District er svaret på disse utfordringene, og en ny digital plattform i Danske Bank som tar nettbanken fra å være et arbeidsredskap til å kunne bli et styringsverktøy for bedriftene. 

 
Johanna Herbst, Digitalsjef i Danske Bank Norge


 
– Vi er absolutt «first mover» på dette i Norge, og det i et bankmarked med svært mange dyktige aktører, sier Johanna Herbst, digitalsjef i Danske Bank Norge.

 – Dette gir våre kunder et helt nytt verktøy for å få innsikt i og styre sin egen økonomi.


En liten revolusjon

Tanken bak utviklingen av District er å ta utgangspunkt i bedriftskundenes utfordringer og sammen med eksterne partnere lage digitale og brukervennlige løsninger for dagens, og morgendagens bankbehov.

 

 – Kall det gjerne en finansiell utviklingsplattform, sier Geir Heming Skaar, Head of Cash Management i Danske Bank Norge.

 

 – Eller en liten revolusjon, legger han til med et smil.

 

For 126 000 nordiske kunder kommer revolusjonen gradvis. Kundene migreres for tiden til en ny løsning som er høyst gjenkjennelig fra Business Online, med den samme brukervennligheten. Etterhvert vil flere nye tjenester og muligheter bli rullet ut.

 

 – Overføringen til District har så langt gått smertefritt, med svært positive tilbakemeldinger fra kundene, sier Skaar.Én innlogging for alt

Grunnmuren i District er dagens banktjenester, men med en plattform og et grensesnitt som åpner opp for å koble egen bankinformasjon og data opp mot tjenester og løsninger som er utviklet av partnere og godkjent av Danske Bank.

 

Neste steg er at du som bedriftskunde med én eneste innlogging skal kunne koble sammen data fra flere leverandører på alt fra regnskap, lønn, likviditetsstyring, forsikring, juridiske tjenester, alt som er relevant for kunden i bank-sammenheng. 

Ved å integrere data fra partnere kan banken tilby proaktiv og datadreven rådgivning på et helt nytt nivå. For større bedrifter blir det betydelig enklere å gi prognoser på likviditet og valutasikringer.

 

En dashbord-løsning innebærer at bedriftene kan skreddersy løsningen etter sitt spesifikke behov, uansett størrelse.

 

 – Kundene ønsker å samle den økonomiske oversikten på ett sted, og slippe å logge inn og ut av ulike løsninger, sier Herbst.

 

 – En av styrkene med District er at bedriften kan tilpasse plattformen etter sitt eget behov, for eksempel når det gjelder fremtidige likviditetsbehov, automatisering av prosesser eller å få raskere tilbud på finansiering.

Likeverdige partnere

District representerer ikke bare en ny digital plattform, men også et tankesett for bankens videre utvikling. 

 – Vi åpner opp og inviterer andre inn for å lykkes. Vi etablerer et økosystem der partnere kan utvikle løsninger som er attraktive for våre kunder. 

Tilgangen til 350 000 nordiske brukere gjør Danske Bank attraktiv for partnere og utviklere. 

 – Partnerskapet må oppleves som likeverdig – vi er like avhengige av at de beriker vår plattform, som partnerne er av å øke sin distribusjonskraft, sier Herbst.
Den nye plattformen kommer til å virke skjerpende, tror Skaar.

 – Akkurat som da de første nettbankløsningene kom for 20 år siden, med uante muligheter og bekymringer. Dette vil utfordre oss på mange måter, og vi møter disse utfordringene i tett samarbeid med våre kunder. 

Interessert i å vite mer om District? 

 Kontakt oss     Les mer