Aksjeteamet har i mer enn ti år skapt betydelig meravkastning. Rentefondet Danske Invest Horisont Rente stikker av med prisen for beste norske obligasjonsfond

Teamet har siden 2011 mottatt åtte Morningstar-priser for fondene sine. I år vant Danske Invest Norge Vekst, et aktivt forvaltet aksjefond som utelukkende investerer i norske aksjer, prisen «Best Norway Equity Fund» for årets beste norske aksjefond.

Teamet er en rutinert gjeng bestående av Håkon Søderstrøm, Håvard Hegre, Peder Selsjord og Namhee Matheson, med sjefforvalter Lars Erik Moen i spissen. Sammen har disse etter hvert oppnådd høy status i det norske aksjemarkedet på grunn av fabelaktige resultater. Danske Invest Norge Vekst har levert best av alle norske fond de siste ti årene, og bare i fjor kunne fondet skilte med hele 28% meravkastning.

Plukker morgendagens vinnere

Danske Invest Norge Vekst er et forholdsvis konsentrert fond med mellom 30 og 50 aksjer og høy risiko, og dette har gitt gode resultater for fondet. Lars Erik Moen, som har forvaltet suksessfondet siden 2003, forteller her hvordan han jobber for å plukke ut det som kan bli morgendagens vinneraksjer.


- Når vi velger aksjer fra det norske markedet, går vi fortrinnsvis etter selskaper der vekstpotensialet fortsatt er i den tidlige fasen. 

Lars Erik Moen
Leder norske aksjer
Danske Invest

- Vi har jobbet etter de samme forvaltningsprinsippene siden 2003. Når vi velger aksjer fra det norske markedet, går vi fortrinnsvis etter selskaper der vekstpotensialet fortsatt er i den tidlige fasen. Vi analyserer selskapenes produkter og markeder, og vi vurderer både strategien og ledelsen. En av de viktigste forklaringene på suksessen er at vi har lykkes med å velge de riktige virksomhetene, kombinert med den generelle medvinden vekstbedrifter har hatt de siste ti årene. De siste 10 årene vi har klart å levere i gjennomsnitt 14 prosent årlig meravkastning, sier Lars Erik Moen. 

Rentefondet Danske Invest Horisont Rente vant også en pris under årets Morningstar-kåring. Danske Invest Horisont Rente er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer midlene i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond. Sjefforvalter Jacob Børs Lind styrer fondet sammen med Nikola Olsen og Andreas Gjertsen.


- Vi har brukt mye ressurser på å analysere effektene av Covid-19 fordi vi skjønte at det var disse som ville være den viktigste markedsdriveren

Jacob Børs Lind
Leder norske renter
Danske Invest

Resultater bygget på grundig analyse

- Vi har valgt å bruke mer tid på top down-analyser av kreditt og optimering av porteføljer. Vi mener det har begrenset verdi å utføre selskapsanalyser på svært solide selskaper. Det er bedre å bruke tiden på å treffe retningen på totalmarkedet enn å velge enkeltselskaper som i stor grad beveger seg i takt. Vi ser at vi har mulighet til å skape stor merverdi ved å treffe på retningen på hele markedet. Her bruker vi mye av vår analysekapasitet. Vi har brukt mye ressurser på å analysere effektene av Covid-19 fordi vi skjønte at det var disse som ville være den viktigste markedsdriveren, sier Jacob Børs Lind.

Danske Invest Horisont Rente er hovedsakelig bygget opp av de to fondene Danske Invest Kort Obligasjon og Danske Invest Obligasjon Institusjon – og er hovedsakelig makrodrevet, med et stort fokus på optimeringsmodeller for hele tiden å kunne høste maksimal avkastning i den daglige porteføljedriftingen.

Forvalterteamene bak Danske Invest Norge Vekst og Danske Invest Horisont Rente samarbeider tett, også på tvers av Norden. Dette er en av driverne for suksessen, ifølge Lars Erik Moen.

- I det norske aksjeteamet samarbeider vi tett med obligasjonsteamet i Oslo. Vi har nå samlet aksjeteamene våre til et felles nordisk team og styrket samarbeidet med teammedlemmer i Danmark, Finland og Sverige. Det betyr at vi kan dra nytte av den tunge kompetansen på tvers av teamet. Til sammen har vi nesten 200 års relevant erfaring fra aksjemarkedet. Vi er en sammensveiset enhet, der ingen analytikere eller forvaltere har forlatt fondsteamet vårt siden 2006, sier Lars Erik Moen. 

Les mer om fondets investeringer og risiko her.

Se listen over alle våre fond her.

Lars Erik Moen og hans norske aksjeteam forvalter disse fondene:

Danske Invest Norge I
Danske Invest Norge II
Danske Invest Norge Vekst
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II
Danske Invest Select Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I

Jacob Børs Lind og hans norske renteteam forvalter:

Danske Invest Horisont Rente
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
Danske Invest Likviditet I
Danske Invest Norsk Obligasjon
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon A
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon B
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon C
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon D
Danske Invest Norsk Likviditet OMF
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon A
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning kan bli negativ.

* Morningstar Awards 2021 (c). Morningstar, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Morningstar er et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse. Morningstar Fund Awards deles ut årlig til fond som kan vise til spesielt gode resultater det siste året, samt i et femårsperspektiv.