Det nye betalingstjenestedirektivet, PSD2, har blant annet som formål å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgangen til kontoer. 
– Det er veldig utbredt å være kunde i mer enn én bank. Når vi som første bank i Norge åpner for at kunder kan samle alle kontoer på én plass, er vi med på å underbygge kundeløftet vårt ytterligere – å gi kundene finansiell trygghet gjennom enkle dagligbanktjenester.

Johanna Herbst

Johanna Herbst
CDO, Danske Bank

- Denne løsningen er ikke en direkte konsekvens av PSD2, men heller en utvikling vi gjør fordi vi vet at våre kunder etterspør en annen brukeropplevelse på tvers av sine ulike bankforbindelser. Vi begrenser oss ikke til direktivet, men utvikler løsninger som åpner opp for tredjepartsleverandører og –løsninger og vi vil fortsette å utvikle løsninger utover det PSD2-direktivet regulerer, sier Johanna Herbst, Chief Digital Officer i Danske Bank.

Løsningen er et produkt av samarbeidet med det danske FinTech-selskapet Spiir, der Danske Bank også er medeier. Spiir gir Danske Bank mulighet til å bruke deres bankdata i andre applikasjoner, lang tid før bankene stiller deres API'er til rådighet.

– At vi nå lanserer en tjeneste innenfor Open Banking illustrerer verdien av samarbeid med FinTech-aktører utenfor banken. Danske Bank har som mål å gjøre våre kunders økonomiske liv enklere og mer effektive. Gjennom å samarbeide med og investere i FinTechs, der vi mener det gir strategisk mening, får vi mulighet å lansere relevante løsninger i ett høyere tempo enn vi kunde gjort på egen hånd, forteller Herbst.

I første omgang vil du kunne se saldo og transaksjoner, og på sikt vil man også kunne overføre og betale fra alle kontoene.

For å hente kontoene må du inngå en avtale om «Kontoer fra andre banker» – og deretter logge på den andre banken via ny mobilbank. Deretter vil du få opp kontoene i kontolisten, der det vises transaksjoner fra de siste tre måneder.