«Hva er bedriftens klimastrategi, og hvordan kan vi i Danske Bank bistå dere med vekst ved å hjelpe til med skiftet til en mer bærekraftig fremtid?» er ett av de aller mest stilte spørsmålene når Danske Banks porteføljeforvaltere snakker med bedrifter som banken har investert i, ifølge rapporten.

- Det er en trend blant profesjonelle investorer, aksjonærer og kunder å legge større vekt på klimautfordringer.

Thomas Fladby
Senior ESG Spesialist

Løfte frem bedriftens muligheter

Porteføljeforvalterne setter fokus på bedriftenes utfordringer gjennom aktiv dialog. Målet er å støtte opp under bedriftenes forsøk på å adressere nåværende og fremtidige forrentningsmuligheter. 

- Det er en trend blant profesjonelle investorer, aksjonærer og kunder å legge større vekt på klimautfordringer. Som en del av den trenden kan jeg hjelpe bedrifter med å løfte frem diskusjonene om overgangen til en mer klimavennlig fremtid fra et investorperspektiv, og påvirke selskapene til å utnytte klimaagendaen som et springbrett for å få til en sunn, bærekraftig vekst over tid, sier Thomas Fladby, Senior ESG Spesialist i Danske Bank.

Historier om aktivt eierskap

Les rapporten her

Bedre posisjonert for vekst

I tillegg til direkte dialog med bedriftenes ledergrupper, betyr aktivt eierskap å ha stemmerett under generalforsamlinger. Fokuset på klimautfordringer og energi har en klar kommersiell komponent.

- Bedrifter som integrerer bærekraft i forretningen sin kan i større grad benytte det som et verktøy for å bli bedre posisjonert enn konkurrentene til å skape vekst og utvikling. Mindre selskaper har typisk en mer fokusert forretningsmodell og er mer agile enn større selskaper. Dette gir dem ofte en fordel med tanke på å justere produkter og tjenester raskere eller å lansere noe nytt som lever opp til de økende kravene for bærekraft fra myndighetene, i tillegg til den økende etterspørselen fra kundene om grønne og bærekraftige tiltak, sier Fladby.

Aktivt eierskap er en av fire byggesteiner i Danske Banks strategi om bærekraftige investeringer kalt «ESG Inside», som sikter på å skape verdi for kundene våre, bedrifter som er del av bankens investeringsportefølje og samfunnet.

Les mer om vår strategi rundt bærekraftige investeringer her