Kronikk

Annerledeslandet Rogaland

Næringslivet i Rogaland skiller seg ut. Vi gjør det mye bedre og har større optimisme enn resten av landet. Samtidig begynner renteoppgangen å gjøre mange bekymret. 

Lars Bredesen

Næringslivet i Rogaland skiller seg ut. Vi gjør det mye bedre og har større optimisme enn resten av landet. Samtidig begynner renteoppgangen å gjøre mange bekymret. 

Kronikk skrevet av Lars Bredesen

Regionleder, Danske Bank Sørvest

Kronikken ble først publisert av Stavanger Aftenblad

Dette er en kronikk, kronikk gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig var jeg i en middag etter terrengløpet 3-Sjøersløpet i Stavanger. Der var det folk med ulike bakgrunner og ulike jobber, men én ting forente dem: Diskusjonen om de høye rentene. Flere og flere er bekymret over utviklingen, for renteøkningene har virkelig begynt å påvirke norsk økonomi. Rentene har blitt hevet fra 0 under pandemien til 4,25 ved siste rentemøte, noe som betyr en boliglånsrente på rundt 6 prosent.

Dette har skapt en del bekymringer i norsk økonomi. Meglerne melder om lavere aktivitet i boligmarkedet, og bygg- og anleggssektoren har tøffe tider. Danske Banks egen analytiker spår et betydelig fall i aktiviteten for private og offentlige yrkesbygg, samt igangsettingen av leiligheter og småhus. Summen betyr et tøft år for bygg- og anleggssektoren i 2024.

Det er imidlertid viktig å fremheve enkelte unntak i denne sektoren. Gilje Tre AS, som er en stor produsent av vinduer og dører, har klart å opprettholde omsetningen til tross for kjøligere nybyggmarked. Dette skyldes blant annet at selskapet er store i Rogaland – som er mindre rammet enn landsgjennomsnittet – og at de også er rettet inn mot rehabiliteringsmarkedet. I tillegg har de et sterkt omdømme når det gjelder kvalitet og leveringshastighet, og de er langt fremme på automatiseringen av produksjonen. Dette gir dem et konkurransefortrinn.

Selv om enkelte sektorer sliter, lever Rogaland litt i sin egen boble om dagen, sammenlignet med resten av landet. Tall fra NAV Rogaland viser at vår region har en arbeidsledighet på 1,7 prosent, noe som er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet på 2,2 prosent.

En annen indikasjon på at Rogaland skiller seg ut, finner vi i Regionalt Nettverk. Fire ganger i året kommer rapporten fra Norges Bank hvor de har intervjuet ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om de økonomiske utsiktene. I den siste utgaven, som kom i september, er region Sør-Vest det mest positive området i hele landet. Det er spesielt oljeleverandørene som er optimistiske grunnet oljeskattepakken, og høye olje- og energipriser som leder til stor investeringsvilje.

Det er ikke til å stikke under en stol at olje- og leverandørindustrien er svært viktig for regionen vår. Selskapene er svært dyktige, og jeg kan ikke få uttrykt nok hvor viktig olje- og energisektoren er for Norges velferd. Samtidig er det gledelig at mange av våre leverandørselskaper også har begynt å arbeide med andre næringer og det grønne skiftet.

Kystdesign er et eksempel på et selskap som er med på den grønne omstillingen. Ingeniørselskapet, som holder til på Aksdal, har bygget opp selskapet med undervannstekniske produkter og løsninger mot olje- og gass. Men allerede nå har selskapet betydelig aktivitet mot blant annet offshore vind, akvakultur og øvrige maritime næringer.

Det er ikke bare middagsgjester som er bekymret for økte renter. Selv om altså næringslivet i Rogaland går bra, så danner renteøkningene en mørk sky på himmelen. Vi vet ikke helt hvor hardt dette vil ramme økonomien i 2024, og hvilke nye sektorer som kan bli truffet. Etter inflasjonstallene som kom i forrige uke, er det også mye som tyder på én siste renteoppgang i desember. Men deretter skal det snu. Samtlige økonomer bortsett fra èn tror at rentene skal falle neste år, ifølge Dagens Næringsliv. Danske Banks egen økonom, Frank Jullum, tror på hele fire rentekutt i 2024.

Dette gir håp om at andre mer positive samtaleemner vil prege middagene i 2024.

Hold deg oppdatert


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.