- Bedriftsnettbank er ikke lengre bare en oversikt over transaksjoner. Med District vil man kunne få informasjon som tradisjonelt ikke har være en del av nettbanken tidligere. Det vil si at man blant annet får informasjon fra andre økonomisystemer, som gjør at kundene får bedre likdviditetsstyring og oversikt over status og prognoser for sine bankkonti, sier Jan Eriksen, kundeansvarlig for bedriftsmarked i Danske Bank.

Med et åpent grensesnitt kan man laste inn alle data som er relevante for analyse av fremtidig likviditet og kontantstrøm. Brukerne vil også kunne få data fra andre banker og kilder, slik at de slipper å logge seg på flere systemer for å få full oversikt. 

Fakta om District

  • Hver bedrift får sin egen skreddersydde løsning hvor den viktigste informasjonen er lett tilgjengelig med få klikk. 
  • Med District kan bedriften lage egne prognoser og scenarioer som kan brukes til strategisk planlegging, og på den måten gi bedre beslutningsgrunnlag.
  • Løsningen åpner for at Danske Banks partnere kan skape nye tjenester i samarbeid med banken, eller integrere sine tjenester i District. 

Skreddersy din egen nettbank

Danske Bank tilbyr altså kundene sine en løsning som de tidligere har måttet anskaffe som et tilleggsprodukt. District kan justeres og tilpasses med opptil 20 funksjoner, og brukerne vil dermed kunne overvåke både eksterne bankkonti, valutaprognoser, nyheter og markedsanalyser som er viktig for deres virksomhet. 

– Dette betyr at man går fra et system som først og fremst brukes av økonomi- eller regnskapsavdelingen til den daglige driften, til et oversiktlig verktøy som også ledelsen vil ha interesse av å benytte seg av. Man kan skreddersy forsiden slik at man umiddelbart får et bilde av temperaturen i bedriften for øyeblikket, basert på likviditet og prognoser, forklarer Eriksen. 

Forskjellige virksomheter vil med andre ord kunne tilpasse District til sitt bruk. Og jo større bedriften er, desto større nytte vil den ha av en slik løsning. Mindre virksomheter vil kunne velge bort alt som ikke er relevant for dem. 

Utviklet i samarbeid med kundene

Jan Eriksen var en av de aller første som benyttet seg av District. Han var nemlig pilotbruker mens han jobbet i et annet konsern. 

– Jeg jobbet i et stort børsnotert selskap, og viste tidlig interesse for utviklingen av denne finansielle løsningen. Da ble jeg pilotkunde, og fikk komme med innspill på hva jeg ønsket meg i en slik løsning. Noe av det viktigste for meg da var at bedriftens banksystem og økonomisystem skulle «snakke sammen», slik at det ble betydelig lettere å gi prognoser på likviditet. Det var en god prosess, der banken så viktigheten av å lytte til kundene underveis i utviklingen, forteller han. Eriksen brukte den gangen eksterne treasury-systemer, og skjønte fort at District ville være et optimalt verktøy for hans virksomhet. 

– Jeg så en åpenbar verdi i å kunne erstatte mitt eksterne system med bankens eget. Bankens eget system må man jo ha, og det er naturligvis mest hensiktsmessig for brukeren å ha alt på ett sted, sier han. 

Interessert i å vite mer om District? 

 Kontakt oss     Les mer

Alltid i utvikling

District er utviklet av Danske Bank, og representerer en av bankens strategiske satsningsområder, nemlig å levere konkurransedyktige finansielle løsninger ved hjelp av den beste teknologien. 

– District er et bevis på at vi er langt fremme i å utvikle nye tjenester. Nettbanken vil alltid være i utvikling, og vi vil fortløpende utvide den med flere funksjoner, sier Eriksen. 

Danske Bank har alltid ligget langt fremme i digitaliseringen av bankbransjen. I fjor lanserte de, som første bank i Norge, en funksjonalitet i mobilbanken som gjør det mulig for kunder å se saldo og transaksjoner på kontoen i andre banker. Nå blir altså eksisterende bedriftskunder flyttet over på en helt ny plattform før sommeren. Nye kunder vil også få tilgang til District.

– Det er viktig for oss å være brukerorienterte, innovative og i forkant. Det er ingen tvil om at denne type nettbank-løsning er noe kundene vil etterspørre på sikt. Da er det viktig for oss å være tidlig ute og tilby dem det, slår Eriksen fast.