Arbeidgivers informasjonsplikt høres verre ut enn det faktisk er. Kort forklart – som arbeidsgiver har du plikt til å gi så god og relevant informasjon at dine ansatte kan gjøre de beste valgene for seg selv.

Det er i hovedsak tre områder bedriften skal informere de ansatte om når egen pensjonskonto innføres:

  1. Om ny pensjonskonto generelt
  2. At arbeidstakere kan reservere seg
  3. Hvilke investeringsvalg som gjøres

Husk å videreformidle brev fra Finans Norge

Det første som skjer er at bedriften mottar et brev fra Finans Norge. Her er det viktig informasjon til dine ansatte som du må du må sørge for å videresende. Utover dette vil din pensjonslevrandør sørge for å informere de ansatte om de fire punktene på dine vegne.

Slik informerers det

Det er mye informasjon som skal nå ut til hver arbeidstaker – både før, under og etter innføringen av egen pensjonskonto. I denne listen har vi satt opp kravet fra myndighetene. 

1. Arbeidsgivers plikt:
Generell informasjon om egen pensjonskonto

  • Innføring av egen pensjonskonto og at pensjonskapitalbevisene samles, med mindre den ansatte reserverer seg.
  • Hvilke pensjonskapitalbevis som inngår, saldo og dagens leverandør(er).
  • Virkningen av overføringen med tanke på kostnader og investeringsvalg. 

2. Arbeidsgivers plikt:
Om å reservere seg mot samling av avtaler

  • Virkningene av å benytte seg av reservasjonsretten.
  • At den ansatte finner informasjon om sine pensjonskapitalbevis på Norskpensjon.no.
  • Mulighet til selv å velge ønsket leverandør for pensjonssparingen og at den ansatte har mulighet for flytting av pensjonskapitalbevis også etter innføring av egen pensjonskonto. 

3. Arbeidsgivers plikt:
Om investeringsvalg

  • Hvilke investeringsvalg de har mulighet til å gjøre hos arbeidsgivers pensjonsleverandør og hva det innebærer, herunder; det du kan investere i.

Hva må du huske ved nyansettelser?

Punktene vi nå har vært gjennom gjelder ved innføring av egen pensjonskonto og er tiltenkt de som er ansatt hos deg når egen pensjonskonto innføres. Når du på ett senere tidspunkt ansetter nye arbeidstakere i bedriften din, må du informere om bedriftens pensjonsavtale når vedkommende meldes inn i ordningen.