Seniorstrateg Christian Lie, 

Danske Bank Wealth Management

Seniorstrateg Christian Lie

I år har oljeprisen gitt god medvind til norske aksjer. Oljeprisen har steget med 14 % og den blir ekstra viktig når verdien av olje- og energiselskapene øker mer i verdi enn de andre selskapene på Oslo Børs, og nå utgjør sektoren nesten 40% av markedsverdien i hovedindeksen. Høyere oljepris bidrar til å løfte inntjeningen for oljeselskapene, noe som gjør Oslo Børs mer attraktiv både for norske og utenlandske investorer. 

Oslo Børs' hovedaksjeindeks har nå hatt 660 toppnoteringer siden 1983, eller i gjennomsnitt 18 hvert år. Gjennom 2017 hadde vi for eksempel hele 50 toppnoteringer. Dermed har de 900 indekspoengene som nå er nådd kun en symbolsk verdi, da dette er helt normalt i aksjemarkedet. Det har ingen betydning verken i positiv eller negativ retning for utviklingen videre. 

Vi tror utsiktene for norske aksjer generelt er gode, blant annet fordi den globale økonomien ser sterk ut og vi tror oljeprisen vil holde seg over 70 amerikanske dollar per fat de neste kvartalene. Men, det er også usikkerhetsmomenter som den gryende handelskonflikten. Vi tror likevel at partene vet at en eskalering er økonomisk destruktivt og at man etter hvert forhandler frem en løsning.Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.