette for å få på plass medarbeideren du ønsker, avslutter Tollnes.