Hvilke finansieringsalternativer finnes – og hva passer din bedrifts behov?

Banken tilbyr ulike finansieringsverktøy for å kunne bistå kunder med forretningsutvikling og gode investeringer. Her ser vi på de mest brukte låneproduktene.

Anleggsfinansiering

Korte og langsiktige lån benyttes normalt til å finansiere anleggsmidler. Eiendom, maskiner og firmabiler er eksempler på dette. Eiendeler med en flerårig verdi anleggsfinansieres gjerne over 3-10 år, bygninger gjerne over 20-30 år. Det oppstår jevnlig behov for nye investeringer i anleggsaktiva. Enten fordi bedriften din vokser, eller fordi maskiner og utstyr slites ut eller ikke lenger er tidsmessige.

Driftsfinansiering

Bedriftens likviditetsbehov vil ofte svinge i løpet av året. Dette kan skyldes sesongvariasjoner eller andre forhold i driften. For eksempel kan en bedrift har lengre kredittid til sine kunder, enn hva man har til sine leverandører. Dette avviket fører til en kortsiktig likviditetsskvis, da andre faste kostnader som lønn, husleie og strøm løper som vanlig. For å dekke opp de periodene driften genererer underskudd på likviditet, kan kassekreditt være en god løsning. Dette er en kreditt som er løpende og alltid tilgjengelig. Du betaler renter for den benyttede kreditten, sammen med en liten provisjon for den kreditten du har disponibelt. Et alternativ til kassekreditt kan være mellomfinansiering.

Leasing

Det kan i mange tilfeller gi større fleksibilitet å la andre eie eiendeler i stedet for å finansiere dem med tradisjonelle lån. Derfor velger mange å lease bedriftens biler, maskiner, IT-utstyr m.m. Ved leasing endres eiendeler til en leasingforpliktelse i stedet for en stor aktivapost på balanseregnskapet. Det er også mulig å lease eiendommen bedriften allerede eier og holder til i. Da selger din bedrift eiendommen til leasingselskapet og leaser den etterpå. Det kalles sale-and-lease-back. 

Vil du vite mer om leasing og våre tilbud?

Klikk her

Hva ser banken på når en bedrift søker finansiering?

Hva skal finansieres? Skal man kjøpe et fysisk objekt, er dette ofte selvsagt, men i noen tilfeller søker man om en kassekreditt for å dekke opp en likviditetsskvis. Da er det viktig å ha et bevisst forhold til hva formålet med denne er, og hvordan denne kan bidra til å bedre likviditeten og driften på kort og lang sikt. I noen tilfeller kan faktisk kostnaden forbundet med en kassekreditt bidra til å gjøre vondt verre, dersom man ikke er sikker på hva som skaper likviditetsskvisen.

Endringer i kontantstrømmen som følge av låneopptaket. Ved investering i produksjonsutstyr og lignende kan man kanskje se en oppsving i inntektene, eller reduksjon i kostnadene, som følge av mer effektivt utstyr, bedre lokaler etc. Selve låneopptaket vil også påvirke kontantstrømmen i form av renter og avdrag. Her er det viktig å sette opp realistiske scenarioer og budsjetter.

Sett gjerne opp tre scenarioer: 1) «I verste fall», 2) «antageligvis», 3) «I beste fall» og lag konkrete planer for hva du skal foreta deg dersom et av scenarioene blir virkelighet. Dette kan brukes som et likviditetsbudsjett. Du finner flere nyttige maler på nett for dette.

Sikkerhet: Om en bank skal stille finansiering må bedriften så å si alltid stille en sikkerhet for låneopptaket. Jo større risiko knyttet til finansieringen, desto strengere krav til sikkerhet. Pant i eiendom, varelager og kundefordringer er vanlig. Ofte vil det også være aktuelt at eiere og aksjonærer må stille som kausjonister. Banken vil i de fleste tilfeller ta en kredittvurdering av de som stiller som kausjonister. Det er viktig å ha et forhold til hvordan kausjonen vil påvirke deg, dersom det skulle gå dårlig med bedriften.

Historikk: Hvor godt har bedriften drevet siden oppstart og hvilke resultater kan den vise til økonomisk og driftsmessig? Dette gjelder også eierne bak selskapet. Har du mot formodning betalingsanmerkninger liggende på deg, bør du kvitte deg med disse så raskt som mulig.

Markedsforhold: Hvordan er fremtidsutsiktene for ditt marked og bransje? Gjennomfør en grundig «SWOT-analyse» og ha et bevisst forhold til denne. En god markedsplan eller foretningsplan vil alltid være positivt.

Leverandører og kunder: Hvordan er din fordeling av kunder? Har du noen få store, kan du være eksponert for en større risiko for å miste mye av dine inntekter på kort tid. Det samme gjelder på leverandørsiden.

Hvor mye egenkapital? Ofte vil det være krav til egenkapital, avhengig av hvilken type finansiering man søker. Tenk gjennom hvor mye egenkapital selskapet eller aksjonærene kan gå inn med.

De ulike finansieringsverktøyene formes til hvert enkelt selskaps behov og situasjon, og det er bankens rolle i samråd med deres selskap å finne frem til den beste løsningen. Dette inkluderer å gjøre vurderinger av ditt selskap opp mot objektet som skal finansieres, og sikre at investeringen er forsvarlig.