Etter en utfordrende periode i aksjemarkedet blir den kommende regnskapssesongen i USA imøtesett med spenning. Kan sterke regnskapstall dempe bekymringene rundt handelskrig og teknologisektoren, eller vil selskapene skuffe og forverre markedstilstanden?

Vi forventer sterke tall fra de amerikanske selskapene, noe vi for så vidt ikke er alene om. Den økonomiske fremgangen og skattereformen har jevnt over sendt inntjeningsforventningene til værs. 

Gjennom årets første kvartal har analytikerne i gjennomsnitt økt forventingene med 5,4 %, noe som i historisk sammenheng er langt mer enn normalt. Ser vi fem år tilbake (20 kvartaler) har EPS-estimatene i gjennomsnitt blitt redusert med 3,9 % gjennom de respektive kvartalene. Nåværende oppjustering er dermed ny rekord og høyere enn toppnoteringen fra andre kvartal 2004.

Også på sektornivå er det bred framgang, med oppjusteringer i 10 av 11 sektorer – anført av energi (14,6 %), telekommunikasjon (14,1 %) og finans (11,3 %). Den positive stemningen gjelder heller ikke bare for årets første kvartal; analytikerne er nå mer positive til 2018 som helhet enn ved årets begynnelse og forventer en EPS-vekst (år/år) på 19,9 % for S&P 500 - det høyeste nivået siden 2004.


Selskapsinntjening en avgjørende markedsdriver

Optimismen skyldes i hovedsak den amerikanske skattereformen. I tillegg spiller den amerikanske og globale økonomiske oppgangen en sentral rolle, der en av de største bidragsyterne er oljeprisen som har stabilisert seg i intervallet 60-70 USD. Utsikter til høyere renter gagner dessuten finanssektoren. 

Til tross for de positive regnskapsforventningene, utfordres aksjemarkedene fra flere hold i øyeblikket. USA og Kina rasler med sablene på handelsområdet, og Facebooks problemer med misbruk av brukerdata har fått investorer til å sette spørsmål ved teknologibedriftenes forretningsmodeller. Usikkerhetsmomentene har i en periode overskygget den gode helsetilstanden i verdensøkonomien, og stadig flere lurer på om slutten på bullmarkedet er nært forestående. Selv om noe av medvinden er i ferd med å løye, forventer vi fortsatt positiv avkastning det neste året.

Etter en lengre periode med høy aksjeavkastning har samtidig følsomheten for dårlige nyheter økt, noe som bidrar til større kursbevegelser enn vi så gjennom 2017. Dette er likevel mer en normalisering enn noe som er overraskende siden fjoråret var sjeldent rolig for aksjeinvestorene.


Ingen grunn til å dramatisere

Til tross for mye trøbbel som har påvirket markedene har kursfallene vært svært moderate så langt i år. Globale aksjer er ned 1,5% mens Oslo Børs fortsatt er i pluss. I USA er S&P 500 ned ca. 2 % i siden årsskiftet, noe som er «en dråpe i havet» sammenlignet med fjorårets kursstigning på ca. 22 %. 

Selv om livet som investor kan virke grått og trist om dagen, bidrar fortsatt sterke økonomiske forhold til å redusere sannsynligheten for en alvorlig nedtur. Vi tror dessuten at de amerikanske selskapene vil levere varene i den kommende regnskapssesongen og at dette kan gi ny næring til aksjekursene. Men, skulle inntjening og omsetning bomme totalt i forhold til forventningene, kan selvsagt ikke et realt mageplask utelukkes helt. Analytikernes forventninger er tross alt ganske høye.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.