Bærekraftig omstilling er en global trend med et stort økonomisk vekstpotensial de kommende tiårene, samt et attraktivt avkastningspotensial hvis man klarer å investere i de rette aksjene. Det er målet for det nye globale aksjefondet Danske Invest Global Sustainable Future.

Fondet fokuserer på de selskapene som er best posisjonert til å håndtere de globale utfordringene innenfor bærekraft – som f.eks. klimaendringer, overforbruk av planetens ressurser og vannmangel. Danske Invest Global Sustainable Future investerer løpende i 30-40 selskaper som støtter en positiv utvikling innenfor ett eller flere av følgende tre hovedtemaer:

Fondets tre hovedfokus

  • Klimastabilitet - med fokus på blant annet å investere i selskaper som leder an i den grønne omstillingen og leverer løsninger med tanke på å oppnå målet om CO2-nøytralitet innen 2050.
  • Naturkapital - med fokus på blant annet å håndtere den globale vannkrisen og det globale overforbruket av ressurser.
  • Sosial kapital - med fokus på å skape sunnere og bedre liv via omstillingen til blant annet en inkluderende økonomi, der alle får ta del i den økonomisk veksten, samt et mer bærekraftig helsevesen.

Bærekraft er et fokusområde for Danske Invest. Det nye fondet er et viktig skritt i arbeidet vårt med å utvikle relevante og etterspurte investeringsprodukter som har et sterkt fokus på bærekraft, og med Global Sustainable Future får vi en unik posisjon i markedet.

Les mer om fondets investeringer og risiko her


Fondets mål er å levere en årlig meravkastning i forhold til den globale aksjeindeksen MSCI World, men du risikerer også å få en lavere avkastning enn aksjemarkedet generelt. Det avhenger av evnen porteføljeforvalterne har til å velge de rette aksjene. En investering i Danske Invest Global Sustainable Future kan f.eks. utgjøre en andel av de globale aksjene i en portefølje av investeringer.

 

 

Nettsidens innhold er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger.