Men, av alle disse kilometerne med kjøring, var omtrent 30 prosent av kjørelengden «tomkjøring», altså kjøring uten last. Sagt på en litt annen måte betyr dette at tre av ti trailere du møter på veien er tomme. Nivået er omtrent uendret fra 2016 til 2017.

Tomkjøring på utenlandsturer ligger derimot på rundt 20 prosent, altså en del lavere enn innenlandskjøringen, grunnet godssammensetningen på disse turene.

57,6 prosent av alt gods som ble transportert rundt i Norge utgjorde massetransport (65,7 millioner tonn). Rapporten viser også at tonnkilometer var 25 prosent, som betyr at massetransporten i stor grad foregår lokalt over korte avstander.

Stykkgods og andre bearbeidede varer blir transportert lengre, med en tonnkilometerandel på 29,9 prosent.