Emerging Markets-aksjer har utviklet seg positivt det siste året, og dette er en utvikling vi tror vil fortsette de neste tolv månedene - understøttet av høy lønnsomhetsvekst blant selskapene gjennom 2018 og 2019. Vi forventer faktisk at det vil være i vekstmarkedsøkonomiene at inntjeningsveksten vil være høyest sett i et globalt perspektiv.

Etter vårt syn er verdsettelsen av vekstmarkedsaksjer lav sammenlignet med andre større regioner, både når det gjelder forholdet mellom aksjekurser og forventet inntjening, og mellom aksjekurser og bokførte verdier. Kombinasjonen av høy inntjeningsvekst og attraktiv prising borger for meravkastning fra disse aksjene. 

Positive signaler fra Kina

Utsiktene forsterkes av at konjunkturoppgangen i store deler av verden er i ferd med å modnes, noe som gjerne fører til høyere olje- og råvarepriser. Innen Emerging Markets er dette spesielt positivt for land i Latin-Amerika og i Øst-Europa. 

Det er likevel i Asia vi ser det største potensialet innenfor de globale vekstmarkedene, og da spesielt i Kina - som tross alt er den viktigste drivkraften for vekst i de asiatiske økonomiene. Kina opplever for tiden et oppsving i det innenlandske forbruket, som ikke bare drives av husholdningene i storbyer, men også i distriktene hvor reformer understøtter vekst i forbruket. Eksempelvis har omfanget av internetthandel vokst raskere i distriktene enn i byene de siste årene. Kinesiske arbeidstagere nyter samtidig godt av stigende lønninger, blant annet fordi det ikke lenger er et overskudd av tilgjengelig arbeidskraft. 

Vi anser risikoen ved å investere i kinesiske aksjer som noe lavere enn før. Kinesiske myndigheter har nemlig kommet et godt stykke på vei med å begrense en rekke strukturelle utfordringer, som vi tidligere fryktet kunne utløse en finanskrise. Eksempelvis er det nå en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet og utlånsveksten utenfor de tradisjonelle bankene, i den såkalte skyggesektoren, er avtagende.

Forventer ingen meravkastning fra amerikanske aksjer

Andelen amerikanske aksjer er på såkalt nøytralvekt - med andre ord like høy andel som i porteføljenes referanseindekser. Amerikanske aksjer har dratt nytte av god økonomisk utvikling og selskapenes inntjening har blitt forsterket av Trump-administrasjonens skattereform. Dette er nå i stor grad priset inn i aksjekursene etter vårt syn, samtidig som prisingen av amerikanske aksjer fortsatt er på den høye siden. 

Når det gjelder mulighetene for en handelskrig mellom USA og Kina, tror vi partene ender opp med å forhandle frem en løsning, og at investorene igjen vil se mot de regionene som kan kapitalisere på fortsatt vekst i verdenshandelen, blant annet Emerging Markets. Samtidig er konjunkturoppgangen i disse regionene i mindre grad i en senfase enn den amerikanske, noe som kan gi et høyere vekstpotensial uten inflasjonspress og innstrammende pengepolitikk.