I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Som en del av næringslivet er vårt ansvar å ta gode bærekraftige valg som er med på å nå disse målene. Kristin Valen Kvåle, leder for Bærekraft og samfunnsansvar i Danske Bank gir deg de beste tipsene for å komme i gang.

Hvordan komme i gang med bærekraft i din bedrift?

  • Ta utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål. Finn det eller de målene som passer til din virksomhet, og tenk igjennom hvor dere kan gjøre en forskjell. Kanskje gjør dere allerede noe på et av målene?
  • Prioriter de viktigste bærekraftsmålene for dere.
  • Bærekraft handler om mye mer enn klima. Etter at dere har valgt ut bærekraftsmålene dere vil jobbe med er det viktig å:
    1. Definere ambisjon og prioritere hva dere skal gjøre mot hvert mål.
    2. Implementere målene i organisasjonen og følge opp arbeidet som kreves for å nå målene.
    3. Bygge kultur internt og få hele virksomheten til å sammen jobbe mot målene deres.

Dette er FNs 17 bærekraftsmål:

Bilde av FNs 17 bærekraftsmål

Les mer om FNs bærekraftsmål her

Hvordan jobber Danske Bank med bærekraft?

I Danske Bank har vi valgt ut tre mål som vi mener passer for oss og som vi tror vi kan bidra mest på. Det er:

...nummer fire «God utdanning»

...nummer åtte «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» og

...nummer tretten «Stoppe klimaendringene».

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte selv etter at målene er satt. Begynn derfor med helt enkle og konkrete tiltak og bruk kommunikasjon som et forpliktende middel. Si hva dere skal gjøre og gjennomfør det.
Noen eksempler:

1. Avfallshåndtering

2. Energieffektivisering

3. Transport- og reisepolicy: Færre flyturer og mer telefonmøter

4. Stille krav til leverandører

5. Bli et sertifisert miljøfyrtårn

Husk at arbeidet med bærekraft må integreres i kjernevirksomheten. Det må være et langsiktig og lønnsomt arbeid, og først da blir det også bærekraftig for bedriften.