Det er viktig å huske på at disse fristene er satt av staten. Vi anbefaler alle å planlegge godt gjennom året for å overholde disse, ettersom det ikke er mulig å få ettersendt noe etter at siste frist er gått ut. Planlegg enkle ting som å sette av midler til skattetrekk og arbeidsgiveravgift til å hele tiden ha tilstrekkelig oppdatert regnskap og kontroll av det.

Dette gjelder også både resultat- og likviditetsbudsjett. Tilpass omfanget på budsjettene etter størrelsen på selskapet ditt. Uansett vil du stå bedre rustet til å planlegge blant annet likviditet, investeringer og vekst.

Her er de viktigste fristene:

Merverdiavgift (MVA)

  • Levere MVA-melding:
  • 10. februar, 10. april, 10. juni, 10. oktober, 10.desember

Kort fortalt er moms en statlig avgift på kjøp og salg av varer og tjenester. Den gjelder for alle foretak som har omsetning over 50.000 kroner de siste 12 månedene.

Når denne summen er nådd må du registrere foretaket i momsregisteret som gir fradrag på moms betalt til dine leverandører. Satsen for moms er normalt 25%, men den kan variere avhengig av bransje.

MVA-meldingen som sendes inn skal inneholde dokumentasjon på hvor mye moms du har betalt til dine leverandører og hvor mye moms dine kunder har betalt inn til deg. Netto sum av de to tallene avgjør om du er skyldig eller vil motta penger.

Skatt

  • AS forskuddsskatt: 15. februar og 15. april
  • Hvis selskapet ditt har hatt et overskudd skal det betales 23% skatt. Denne skatten betales i to omganger; 15.februar og 15.april. Hvis endelig årsoppgjør viser at selskapet har hatt høyere overskudd, for eksempel ved at kostnader er justert ned eller selskapet kan inntektsføre i forrige regnskapsår skal ekstraskatt innbetales innen 31.mai. 

  • ENK forskuddsskatt: 15. mars, 15. mai, 15. september, 15. november
  • Enkeltpersonsforetak betaler inn skatt for fjoråret i fire omganger.
  • Betale skatt og arbeidsgiveravgift: 15.januar, 15.mars, 15.mai, 15.juli, 15.september, 15.november

  • Ved hver lønnsutbetaling skal selskapet sette av skattetrekk (pliktig å ha egen konto), samt arbeidsgiveravgift. Skatt og avgift innbetales i fem omganger.

  • Frist for å levere skattemelding og næringsoppgave for bedriften: 31. mai

Her er de vanligste fristene for AS:

Januar

5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
31. frist for å levere aksjonærregisteroppgaven

Februar

1. frist for å levere årlig sammendrag om ansatte
1. frist for å søke om årlig levering av MVA-meldingen
5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding
15. frist for å betale første del av skatt på forrige års overskudd

Mars

5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere årlig MVA-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn

April

5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding
15. frist for å betale andre del av skatt på forrige års overskudd

Mai

5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
31. frist for å betale tilleggsforskudd for forrige år, for å slippe restskatt
31. frist for å levere skattemelding og næringsoppgave for bedriften

Juni

5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding
30. frist for å holde generalforsamling

Juli

5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn
31. Frist for å levere årsregnskap og årsberetning

August

5. frist for å sende inn a-melding
31. frist for å levere MVA-melding

September

5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn

Oktober

5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding

November

5. frist for å sende inn a-melding
15. frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn

Desember

5. frist for å sende inn a-melding
10. frist for å levere MVA-melding

Kilde