Seniorstrateg Christian Lie,
Danske Bank Wealth Management

 

 


Seniorstrateg Christian Lie

Ukesoppsummering:

  • Oslo Børs opp om lag 1 prosent, USA uendret og Europa og EM ned 1 prosent
  • Oljeprisen opp på signaler om at OPEC kanskje ikke skal øke produksjonen likevel
  • Svakere krone mot euro og dollar. Dollaren på sterkeste nivå mot euro på 6 måneder
  • Markedsrenter i USA & Norge ned pga Italia og lavere inflasjonsforventninger i USA
  • Overaskende sterk industriaktivitet i Kina & optimisme blant husholdninger i USA
  • Arbeidsledighetsraten rekordlav i Tyskland og i Eurosonen på laveste nivå siden 2008
  • Populistregjering i Italia og kursoppgang for italienske statsobligasjoner og aksjer
  • Trump innfører tariffer mot EU, Canada & Mexico, som responderer med mottiltak

Aldri så galt at det ikke er godt for noe

Etter at boblelignende optimisme møtte en skarp nål i januar, har de globale aksjemarkedene, med unntak av det norske, enda ikke tatt igjen det tapte. Politisk uro, dollartrøbbel i flere vekstmarkeder og skuffende signaler fra europeisk økonomi lagt et lokk på optimismen – riktignok forhold som kan prege stemningen en stund til. At forventningene er mer edruelige kommer til syne på flere måter; prisingen av aksjer har blitt hyggeligere, med P/E-forholdet for globale aksjer under gjennomsnittsnivået de siste 20 årene, andelen amerikanske privatinvestorer som forventer oppgang i aksjekursene neste 12 måneder ned fra rekordhøyt nivå i januar til normalnivå i dag, og Bank of America Merrill Lynch sin «Bull & Bear» -indikator til mest pessimistiske nivå siden januar 2017. Årsaken til at mer dempet optimisme kan være bra for utsiktene i aksjemarkedet, er at flere investorer nå har kapasitet til øke sine aksjeinvesteringer igjen – i motsetning til når stort sett alle er positive, som i januar. En forutsetning for denne optimistiske tolkningen er likevel en fortsatt sterk verdensøkonomi.

 

OECD (og vi) har trua

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) representerer de 34 såkalte industrialiserte landene i verden, og publiserer regelmessige økonomiske analyser. I sin siste oppdatering nedjusterte de riktignok det globale vekstanslaget for 2018 fra 3,9% til 3,8%, men forventer fortsatt 3,9% BNP-vekst i 2019 – samlet sett de beste utsiktene siden 2011. OECD påpeker at markant vekst i næringslivets investeringsvilje har bidratt til å redusere arbeidsledigheten på tvers av de 34 landene til laveste nivå siden 1980, noe som gradvis vil føre til høyere lønninger og et godt fundament for vekst i det private forbruket. Selv om det åpenbart har dukket opp flere trusler mot fremgangen i økonomien, tror også Danske Bank at utsiktene for robust utvikling globalt fortsatt er til stede.

 

Ingen Quitaly eller Euroviderci

I Italia har populistpartiene 5-stjernebevegelsen og Ligaen endelig fått President Mattarella sin aksept for å danne regjering. Fordi disse to partiene til sammen har rundt 60% av oppslutningen på ferske meningsmålinger, er dette en langt bedre løsning, sett fra finansmarkedenes ståsted, enn et nyvalg i juli hvor populistene ville stått enda sterkere.

Trolig vil den nye regjeringen bli en hodepine for EU, men fordi kostnaden ved en uansvarlig finanspolitikk eller en exit fra eurosamarbeidet vil bli ekstremt høy, ser vi på en kompromissløsning som mer sannsynlig enn at vi får en ny eksistensiell krise i Europa.

 

Trump – en nådeløs forhandler?

Det Hvite Hus har gått til frontalangrep på sine allierte EU, Canada og Mexico ved å oppheve unntaket fra tariffer på import av stål og aluminium fra og med i dag. EU er spesielt utsatt som følge av en handelsavhengig økonomi, samt muligheten for at Kina importerer mindre derfra og mer fra USA for å tekkes Trumps ambisjon om lavere amerikansk handelsunderskudd. Mottiltak er lansert og EU vil etablere tariffer på blant annet amerikansk brennevin, motorsykler og peanøttsmør. Vi tror alle parter er fullstendig klar over at en eskalerende handelskrig er økonomisk destruktivt, men at Trump ønsker å presse sine handelspartnere for å oppnå en bedre posisjon i kommende forhandlinger. Selv om situasjonen skaper usikkerhet, tror vi en løsning vil tvinge seg frem etter hvert. Det Hvite Hus har gått til frontalangrep på sine allierte EU, Canada og Mexico ved å oppheve unntaket fra tariffer på import av stål og aluminium fra og med i dag. EU er spesielt utsatt som følge av en handelsavhengig økonomi, samt muligheten for at Kina importerer mindre derfra og mer fra USA for å tekkes Trumps ambisjon om lavere amerikansk handelsunderskudd. Mottiltak er lansert og EU vil etablere tariffer på blant annet amerikansk brennevin, motorsykler og peanøttsmør. Vi tror alle parter er fullstendig klar over at en eskalerende handelskrig er økonomisk destruktivt, men at Trump ønsker å presse sine handelspartnere for å oppnå en bedre posisjon i kommende forhandlinger. Selv om situasjonen skaper usikkerhet, tror vi en løsning vil tvinge seg frem etter hvert.

  


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.