- Det gir en totaloversikt som gjør det mulig å ta bedre økonomiske beslutninger. En løsning som District kan spare mye tid i hverdagen, sier Geir Heming Skaar, leder for Cash Management i Norge i Danske Bank. 

Alle økonomifunksjoner i et selskap kan logge inn i banken og få et raskt overblikk over selskapets samlede økonomi. Hver bruker kan tilpasse oversikten til sitt eget behov. 

Neste steg for District er at Danske Bank åpner opp for andre systemer og leverandører bedriftskundene har. Det kommer til å forandre hele måten økonomiavdelingene i bedriftene jobber på. 

- Kundene vil kunne koble sammen systemene fra alle sine leverandører, som for eksempel økonomisystemer, ulike bankforhold, nyhetskilder og tjenester fra mange ulike leverandører. Behovet for å manuelt måtte samle data fra ulike systemer for betalinger, analyser og revidering forsvinner dermed. 


Fremtidens bank

Danske Bank en av bankene i Norden med flest bedriftskunder. Over 300 000 bedriftsbrukere migreres nå inn i District, men med et grensesnitt som de vil kjenne godt igjen fra Business Online. Dette er starten på noe virkelig stort, mener Skaar. 

- Det er så spennende at det er vanskelig å fatte egentlig hva dette kan innebære, hvilket omfang det vil få for banken og kundene våre. District passer for alle bedrifter, men de kommer til å bruke det på ulike måter. 

Prospera har kåret Danske Bank til Nordens beste cash management bank flere år på rad. Danske Bank er først ute med denne type nettbankløsning for bedriftskunder, men Skaar understreker at man ikke vinner nye kunder bare ved tilby digitale løsninger. 

- Det er kombinasjonen som er nøkkelen. Vi har kundene, kompetansen og teknologien. Denne løsningen gjør det lettere å møte kunden, og gir kunden mulighet til å møte tredjeparter. 

Kundenes egen informasjon vil kunne kombineres med bankens data og løsninger fra utvalgte tredjeparter, basert på en plattform med informasjon i realtid.

- Dette gir kundene en helt annen oversikt over cash flow og likviditet.
9dd5088f-00090252-67751c52

Gir lavere finanskostnader

Som bedriftskunde kan du for eksempel ha operasjoner i seks-syv land, i fem ulike valutaer. Du har historisk informasjon på denne cash-poolen når det gjelder inn og utbetalinger. Når du som kunde kombinerer data fra egne ERP-systemer med historiske betalingsstrømmer, så kan du forutsi fremtidig kontantstrøm langt mer presist. 

- Kundene kommer til å kunne gjøre mer effektive likviditets- og valutaposisjoner og dermed redusere sine finanskostnader, sier Skaar, og tegner samtidig opp noe av potensialet i District-plattformen:

- Finans er komplisert i utgangspunktet. Nå blir det mulig å gjøre mer avanserte operasjoner enklere fordi data er tilgjengelig. Og i fremtiden kan det muliggjøres at gode beslutninger blir tatt for deg, hvis du ønsker det. 

Interessert i å vite mer om District? 

 Kontakt oss     Les mer