Vi nærmer oss sluttspillet om Storbritannias exit fra EU. Om bare et drøyt halvår, 29. Mars 2019, sier britene takk og farvel til det europeiske fellesskap. Med kort tid igjen er det fortsatt ikke avklart hva fremtiden bringer. Dette fører i økende grad til nervøsitet i finansmarkedene. 

Vil Storbritannia og EU klare å inngå en avtale som sikrer gode rammer for fremtidig handel, slik at verken europeiske eller britiske bedrifter blir kvalt av restriksjoner og tollbarrierer? Eller forlater britene EU uten en avtale for fremtiden, også betegnet som en ‘no deal’, som kan gjøre tilstanden vanskeligere for mange selskaper? Håpet er det første scenarioet, frykten er det siste - ikke bare blant selskaper, men også blant investorer, ettersom en ‘no-deal’ kan utløse en negativ reaksjon i markedet. Senest i helgen måtte Storbritannia og EU ta en pause i forhandlingene grunnet store uenigheter. Videre forteller Christian Lie hva som står på spill i forbindelse med Brexit: 

Hva er det mest sannsynlige scenarioet for Brexit?

«Vår hovedscenario er en «rimelig god» Brexit. Utfordringen er at Storbritannia risikerer å forlate det indre markedet i EU med fri flyt av varer, kapital, tjenester og arbeidskraft.  På den annen side kan mange av ulempene ved dette reduseres dersom partene inngår en avtale som likevel sikrer en tett britisk tilknytning til EU. Vi forventer at partene inngår en avtale som ligner frihandelsavtalen mellom EU og Canada. Forhåpentligvis med en økt harmonisering av vilkårene, slik at handelen mellom landene blir smidigere. Selv om vi anser en «rimelig god» Brexit som utfallet med høyest sannsynlighet, har sannsynligheten for en no-deal økt den siste tiden.»

Hva vil det bety for aksjemarkedet dersom Storbritannia og EU inngår en avtale om en «rimelig god» Brexit?

«For europeiske aksjer vil en slik Brexit være positivt. For øyeblikket er det andre faktorer enn Brexit som holder europeiske aksjer tilbake - blant annet situasjonen i Italia, hvor landet er på kollisjonskurs med EU grunnet uenigheter rundt utarbeidelsen av Italias statsbudsjett. Uroen rundt Italia kan bidra til at en eventuell positiv impuls til europeiske aksjer fra en ryddig Brexit ikke nødvendigvis vil vedvare, men at stemningsløftet blir mer isolert til det britiske aksjemarkedet. Britiske aksjer handles i dag på lavere nivåer grunnet frykten for en no-deal, men skulle usikkerheten avtar vil investorene sette pris på mer forutsigbare rammebetingelser og øke sine aksjeinvesteringer i øyriket. 

Hva vil konsekvensene være av en no-deal?

«Usikkerheten rundt Brexit er en de faktorene som for øyeblikket demper oppdriften for europeiske aksjer. En manglende avtale kan føre til økt økonomisk usikkerhet med dårligere stemning og lavere investeringsnivå. Det kan også forlenge perioden hvor europeiske aksjer halter etter de amerikanske. Vi forventer likevel ingen langvarig nedtur for europeisk økonomi dersom partene ikke skulle inngå en avtale. Selv om det vil bidra til usikkerhet, har vi tro på fortsatt god vekst i europeisk økonomi fremover.   

Med andre ord vil fraværet av en avtale ikke være verdens ende, blant annet fordi EU-landenes handel med britene da vil være basert på vilkår utarbeidet av verdens handelsorganisasjon WTO. Mange nordiske virksomheter handler allerede på med USA og Kina med bakgrunn i tilsvarende regler og hvor det er relativt lave gjennomsnittlige tollsatser. Det vi anser som en av de største bekymringene knyttet til en no-deal er i midlertid at handelsstandardene i henholdsvis EU og Storbritannia vil gli fra hverandre over tid. En av det indre markedets største fordeler har vært innføringen av vilkår som har gjort det enklere for bedrifter å kjøpe og selge produkter på tvers av EU-landene, noe som igjen har banet vei for høyere omsetning og bedriftsresultater.»

Hvor ligger de største utfordringene i Brexit-forhandlingene? 

«Det største dilemmaet er grensen mellom Irland og Nord-Irland. Ingen ønsker en «hard» grense med en streng grensekontroll. Det blir i midlertid vanskelig å unngå dersom britene ønsker å forlate det indre markedet, og EU samtidig ønsker å verne om det indre markedets integritet. Her har partene stadig til gode å finne en løsning. Samtidig risikerer den britiske statsministeren Theresa May at et konkret forslag om en Brexit-avtale blir nedstemt i det britiske parlamentet. Uenigheten i Storbritannia handler ikke bare om Brexit eller ei, men også om i hvilken grad britene skal kappe båndene til EU.»