Utviklingen i verdensøkonomien er den beste på over ti år. Selskapsinntjeningen sterkere enn på lenge. Rentene har steget ja, men fra ekstremt lave nivåer som følge av en sunn konjunkturoppgang. Inflasjonen er i ferd med å stige i USA, men er fortsatt under sentralbankens målsetning. Forhold som dempet inflasjonen globalt de siste årene, som teknologiske og demografiske faktorer, er fortsatt til stede. Vi ser ingen «runaway inflation» eller et rentesjokk som skal knekke økonomien. 

Vi tror aksjemarkedet kan stå litt i stampe fremover og at uroen kan fortsette en stund til. Likevel mener vi at dette på mange måter er en sunn korreksjon som ikke endrer på de gode økonomiske utsiktene. Kursfallet har gjort aksjer noe billigere og vi øker nå overvekten i aksjer.

Hva utløste børsfallet i går?

Et medlem i den amerikanske sentralbanken uttalte at de siste dagenes kursfall kun var «small potatoes». Noen kan ha tolket dette som et signal om at FED ikke er bekymret for kortsiktig markedsuro, men derimot mer opptatt av realøkonomiske forhold, hvor de trolig er svært komfortable med utviklingen. Dersom dette indikerer at sentralbankene ikke lenger vil «redde» finansmarkedene ved minste tilløp til turbulens, er dette en positiv utvikling etter vårt syn.

USA fikk en i tillegg en ny, men kortvarig, «government shutdown» – for andre gang på tre uker, da en republikansk senator ikke ville akseptere den nye budsjettavtalen. Avtalen gikk etter få timer igjennom Senatet og etter hvert gjennom Representantenes Hus, noe som avverget videre nedstengning. Både politikere og investorer er bekymret for det amerikanske budsjettunderskuddet, som vil øke betraktelig som følge av Trumps skattereform og budsjettplaner. Underskuddet antas å nå et nivå som tidligere har kjennetegnet kun krise- og krigsperioder. Dermed må staten utstede flere statsobligasjoner for å finansiere underskuddet, noe som øker tilbudet av statspapirer og gir et press oppover på markedsrentene.

Asiatiske markeder trakk også ned, med kinesiske aksjer i spissen. Sistnevnte påvirkes av den kinesiske nyttårsfeiringen neste uke, og av investorer som ønsker å sikre plasseringene i forkant av perioden med stengte børser.

Ta investeringsbeslutninger med riktig hjernehalvdel

Selv om vi ser på situasjonen som en kjøpsmulighet, tror vi samtidig fokuset vil være mer på kapitalsikring enn på meravkastning de neste dagene. Dette kan bety at markedene forblir urolige til vi får positive nøkkeltall som kan stabilisere og gi fornyet optimisme. 

Kursfall er normalt. I gjennomsnitt har det vært perioder med ti prosent kursfall i amerikanske aksjer èn gang hver kalenderår siden 1930. Det er nå vår lojalitet til vår langsiktige investeringsstrategi settes på prøve. Ta investeringsbeslutninger med den rasjonelle, fremfor den emosjonelle hjernehalvdelen!