Trump har varslet eskalering av tariffer og kineserne synes å forberede seg på langvarig skyttergravskrig. Aksjemarkedene har så langt i år dratt nytte av forsiktige sentralbanker og stadig lavere renter, men kan utfordres de neste månedene dersom handelsuroen vedvarer og verdensøkonomien viser nye svakhetstegn.

I dagens kommentar beskriver jeg hva vi tror er de mest sannsynlige utfallene av Trump vs. Kina.

Ukesoppsummering:

  • Børsutvikling (%): Oslo Børs -2,4 | Europa -3,3 | USA -0,5 | Emerging Markets -3,9
  • Globale sentralbanker har hittil i år gjennomført 29 rentekutt, inkludert i USA
  • Kina lot valutaen svekke seg til under 7 mot dollar, noe som ikke har skjedd siden finanskrisen. Trump beskylder Kina for å manipulere valutaen på USA sin bekostning.
  • Største fallet i tysk industriproduksjon siden finanskrisen. Rykter om at tyske politikere vil stimulere økonomien gjennom nye tiltak mot klimaendringer.
  • Svakere industriaktivitet i USA, men fortsatt god utvikling i arbeidsmarkedet. Den amerikanske rentekurven blinker mest rødt for resesjon siden 2007.
  • ·Økende sannsynlighet for no-deal Brexit ettersom Boris Johnson sier han ikke vil forhandle med EU med mindre uttredelsesavtalen gjenåpnes, noe EU sier nei til.

Uønsket eskalering

Donald Trump tok de fleste, visstnok også kinesiske politikere, på sengen da han forrige uke trappet opp handelskrigen. I en twitter-melding varslet han nye tariffer på kinesiske importvarer fra 1. september. Kineserne svarte med å stanse kjøpene av amerikanske jordbruksvarer og lot sin egen valuta svekkes mot dollar.   

Danske Bank ser nå tre mulige scenarioer, hvor to av de tre medfører at vi ikke får en handelsavtale før det amerikanske presidentvalget i november 2020. Vi mener det er seksti prosent sannsynlighet for at konflikten vil fortsette til etter valget.

Det gode scenario: Handelsavtale før valget

Sannsynlighet: 40%
Kinesernes boikott av jordbruksvarer fra USA rammer de amerikanske bøndene hardt, og nettopp denne velgergruppen i vippestater som Ohio og Wisconsin kan bli avgjørende for Trumps ambisjoner om gjenvalg. Hvis meningsmålingene trekker i svært negativ retning for Trump, kan en smertegrense nås som tvinger ham til å inngå en avtale med kineserne, som blant annet kan inkludere betydelig økning av importen av nettopp jordbruksråvarer.  Lavere tariffnivå på amerikanske biler kan bli et annet punkt i avtalen som kan komme velgerne i vippestaten Michigan til gode – staten som er sentral for bilindustrien i USA.

Det Hvite Hus har til tross for eskaleringen ikke lukket døren for en handelsavtale. Donald Trumps økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, har nylig bemerket at de ser frem til forhandlinger med kineserne i Washington i september, og at Donald Trump kan være fleksibel med hensyn til tariffene. Vi tolker dette i retning av at amerikanerne tross alt foretrekker en handelsavtale.

Det onde scenario: Handelskrigen vedvarer, men eskalerer ikke videre


Sannsynlighet: 35%
Høy usikkerhet er sjelden en suksessoppskrift for risikoviljen i finansmarkedene, og akkurat nå virker det som om USA og Kina står langt fra hverandre. Det er derfor ikke utenkelig at partenes begrensede kompromissvilje vedvarer, men at de unngår videre eskalering fordi de erkjenner den økonomiske risikoen.

Kineserne har så langt vist at de ikke ønsker å skyte først i handelskrigen, men har også synliggjort tydelig handlekraft ved å svare på amerikanske ”angrep”.  Derfor tror vi ikke det vil være Kina som eskalerer konflikten ytterligere.

Vi har i tillegg blitt mer usikre på om kineserne egentlig ønsker en snarlig handelsavtale med Trump, både fordi tilliten er begrenset, men også fordi de kanskje håper det vil være enklere å forhandle med en eventuell demokratisk president etter valget. Denne hypotesen styrkes av den kinesiske stansen av jordbruksimport fra USA, som igjen rammer noen av de potensielt viktigste velgergruppene for Trump. 

I USA vil videre svekkelse av amerikansk økonomi og uro i aksjemarkedet kunne bidra til at Trump unnlater å øke tariffnivået videre. De siste årene har han flere ganger fremhevet den sterke økonomien som et symbol på sin suksess som president, og det kan koste ham dyrt ved det kommende valget dersom han ikke lenger har ryggdekning i sterke økonomiske vekstrater eller lav arbeidsledighet.

Det litt mer grusomme scenario: Donald Trump maksimerer handelskrigen


Sannsynlighet: 25%
Det kan ikke utelukkes at Trump bestemmer seg for å eskalere konflikten ytterligere. Hans vurdering kan være oppslutningen blant velgerne blir størst dersom han er så tøff mot Kina som mulig, alternativt at han ved å øke presset maksimalt tvinger kineserne til å gå med på hans krav. Danske Bank tror derimot ikke Kina lar seg presse til innrømmelser eller at en slik strategi vil føre til en avtale innen det amerikanske presidentvalget.

En eskalering vil eksempelvis kunne bestå i ytterligere heving av tariffnivået fra ti til 25 prosent på tilnærmet all kinesisk import, sanksjoner mot kinesiske banker gjennom å begrense deres tilgang til dollar og amerikanske verdipapirer, samt en potensiell valutakrig der USA griper inn for å svekke dollaren mot kinesiske yuan.  

Vi tror en slik eskalering kan føre til resesjon i verdensøkonomien, og nettopp disse negative økonomiske konsekvensene er samtidig vårt viktigste argument imot at Trump velger en slik strategi, da det også vil ramme amerikansk økonomi og det amerikanske aksjemarkedet hardt. Et usikkerhetsmoment er om Trump overvurderer styrken i økonomien og den politiske gevinsten han kan oppnå ved å være maksimalt tøff mot Kina.

Hva bør man gjøre som investor?

Har man en langsiktig strategi og en fondsportefølje med god risikospredning, vil kortsiktige bekymringer sjelden være gode argumenter for å gjøre store endringer. Dersom forutsetningene for investeringsstrategien har endret seg kan det likevel være hensiktsmessig med en ny vurdering av porteføljesammensetningen.

Inntil videre beholder vi en forsiktig overvekt i aksjer, blant annet fordi avkastningen i sikre obligasjoner er begrenset, men vi utelukker ikke flere perioder med markedsuro. Vi ser også potensial i aksjer på litt sikt blant annet fordi avkastningen har vært svak de siste tolv månedene, aksjemarkedet preges av mye skepsis og forsiktighet blant investorer og fordi selskapenes tilbakekjøp av egne aksjer gir støtte til kursene.  


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.