Syv av ti bedriftseiere sier de vurderer et eierskifte i sin bedrift i løpet av de neste 5-10 årene. For mange er det en lang modningsprosess å avgjøre om barn og/eller ansatte skal overta, eller om virksomheten skal selges til eksterne. Det kan være flere søsken, eller andre grener av familien som kan være mulige arvtakere, eller kanskje det er ingen i familien som ønsker å overta. I begge tilfeller er det lurt å ta initiativ til disse samtalene rundt middagsbordet god tid i forveien slik at forventninger avklares. Det kan gi en trygghet og stabilitet både for familien for de ansatte i bedriften.

Det å planlegge et generasjonsskifte er ikke bare viktig med tanke på om det uventende skulle skje. Før et eventuelt eierskifte er det lurt å se om du har en skattemessig optimal eierstruktur. En skattemessig optimal eierstruktur er god å ha i forkant av et generasjonsskifte, ved gjennomføringen av et generasjonsskifte og ved eksternt salg. En slik eierstruktur kan etableres, uten at det utløser skatt gitt at riktig fremgangsmåte benyttes.

En gjennomgang av eierstrukturen gjør det også lettere å planlegge generasjonsskifter, spesielt om det skal gjøres i ulikt tempo i forskjellig deler av familien. Jo lengre historie en familiebedrift har, jo flere ledd og generasjoner kan det være å forholde seg til. Mange eiere i familiebedrifter velger derfor å etablere et felles holdingselskap som igjen eies av individuelle holdingselskaper. En slik eierform kan etableres selv om det er lenge til barn eller andre skal overta virksomheten. Dette gir også muligheten til å gjennomføre egne generasjonsskifter i eget holdingselskap, uten å måtte forholde seg til når og om de andre eierne gjør det samme.


Aksjonæravtale

Vi anbefaler at du i forkant av overføring av aksjer til barn etablerer en aksjonæravtale i selskapet. Dette er en privatrettslig avtale som binder de fremtidige aksjonærene. Forhold som typisk reguleres er å sikre at aksjene ikke går ut av familien ved samlivsbrudd eller død, og at det stilles krav om ektepakt, testament, samtykke ved pant/salg osv.

Neste generasjon kan tas inn på eiersiden uten at du gir fra deg kontroll eller utbytterettigheter. Dette gjennomføres ved bruk av ulike aksjeklasser med ulike rettigheter, hvor du typisk eier A- aksjer, mens barna eier B-aksjer.

Å ta inn barna på eiersiden som beskrevet ovenfor utløser ikke lenger noen form for arveavgift, og er en særdeles gunstig måte å overføre verdier til neste generasjon. Når barna er inne på eiersiden kan det også hende at du tydeligere ser hvem som fatter interesse for drift mv. Med en åpen dialog i familien kan denne situasjonen muligens gjøre det enklere å komme til en beslutning om hvem som bør lede bedriften i fremtiden.

Slik kan du planlegge et generasjonsskifte med hjertet, og ikke la hjertet ta fra deg muligheten til å planlegge. Snakk gjerne med din rådgiver for å få mer informasjon.

Testament

Et generasjonsskifte bør følges opp ved at både du og de nye aksjonærene etablerer testament. I testamentene kan dere sikre at både dine og barnas aksjer beholdes i familien ved død. Risikoen ved å ikke ha testament er at svigerbarn, og til og med tidlige svigerbarn i noen tilfeller, kan arve aksjer i formuer du har bygd opp.