Seniorstrateg Christian Lie,
Danske Bank Wealth Management

Noen vil hevde den teknologiske utviklingen allerede går for raskt, og at det ikke er behov for ytterligere akselerasjon. Likevel ser det ut til at den teknologiske evolusjonen vil få enda mer luft under vingene i 2018.

En av disse trendene er såkalte digitale assistenter, der salget er godt i gang globalt. En digital assistent kan motta og forstå muntlige beskjeder – eksempelvis at vi ønsker en bestemt type musikk, å skru ned lyset, skrive ned en handleliste eller høre på værmeldingen. Teknologien blir stadig mer effektiv og sofistikert. Amazons Alexa kjemper iherdig med Google Home om å bli den foretrukne partner til smarthusene våre, og til sammen har de 92 % av verdensmarkedet. Selv om Alexa hadde ett års forsprang, gjør Google stadige innhugg i dominansen. Apple har nylig lansert sin HomePod.

Mediaoppmerksomhet ingen garanti for avkastning

Andre teknologier som garantert vil høste overskrifter og oppmerksomhet, er blokkjede-teknologi og 5G. Blokkjeder, eller blockchain, er krypteringsteknologien bak valutaen Bitcoin og gjør det blant annet mulig å overføre verdier mellom to parter uten en tredjepart – eksempelvis en bank – som mellomledd. 5G er neste generasjons mobilnettverk, og vil få det nåværende 4G-nettet til å blekne i sammenligning. 

Selv om det er mye spennende teknologi på vei som vil påvirke dagliglivet vårt, må vi som investorer være forsiktige med å la oss rive med. En teknologi kan godt slå gjennom uten at aksjekursen følger etter. Et eksempel er den store entusiasmen rundt 3D-skrivere for noen år siden. Selv om teknologien lever i beste velgående, har aksjekursene for mange 3D-selskaper falt kraftig.
Samtidig er det ikke nødvendigvis slik at teknologi må være banebrytende for å være en attraktiv investering. I lys av dette tror vi det er en mer velkjent teknologisk trend som vil utmerke seg i 2018, nemlig såkalt «Big data».

Verdikjede i rask utvikling

«Big data» er kort fortalt muligheten til å innhente og analysere ekstremt store mengder data, blant annet for å kunne identifisere mønstre og sammenhenger man ellers ikke ville ha oppdaget. Dette kan eksempelvis brukes til å forutsi kjøpemønsteret til en spesifikk gruppe mennesker eller til å forebygge sykdommer. Verdikjeden knyttet til Big Data er alt fra teknologier som henter inn rådata til de systemene som produserer endelige resultater. En viktig del av verdikjeden er «tingenes Internett» («Internet of Things»), som betegner hvordan stadig flere av tingene vi omgir oss med har digitale sensorer som innhenter og bearbeider informasjon. Kunstig intelligens, som blant annet innebærer at teknologi blir læringsdyktig, blir en stadig viktigere del av disse verdikjedene.

Vi tror «Big data» og verdikjeden rundt vil få enda større fotfeste etter hvert som dette slår inn i selskapenes lønnsomhet. Økt inntjening og kundetilfredshet, samt kostnadsbesparelser, vil friste stadig flere bedrifter og institusjoner til å integrere slike systemer. Èn stor fordel for de som investerer i teknologien er at det stort sett er enkelt å forstå og tolke resultatene som produseres.

Vi er alle en del av utviklingen

Selv om vi forbrukere kanskje ikke er klar over det, bidrar vi kontinuerlig til utviklingen av teknologiene bak, og vi har gjort det i lang tid. Mye av det vi gjør på mobiltelefonen eller generelt på internett, som for eksempel strømmetjenester for film eller musikk, analyseres kontinuerlig.

Netflix er et godt eksempel, der anbefalinger tilpasses til hvilke filmer og serier brukerne velger. Hensikten er selvsagt å beholde kundene og øke tilfredsheten med tjenesten. Finnes det tilstrekkelig mange kunder med samme preferanse, kan Netflix produsere nytt innhold for å tekkes målgruppen. Dette er «Big data» i praksis og vi tror utviklingen vil eskalere. Ikke bare innenfor underholdning, men innenfor de fleste former for forbruk.

Også i industrien og produksjonsbedriftene begynner ting å skje. Mens Henry Ford ga oss samlebåndet, gjør tingenes internett og «Big data» fabrikkhallene stadig smartere med større muligheter for kostnadseffektiv, fleksibel og optimalisert produksjon. I en verden hvor kundenes preferanser blir stadig mer varierte kan tilpasningsdyktige børsnoterte virksomheter styrke sin konkurransedyktighet – med potensielt positive kurseffekter.

Teknologiens vinnere og tapere

For oss som investorer blir det avgjørende å identifisere de riktige teknologiselskapene. Høyst sannsynlig er avkastningspotensialet betydelig dersom man investerer i de miljøene som utvikler eller selger den programvaren og maskinvaren som blir en essensiell del av «Big data»-verdikjedene. Like viktig blir det å identifisere de selskapene i andre sektorer som klarer å kapitalisere mest på teknologien, samt unngå investeringer i de bedriftene som blir teknologisk akterutseilt. 

Den teknologiske utviklingen har likevel en potensiell utfordring, nemlig datatyveri. «Big data» og tingenes internett gjør den teknologiske infrastrukturen mer sårbar overfor hackere. I takt med at datainnholdet samtidig blir mer verdifullt, vil også behovet for å beskytte mot angrep øke. Selv om IT-sikkerhet ikke er noen ny trend, ser vi derfor også potensial for investeringsmuligheter i denne delen av sektoren.

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.