– En viktig forskjell er at denne tjenesten ligner en treasury-løsning. Det vil si at brukeren får et bedre likviditetsstyringsverktøy, i tillegg til en oversikt som viser nåværende status og prognoser for alle bankkonti og valutaeksponeringer, sier Jan Eriksen, kundeansvarlig i bedriftsmarked i Danske Bank.– Etter hvert vil man kunne laste inn ekstern informasjon, som tradisjonelt sett ikke er bankdata. Det gjelder blant annet informasjon fra økonomisystemer, som gjør at man kan lage mye mer avanserte analyser av fremtidig likviditet og cashflow. Brukerne vil også kunne få data fra andre banker og kilder, slik at de slipper å logge seg på flere systemer for å få full oversikt, forklarer Eriksen.  

Verktøy for ledelsen

Danske Bank tilbyr altså kundene sine en løsning som de tidligere har måttet anskaffe som et tilleggsprodukt. Med sitt åpne grensesnitt kan District laste inn alle data som er relevante for analyse. Nettbanken kan justeres og tilpasses med opptil 20 funksjoner, og brukerne vil dermed kunne overvåke både eksterne bankkonti, valutaprognoser, nyheter og markedsanalyser som er viktig for deres virksomhet. 

– Dette betyr at man går fra et system som først og fremst brukes av økonomi- eller regnskapsavdelingen til den daglige driften, til et oversiktlig verktøy som også ledelsen vil ha interesse av å benytte seg av. Man kan skreddersy forsiden slik at man umiddelbart får et bilde av temperaturen i bedriften for øyeblikket, basert på likviditet og prognoser, forklarer Eriksen. 

Forskjellige virksomheter vil med andre ord kunne tilpasse District til sitt bruk. Og jo større bedriften er, desto større nytte vil den ha av en slik løsning. Mindre virksomheter vil kunne velge bort alt som ikke er relevant for dem.  Utviklet i samarbeid med kundene

Jan Eriksen var en av de aller første som benyttet seg av District. Han var nemlig pilotbruker mens han jobbet i et annet konsern. 

– Jeg jobbet i et stort børsnotert selskap, og viste tidlig interesse for utviklingen av denne finansielle løsningen. Da ble jeg pilotkunde, og fikk komme med innspill på hva jeg ønsket meg i en slik løsning. Noe av det viktigste for meg da var at bedriftens banksystem og økonomisystem skulle «snakke sammen», slik at det ble betydelig lettere å gi prognoser på likviditet. Det var en god prosess, der banken så viktigheten av å lytte til kundene underveis i utviklingen, forteller han. 

Eriksen brukte den gangen eksterne treasury-systemer, og skjønte fort at District ville være et optimalt verktøy for hans virksomhet. 

– Jeg så en åpenbar verdi i å kunne erstatte mitt eksterne system med bankens eget. Bankens eget system må man jo ha, og det er naturligvis mest hensiktsmessig for brukeren å ha alt på ett sted, sier han.

Vil du vite mer om District?

 


 Kontakt en rådgiver    Les mer

Alltid i utvikling

District er utviklet av Danske Bank, og representerer en av bankens strategiske satsingsområder, nemlig å levere konkurransedyktige finansielle løsninger ved hjelp av den beste teknologien. 

– District er et bevis på at vi er langt fremme i å utvikle nye tjenester. Nettbanken vil alltid være i utvikling, og vi vil fortløpende utvide den med flere funksjoner, sier Eriksen. 

Danske Bank har alltid ligget langt fremme i digitaliseringen av bankbransjen. I fjor lanserte de, som første bank i Norge, en funksjonalitet i mobilbanken som gjør det mulig for kunder å se saldo og transaksjoner på kontoen i andre banker. Nå blir altså eksisterende bedriftskunder flyttet over på en helt ny plattform før sommeren. Nye kunder vil også få tilgang til District.

– Det er viktig for oss å være brukerorienterte, innovative og i forkant. Det er ingen tvil om at denne type nettbank-løsning er noe kundene vil etterspørre på sikt. Da er det viktig for oss å være tidlig ute og tilby dem det, slår Eriksen fast. 

Slik fungerer District

Se demovideo